Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Bonds Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/04/2018)
133,41 EUR
Jean-Jacques  DURAND–LU1160351976–
Jean-Jacques DURAND
Romain BORDENAVE–LU1160351976–
Romain BORDENAVE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
133,41 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/04/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/04/2018)
133,41 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Jean-Jacques DURAND  
Romain BORDENAVE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het compartiment bestaat erin om de referentie-index, de JP Morgan EMBI Global, te verslaan over een beleggingshorizon van drie jaar met behulp van discretionair beheer voor alle obligatiemarkten van de groeilanden.

+ -

Commentaar 29/03/2018

Het was een maand in mineur. De schichtige aandelenmarkten daalden door de bezorgdheid over de technologiereuzen en de dreiging van een handelsoorlog, nu de regering-Trump de druk op China opvoert. Het gevolg was ook een daling van de Amerikaanse staatsobligatierente na de recente hoogtepunten, wat steun bood aan langlopende obligaties.Daardoor steeg de schuld in harde valuta's +0,45% (EMBIG index) en die in lokale valuta's zelfs nog sterker +1,02% (GBI-EM index). In deze context boekte EdR Fund Emerging Bonds een rendement van +0,63% (I-aandeel USD).In Argentinië bleven de obligaties zwak presteren, terwijl de groei in 2017 van 2,9% net onder de warrants-drempel van 3% bleef. In combinatie met de zware positionering en de zwakke globale teneur zette dit nog meer druk op onze positie.De Venezolaanse presidentsverkiezingen zijn verdaagd naar eind mei. De enige oppositiekandidaat die bereid zou zijn om mee te dingen, de ex-Chavista Henri Falcon, stelt als voorwaarde dat er internationale waarnemers worden toegelaten. Het is nog niet duidelijk welke strategie Maduro en zijn naaste medewerkers zullen kiezen. In tussentijd blijft er vraag naar de obligaties, omdat de kans op een regimewissel is toegenomen.In Turkije was de ratingverlaging door Moody's geen voorpaginanieuws. De aanhoudende geopolitieke risico's, zoals de operatie in Syrië tegen de Koerden, en seizoensfactoren houden de activa onder druk, wat ook een impact heeft op ons fonds. Wij hebben een deel van onze plaatselijke obligatieblootstelling omgezet in een mix van kortlopende obligaties in harde valuta en valutatermijncontracten, om onze carry te verhogen en het durationrisico te verlagen.Na maanden van stilte legde Mozambique in Londen de schuldeisers een serie herstructureringsvoorstellen voor. Die werden echter meteen afgeschoten door het comité van de schuldeisers die samen meer dan 80% van de obligaties bezitten en dus een sterke stem in de onderhandelingen hebben. Daarnaast werd gemeld dat het land erin geslaagd was zijn bilaterale schulden aan China en India te herstructureren. Dat is een positieve stap, aangezien het gros van de schulden tegen gunstige voorwaarden is, waarbij de commerciële schulden slechts 13% van het totaal vertegenwoordigen.De Noble Group moest in gebreke blijven voor zijn obligaties van maart 2018, gelet op het lopende herstructureringsaanbod. Wij verlaagden onze positie omdat de obligaties waren opgeveerd na het aanbod. Zij moesten wat van hun winsten prijsgeven en eindigden rond de 40. Sommige grote aandeelhouders hebben bezwaar aangetekend, en een akkoord is nog niet in kannen en kruiken. Er is echter wel opwaarts potentieel, ofwel in het kader van een vereffeningsscenario, ofwel in de vorm van een geslaagde voortzetting van het bedrijf waarbij de obligatiehouders een aanzienlijk deel van het maatschappelijk kapitaal in handen zouden krijgen.Het patroon van de stromen houdt een lager niveau aan, met alternerende in- en uitstromen, een duidelijk teken dat er een einde is gekomen aan de trend van onafgebroken instroom na de recente toename van de wereldwijde marktvolatiliteit.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/04/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement K-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

3,20 %

-2,92 %

3,20 %

-2,92 %

1 jaar

-12,75 %

-0,46 %

-12,75 %

-0,46 %

3 jaar

24,81 %

9,59 %

7,65 %

3,09 %

Sinds oprichting

33,41 %

21,01 %

6,80 %

4,45 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

3,20 %

-2,92 %

-12,75 %

-0,46 %

24,81 %

9,59 %

33,41 %

21,01 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

-12,75 %

-0,46 %

7,65 %

3,09 %

6,80 %

4,45 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
29/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
02/12/2013
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Hedged
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160351976
Nettovermogen (fonds)
513 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,700 %
Toegepaste beheerkosten
0,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.