Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Bonds Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
120,65 EUR
Jean-Jacques  DURAND–LU1160351547–
Jean-Jacques DURAND
Romain BORDENAVE–LU1160351547–
Romain BORDENAVE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
120,65 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2018)
120,65 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Jean-Jacques DURAND  
Romain BORDENAVE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het compartiment bestaat erin om de referentie-index, de JP Morgan EMBI Global, te verslaan over een beleggingshorizon van drie jaar met behulp van discretionair beheer voor alle obligatiemarkten van de groeilanden.

+ -

Commentaar 31/05/2018

Opnieuw een jaar waarin de bekende stelregel “sell in May and go away” werd gevolgd. Verkopen deden de beleggers zeker, of ze weg blijven zullen we de komende maanden zien. Nu de zomer nadert, met zijn gewoonlijke daling van de liquiditeit, en er al veel wolken aan de hemel zijn verschenen, zouden veel beleggers kunnen beslissen om hun posities verder af te bouwen. De uitstroom uit obligatiefondsen voor opkomende markten is tot nu toe in feite marginaal in vergelijking met vorige gebeurtenissen in 2013 of 2016. Er zou nog meer in de pijplijn kunnen zitten, dus we wachten geduldig af voordat we onze blootstelling aanzienlijk verhogen.In mei verloor EdRF Emerging Bonds -2,85% (I-aandeel USD), tegenover een verlies van -1,08% voor schulden in harde valuta (EMBIG index) en van -4,98% voor schulden in plaatselijke valuta (GBI-EM index).De Amerikaanse dollar steeg en de Amerikaanse rente sloot de maand lager af na een piek van iets meer dan 3,10% voor de rente op 10 jaar.Als gevolg daarvan kregen de valuta's uit opkomende markten het zwaar te verduren, waarbij de Argentijnse peso, de Turkse lira en Mexicaanse peso de hekkensluiters waren. Dit had wel degelijk een impact op ons fonds, ondanks de verzachtende factor van een zwakkere euro, die te lijden had onder de Italiaanse politieke crisis. De centrale bank van Turkije, onder druk door de komende presidents- en parlementsverkiezingen, leek zich te herpakken met een renteverhoging van 3% en een vereenvoudiging van haar rentebeleid. Wij verhoogden onze blootstelling aan Turkije met aantrekkelijkere waarderingen en positioneringsfactoren in staatsobligaties, zowel in Turkse lira als in Amerikaanse dollar.De Venezolaanse verkiezingen bevestigden de verwachtingen van de markt: Nicolas Maduro bleef aan als president, ondanks de laagste opkomst ooit, een boycot door de oppositie en verregaande manipulatie. Derhalve werden de resultaten verworpen door de internationale gemeenschap en volgde er een nieuwe reeks sancties, gericht op financieringskanalen en afzonderlijke personen. Deze context zou de daling van de olieproductie nog meer moeten versnellen en spanningen binnen het regime vergroten, wat de druk voor verandering zou opvoeren. Obligaties daalden over het algemeen met 5%.We maakten gebruik van de scherpe en broodnodige waardedaling in Argentinië om een positie te openen in de Argentijnse peso, gelet op de hoge carry en het gunstigere instapniveau. Een zeer reactieve centrale bank verhoogde de rente op twee weken tijd met 12,75% en de regering kondigde aan dat zij zou aankloppen bij het IMF voor een leenprogramma, een beslissing die politiek gevoelig lag. De bereidheid om door te gaan met hervormingen en het begrotingstekort te verlagen is er nog steeds, en er is nog tijd tot de volgende verkiezingen van eind 2019.Onze resterende blootstelling aan Argentijnse schuld in harde valuta's werd ook beïnvloed, wat deels het zwakke rendement verklaart. Door de nog steeds zware positionering zijn we voorzichtig wat betreft het verhogen van onze blootstelling aan deze sector, maar er beginnen zich kansen voor te doen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/06/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-3,33 %

-6,52 %

-3,33 %

-6,52 %

1 jaar

-13,67 %

-5,65 %

-13,67 %

-5,65 %

3 jaar

10,66 %

8,04 %

3,42 %

2,60 %

5 jaar

23,69 %

12,56 %

4,34 %

2,39 %

Sinds oprichting

20,65 %

10,73 %

3,79 %

2,04 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-3,33 %

-6,52 %

-13,67 %

-5,65 %

10,66 %

8,04 %

23,69 %

12,56 %

20,65 %

10,73 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-13,67 %

-5,65 %

3,42 %

2,60 %

4,34 %

2,39 %

3,79 %

2,04 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*9,25 %4,40 %8,71 %0,36 %-1,00 %-0,89 %
3 jaar*12,59 %5,78 %9,91 %0,64 %0,15 %0,47 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*-13,37 %-0,20 %0,75 %
3 jaar*-17,20 %0,09 %1,40 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,76 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-8,68 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,25 % 12,59 % 4,40 % 5,78 %
Tracking Error 8,71 % 9,91 %
Sharpe-ratio -0,89 % 0,47 %
Alpha -0,20 % 0,09 %
Correlatiecoëfficiënt 0,36 % 0,64 %
Informatieratio -1,00 % 0,15 %
Maximaal maandelijks verlies -8,68 %
Maximale maandelijkse winst 12,76 %
Maximale drawdown -13,37 % -17,20 %
Beta 0,75 % 1,40 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
29/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
29/05/2013
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Hedged
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160351547
Nettovermogen (fonds)
484 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,400 %
Toegepaste beheerkosten
1,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.