Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Bonds Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2018)
161,77 EUR
Jean-Jacques  DURAND–LU1160352354–
Jean-Jacques DURAND
Romain BORDENAVE–LU1160352354–
Romain BORDENAVE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
161,77 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2018)
161,77 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Jean-Jacques DURAND  
Romain BORDENAVE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een hoger rendement te behalen dan dat van de referentie-index, door toepassing van een discretionair beheer op alle obligatiemarkten van opkomende landen.

+ -

Commentaar 29/06/2018

Juni was opnieuw een negatieve maand voor schuld uit opkomende markten, aangezien de uitstromen versnelden en de wereldwijde situatie niet veranderde. De nettostromen tot nu toe dit jaar bedragen USD 4,2 miljard, ten opzichte van USD 40,6 miljard in 2017 over dezelfde periode. De fondsstromen in harde valuta zijn nu negatief geworden in USD (-1,8 miljard). De bronnen van instabiliteit in Europa zouden aanwezig moeten blijven, net als de “wereldwijde handelsoorlog”. Dat helpt onze beleggingscategorie natuurlijk niet, zolang er geen duidelijke marktcapitulatie in zicht is. In dat opzicht gaven verschillende rapporten aan dat gespecialiseerde fondsen voor schuld uit opkomende markten over eerder lage kasbalansen beschikken, wat nog een risicofactor is voor het segment.Tijdens de maand verloor ons fonds EdRF Emerging Bonds -2,66% (I-aandeel USD), tegenover een verlies van -1,00% voor schulden in harde valuta (EMBIG index) en van -2,86% voor schulden in plaatselijke valuta (GBI-EM index).De Turkse verkiezingen leverden geen grote verrassingen op, aangezien Erdogan 53% van de stemmen kreeg. Zijn partij, de AKP, kon echter geen meerderheid in het parlement bemachtigen. Het is enkel dankzij de sterke resultaten van de MHP dat de regerende coalitie een parlementaire meerderheid kon bereiken. Deze opkomst van de nationalisten zou moeten helpen de band met de NAVO te behouden, aangezien zij altijd al argwanend stonden tegenover Russische inmenging. Een nieuwe verhoging van de rente, met 125 basispunten groter dan verwacht, door de centrale bank nam de bezorgdheid weg over de onafhankelijkheid van het monetaire beleid.De Mexicaanse peso moest zijn winsten prijsgeven tegen het einde van de maand, aangezien de verkiezing op 1 juli steeds dichterbij kwam. Onze positie in Oekraïne had te lijden onder de twijfel over de toewijding jegens het IMF-programma.Het IMF sloot trouwens een overeenkomst met Argentinië voor een stand-by-overeenkomst ter waarde van USD 50 miljard. Dit hielp de valuta te stabiliseren en zou de regering-Macri de kans moeten bieden om hervormingen door te voeren en de maatschappelijke kosten te beheren vóór de verkiezingen van 2019. Het programma bevat dus enige marge, wetende hoe gevoelig de positie van het IMF ligt sinds de crisis in de vroege jaren 2000. Obligaties in harde valuta stonden nog steeds onder druk in deze context van algemene zwakte op de markten en de nog steeds zware positionering van fondsbeheerders. In dat opzicht hadden onze aan het bbp van Argentinië gekoppelde effecten het opnieuw moeilijk. Ze blijven echter wel een aantrekkelijke optie op middellange termijn, aangezien wij nog steeds geloven in het groeipotentieel. We maakten gebruik van de volatiliteit op de peso om onze valutatermijnpositie met lokale rente te verhogen tot meer dan 38%.Ook de Venezolaanse obligaties daalden, en de schuld van oliemaatschappij PDVSA is bijna terug op zijn historische niveau. Berichten over een recent complot in het leger om Nicolas Maduro af te zetten lijken de toenemende spanning in het regime te midden van de afnemende olieproductie en internationale sancties te bevestigen. Sommige van onze meer volatiele posities hadden het moeilijk nu we begonnen zijn met het fonds te herbeleggen. We houden echter nog steeds een hoog niveau contanten en wat bescherming, aangezien wij van mening zijn dat we in de komende maanden aantrekkelijkere kansen zouden moeten zien.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (12/07/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-4,01 %

-5,19 %

-4,01 %

-5,19 %

1 jaar

-14,36 %

-3,32 %

-14,36 %

-3,32 %

3 jaar

12,90 %

9,20 %

4,11 %

2,97 %

5 jaar

27,71 %

18,73 %

5,01 %

3,49 %

Sinds oprichting

61,77 %

31,05 %

6,75 %

3,74 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-4,01 %

-5,19 %

-14,36 %

-3,32 %

12,90 %

9,20 %

27,71 %

18,73 %

61,77 %

31,05 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-14,36 %

-3,32 %

4,11 %

2,97 %

5,01 %

3,49 %

6,75 %

3,74 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*9,57 %4,51 %8,97 %0,37 %-0,93 %-0,98 %
3 jaar*12,56 %5,73 %9,81 %0,65 %0,17 %0,50 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-15,57 %-0,19 %0,78 %
3 jaar*-19,47 %0,09 %1,44 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,31 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-8,59 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,57 % 12,56 % 4,51 % 5,73 %
Tracking Error 8,97 % 9,81 %
Sharpe-ratio -0,98 % 0,50 %
Alpha -0,19 % 0,09 %
Correlatiecoëfficiënt 0,37 % 0,65 %
Informatieratio -0,93 % 0,17 %
Maximaal maandelijks verlies -8,59 %
Maximale maandelijkse winst 12,31 %
Maximale drawdown -15,57 % -19,47 %
Beta 0,78 % 1,44 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
29/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/03/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Hedged
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160352354
Nettovermogen (fonds)
483 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,400 %
Toegepaste beheerkosten
0,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.