Mobile Logo

EdR Fund Emerging Bonds Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
109,79 USD
Jean-Jacques  DURAND–LU1225423869–
Jean-Jacques DURAND
Romain BORDENAVE–LU1225423869–
Romain BORDENAVE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
109,79 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2017)
109,79 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Jean-Jacques DURAND  
Romain BORDENAVE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is beter te doen dan de referentie-index, door een discretionair portefeuillebeheer toe te passen in alle obligatiemarkten van de opkomende economieën.

+ -

Commentaar 31/07/2017

De opkomende obligatiemarkten deden het – nog steeds dankzij de kapitaalstromen – redelijk in juli: obligaties in harde valuta noteerden +0,51% hoger (EMBI Global afgedekt in EUR) en obligaties in lokale valuta klommen +2,07% (GBI-EM-index). Met een rendement van -2,75% (I-aandeel) deed ons fonds Edr Emerging Bonds het minder goed, voornamelijk door de volatiliteit in Venezuela. Venezuela was zelfs de belangrijkste factor in onze underperformance, door de val van de obligatiekoersen omdat werd gevreesd dat nieuwe Amerikaanse sancties tegen de aardolie-export het land sneller dan verwacht failliet zouden kunnen doen gaan. Er werden aangevochten en frauduleuze verkiezingen gehouden om een constituerende vergadering samen te stellen die de grondwet moet herschrijven. Als gevolg daarvan vaardigden de VS uiteindelijk gerichte sancties uit tegen een aantal vroegere en huidige regeringsleden, met inbegrip van Nicolas Maduro zelf. Deze verdere radicalisering, na maanden van protesten en talrijke doden, staat symbool voor een steeds meer geïsoleerd en zwakker regime en kan worden beschouwd als een serie zetten om een goede startpositie in te nemen voor toekomstige onderhandelingen. Het is alvast duidelijk dat de zaken de komende weken in een stroomversnelling terecht kunnen komen. Met onze obligatieposities in een vork van 30-42 zijn wij halverwege ons worstcasescenario van een wanbetaling, wat de prijsimpact op het fonds betreft. Wij blijven sterk geloven in de langetermijnvooruitzichten van deze positie, of er nu een wanbetaling zit aan te komen of niet. Wij profiteerden echter wel van onze positie in Oekraïne. Gelet op de betere groeivooruitzichten was er een sterke vraag naar bbp-gekoppelde warrants, die hun koers de afgelopen vier maanden +50% heeft opgevoerd. Met 6,5% in het fonds was dit onze belangrijkste rendementsbijdrager. De opkomende valuta's boekten een sterke maand dankzij de zwakke Amerikaanse dollar, die onder druk stond door de laatste perikelen van de regering-Trump. Wij profiteerden van deze gelegenheid om gedeeltelijk winst te nemen op de MXN toen die het niveau van 17,5 bereikte. Onze plaatselijke blootstelling in Mexico is nu gefocust op plaatselijke obligaties. Wereldwijd blijven de instromen onze activaklassen overspoelen, met dit jaar al een instroom van bijna $ 68,5 miljard, waarvan $ 40,1 miljard in harde valuta's en $ 28,3 miljard in plaatselijke valuta's. Deze vraag blijft opwaartse druk uitoefenen op de prijzen en een recordaantal nieuwe uitgiften is vaak ruimschoots overtekend. Deze exuberantie bij zwakke waarderingen en een meer gespannen positionering houdt ons voorzichtig, en wij houden de nodige contanten achter de hand om opportunistisch in te kopen wanneer de trend wegebt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement B-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

7,24 %

15,05 %

7,24 %

15,05 %

1 jaar

2,97 %

2,70 %

2,97 %

2,70 %

Sinds oprichting

14,24 %

7,81 %

10,92 %

6,03 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

7,24 %

15,05 %

2,97 %

2,70 %

14,24 %

7,81 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

2,97 %

2,70 %

10,92 %

6,03 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*10,30 %10,36 %7,42 %0,74 %0,12 %0,44 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*-10,65 %0,04 %0,74 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht B-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 10,30 % 10,36 %
Tracking Error 7,42 %
Sharpe-ratio 0,44 %
Alpha 0,04 %
Correlatiecoëfficiënt 0,74 %
Informatieratio 0,12 %
Maximale drawdown -10,65 %
Beta 0,74 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
29/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/05/2016
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan EMBI Global (USD)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1225423869
Nettovermogen (fonds)
498 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,200 %
Toegepaste beheerkosten
1,200 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.