Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Bonds Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/09/2018)
108,20 EUR
Jean-Jacques  DURAND–LU1160351547–
Jean-Jacques DURAND
Romain BORDENAVE–LU1160351547–
Romain BORDENAVE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
108,20 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/09/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/09/2018)
108,20 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Jean-Jacques DURAND  
Romain BORDENAVE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een hoger rendement te behalen dan dat van de referentie-index, door toepassing van een discretionair beheer op alle obligatiemarkten van opkomende landen.

+ -

Commentaar 31/08/2018

De rally van juli bleek van korte duur en tegen de gebruikelijke achtergrond van lage liquiditeit in augustus moesten de opkomende activa een scherpe correctie incasseren, die vooral het gevolg was van de valutacrisis in Turkije en Argentinië. Andere opkomende valuta's werden hierdoor meegesleept. De EMBIG index verloor -1,92% (schuld in harde valuta), en de schuld in plaatselijke valuta nog veel meer (-6,29% voor de GBI-EM index). EdRF Emerging Bonds zakte -8,65% (I-aandeel USD), waarbij de problemen van Turkije en Argentinië een impact hadden op onze segmenten voor plaatselijke valuta's en voor staatskrediet. Turkije kwam als eerste in het nieuws, toen de vertrouwenscrisis scherper werd. De oorzaak lag in de wrijvingen met de VS over de hechtenis van een predikant. Populistische toespraken van Erdogan en het gebrek aan concrete maatregelen om de crisis aan te pakken door zijn schoonzoon/minister van Financiën versterkten de paniek. De valuta verloor 25% tijdens de maand, een extreme evolutie aangezien de lira de afgelopen drie jaar al veel sneller was gezakt dan het inflatiecijfer. Qatar bood USD 15 miljard aan steun, wat voor opluchting zorgde bij de autoriteiten, die ideologisch huiverig waren om bij het IMF aan te kloppen. Alle ogen zullen gericht zijn op de vergadering van de centrale bank in september, gelet op de perceptie dat zij haar onafhankelijkheid is kwijtgespeeld. Aan de andere kant kan de staat bogen op een lage schuldgraad en heeft zij al 15 jaar een begroting in evenwicht. We zitten in een vertrouwenscrisis door de zwakkere instellingen, een autocratisch regime en een aantal kwetsbare banken en bedrijven, maar het land heeft wel een dynamische en gediversifieerde economie die in het verleden al meermaals zware schokken te boven is gekomen. Wij denken dat de waarderingen en positionering ten opzichte van de feitelijke risico's dit een van de aantrekkelijkste beleggingskansen van het moment maken. Turkije is van strategisch belang voor Europa en de VS, en Erdogan weet ook dat hij de toegang tot die markten en de steun van de bedrijfswereld nodig heeft om op langere termijn te overleven. Het contrast met Argentinië kon niet groter zijn: daar hebben de autoriteiten al de juiste maatregelen getroffen om de crisis te bezweren, zoals scherpe renteverhogingen en de vraag aan het IMF om zijn recente programma van USD 50 miljard versneld ter beschikking te stellen. En toch verloor de Argentijnse peso 25% tijdens de maand, waardoor de slechte en de goede leerling op dezelfde ezelsbank terechtkwamen. Los van de politieke of monetaire maatregelen ligt de sleutel voor een ommezwaai in beide landen bij de plaatselijke beleggers en bedrijven. De prijs van de dollar moet zo duur worden dat mensen tweemaal nadenken alvorens zij die kopen voor afdekkings- of spaardoeleinden. Deze reactie zal, samen met de verwachte scherpe herschikking van de lopende rekening, van doorslaggevend belang zijn. In Venezuela was een bizarre droneaanval op de president tijdens een militaire parade symbolisch voor de toenemende spanningen in het land. Ondanks een aantal ultieme maatregelen is de context niet veel veranderd: hyperinflatie en schaarsere dollars door de aanhoudend neerwaartse trend van de aardolieproductie. Dat zet steeds meer druk op het regime, nog gezwegen van de vluchtelingencrisis, die stilaan het hele continent in haar greep krijgt. De Venezolaanse obligaties verloren een goede 10%, meer door de uitstroom uit opkomende fondsen dan door specifieke factoren. Zoals tijdens voorgaande woelige periodes zijn we duidelijk op een moment beland waar wij de basis leggen voor het rendement van de komende drie jaar, maar waar we nog een tijd door de zure appel heen moeten bijten alvorens volledig belegd te zijn. Wat de marktpositionering betreft, lijken we een soort bodem te hebben bereikt bij de activa in plaatselijke valuta, maar bij de schuld in harde valuta, waar de meeste beleggers nog een zekere overweging hebben, zijn de vooruitzichten negatiever. Afgezien van een aantal specifieke gevallen zijn de spreads niet verbreed tot de extremen van vroeger. Wij blijven onze liquide middelen dan ook op opportunistische wijze beleggen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/09/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-22,47 %

-7,00 %

-1,69 %

2,36 %

1,33 %

2,76 %

Sinds oprichting

8,20 %

10,45 %

1,49 %

1,89 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

8,20 %

10,45 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

-22,47 %

-7,00 %

-1,69 %

2,36 %

1,33 %

2,76 %

1,49 %

1,89 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*10,49 %4,68 %9,46 %0,44 %-1,60 %-1,44 %
3 jaar*13,75 %5,92 %10,68 %0,68 %-0,34 %0,51 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmarkDeelnemingsrecht R-EURBenchmark
1 jaar*-23,59 %-0,33 %0,98 %
3 jaar*-27,57 %-0,37 %1,58 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,76 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-9,03 %
Deelnemingsrecht R-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 10,49 % 13,75 % 4,68 % 5,92 %
Tracking Error 9,46 % 10,68 %
Sharpe-ratio -1,44 % 0,51 %
Alpha -0,33 % -0,37 %
Correlatiecoëfficiënt 0,44 % 0,68 %
Informatieratio -1,60 % -0,34 %
Maximaal maandelijks verlies -9,03 %
Maximale maandelijkse winst 12,76 %
Maximale drawdown -23,59 % -27,57 %
Beta 0,98 % 1,58 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
29/05/2013
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Hedged
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160351547
Nettovermogen (fonds)
463 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,400 %
Toegepaste beheerkosten
1,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.