Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Bonds Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/06/2019)
159,03 EUR
Jean-Jacques  DURAND–LU1160352354–
Jean-Jacques DURAND
Romain BORDENAVE–LU1160352354–
Romain BORDENAVE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
159,03 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/06/2019)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (13/06/2019)
159,03 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Jean-Jacques DURAND  
Romain BORDENAVE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een hoger rendement te behalen dan dat van de referentie-index, door toepassing van een discretionair beheer op alle obligatiemarkten van opkomende landen.

+ -

Commentaar 31/10/2018

In deze wereldwijde context van risicoverlaging was oktober een negatieve maand voor het universum van schuld uit opkomende markten, aangezien het gros van de winsten van het herstel in september werd tenietgedaan. Desondanks bleven we positief, voornamelijk dankzij onze Turkse en Argentijnse posities en onze bescherming tegen het Chinese kredietrisico.Ons fonds EdRF Emerging Bonds steeg +0,21% (I-aandeel USD), terwijl de EMBIG index (schuld in harde valuta's) -2,23% daalde en de schuld in lokale valuta's een daling van -1,96% liet optekenen (GBI-EM index). De verbetering in de Amerikaans-Turkse relaties, te danken aan de vrijlating van dominee Brunson, werd versterkt door de gebeurtenissen in de nasleep van de gruwelijke moord op Jamal Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanboel. De journalist uit Saoedi-Arabië en correspondent voor de New York Times was een fervent criticus van het regime. De Turkse autoriteiten deelden hun informatie over de betrokkenheid van de Saoedische regering met de Amerikaanse overheid. Nu de volatiliteit is gedaald en de Turkse lira weer in de gunst raakte bij zowel lokale als buitenlandse beleggers, steeg de valuta 8% tijdens de maand. In deze context zetten ook bankobligaties hun stijging voort. Ook de Argentijnse peso herstelde en steeg bijna 15% nadat het nieuwe IMF-programma werd goedgekeurd en de markten stabiliseerden. In Brazilië werd de ruime overwinning van Jair Bolsonaro positief ontvangen door de markt, aangezien zijn economisch team wordt beschouwd als geloofwaardig en hervormingsgezind. Aangezien het congres nog steeds verdeeld is, zal de bestuurbaarheid de grootste horde zijn. De Mexicaanse peso was de grootste onderpresteerder van de valuta's uit opkomende markten omdat de nieuwe president ervoor koos een populaire opinie te volgen en het project voor de nieuwe luchthaven van Mexico City te annuleren. Na een behoorlijke stijging na de verkiezingen door het verwachte pragmatische economische beleid, zaaide deze beslissing twijfel bij de beleggers. De Venezolaanse obligaties daalden, waarbij PDVSA een nieuw dieptepunt bereikte alvorens weer op te veren nadat bekend werd dat de overheid met het idee speelde om een nieuwe oliemaatschappij op te richten die alle activa maar niet de schulden van PDVSA zou erven. Dit risico is al vaak aangehaald in het verleden bij de evaluatie van de verschillende risico's tussen staatsobligaties en de obligaties van de nationale oliemaatschappij. Wij zijn altijd van mening geweest dat beide entiteiten alter ego's waren. Bestaande uitspraken van Amerikaanse rechtbanken hebben reeds doorprikt wat juristen de “vennootschapsconstructie” noemen en toonden aan dat de staatsobligaties en de obligaties van PDVSA al lang genoeg overlappen om dit punt te staven. In China leidden de aanhoudende handelsspanningen en de zwakke economische indicatoren tot een verbreding van de kredietspreads, wat onze bescherming ten goede kwam. Gelet op onze vooruitzichten voor de herstructurering en de prijsniveaus hebben we onze resterende positie in de obligaties van Noble Group verkocht en hebben we wat contanten toegewezen aan provinciale Argentijnse obligaties, waar we nog waarde zien. Onze wereldwijde positionering is voor het overige niet veel veranderd.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (13/06/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-2,92 %

6,72 %

-1,56 %

2,45 %

1,47 %

2,50 %

Sinds oprichting

59,03 %

37,77 %

5,76 %

3,94 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

59,03 %

37,77 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-2,92 %

6,72 %

-1,56 %

2,45 %

1,47 %

2,50 %

5,76 %

3,94 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*10,77 %4,17 %8,97 %0,59 %-1,12 %1,07 %
3 jaar*13,13 %5,87 %10,50 %0,62 %-0,33 %0,47 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-13,68 %-0,23 %1,53 %
3 jaar*-27,52 %-0,31 %1,39 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,31 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-8,93 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 10,77 % 13,13 % 4,17 % 5,87 %
Tracking Error 8,97 % 10,50 %
Sharpe-ratio 1,07 % 0,47 %
Alpha -0,23 % -0,31 %
Correlatiecoëfficiënt 0,59 % 0,62 %
Informatieratio -1,12 % -0,33 %
Maximaal maandelijks verlies -8,93 %
Maximale maandelijkse winst 12,31 %
Maximale drawdown -13,68 % -27,52 %
Beta 1,53 % 1,39 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/03/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Hedged
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160352354
Nettovermogen (fonds)
388 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.