Mobile Logo

EdR Fund Emerging Bonds Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
111,05 USD
Jean-Jacques  DURAND–LU1225423869–
Jean-Jacques DURAND
Romain BORDENAVE–LU1225423869–
Romain BORDENAVE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
111,05 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
111,05 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Jean-Jacques DURAND  
Romain BORDENAVE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is beter te doen dan de referentie-index, door een discretionair portefeuillebeheer toe te passen in alle obligatiemarkten van de opkomende economieën.

+ -

Commentaar 29/09/2017

Nadat de meeste beleggers uit vakantie waren teruggekeerd, werd de markt in september overspoeld door nieuwe uitgiften, waardoor de teller sinds het begin van het jaar nu op een record staat. Met USD 78 miljard aan kredietuitgiften in opkomende markten tijdens september werden alle maandrecords sinds 2004 gebroken. Dit aanbod vond aftrek op de markt, aangezien er nog steeds kapitaal naar obligatiefondsen voor opkomende markten stroomt. Nu de herfst is begonnen, lijken het momentum en het marktevenwicht echter kwetsbaarder te worden. De laatste ontwikkelingen op de Amerikaanse rentemarkten zijn in dit opzicht niet gunstig. De belangrijkste rentevoeten corrigeerden aanzienlijk, met een stijging van meer dan 20 basispunten van de rente op 10 jaar van Amerikaans schatkistpapier. De onderliggende sterkte van de Amerikaanse economie en de verwachte normalisering van het beleid van de Fed kwamen opnieuw op de voorgrond te staan, tegen een achtergrond van heftige positioneringsmanoeuvres. Daarentegen hadden noch de laatste rakettesten van Noord-Korea, noch het Koerdische onafhankelijkheidsreferendum een wezenlijke impact op onze markten. De schuldbewijzen in harde valuta's van opkomende markten bleven nagenoeg vlak met een minieme daling van -0,01% voor de maand september (EMBI Global index), terwijl de schuldbewijzen in plaatselijke valuta's een verlies van -0,34% optekenden (GBI-EM index). Ons fonds EdR Emerging Bond is met +0,40% gestegen (aandelenklasse I in USD). In tegenstelling tot de negatieve bijdrage van onze blootstelling aan Oekraïne, werd ons rendement geholpen door onze afdekkingen op Amerikaans schatkistpapier en enkele idiosyncratische posities zoals onze aan het Argentijnse bbp gekoppelde effecten (bijna +7%).De Venezolaanse schuldbewijzen boekten een lichte stijging. De bevestiging van enkele couponbetalingen en een stijging met 10% van de olieprijs waren net voldoende om de beleggers gerust te stellen met het oog op de grote sommen die moeten worden terugbetaald tussen eind oktober en begin november. De uitstaande verplichting van USD 3,5 miljard, voornamelijk door het staatsoliebedrijf PDVSA, is een aanzienlijk maar niettemin haalbaar bedrag. Het vermijden van een wanbetaling zou het land wat meer tijd geven, aangezien de schuldaflossingsverplichtingen in 2018 lichter zijn. Intussen lopen er nog steeds gesprekken met de Russen over verschillende vormen van financiering. De onderhandelingen met de oppositie op de Dominicaanse Republiek lijken te zijn gestaakt omdat er niet was voldaan aan bepaalde voorwaarden.De instroom in obligatiefondsen voor opkomende markten heeft nu al de grens van USD 50 miljard overschreden, hoger dan om het even welk volledig kalenderjaar tot nu toe. Onze zeer voorzichtige positionering is niet veranderd, en wij zijn hoogstens geneigd sommige van de meer op de mainstream gerichte blootstellingen die we nog hebben verder af te bouwen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement B-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

8,47 %

16,82 %

8,47 %

16,82 %

1 jaar

4,30 %

8,16 %

4,30 %

8,16 %

Sinds oprichting

15,55 %

9,47 %

10,42 %

6,40 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

8,47 %

16,82 %

4,30 %

8,16 %

15,55 %

9,47 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

4,30 %

8,16 %

10,42 %

6,40 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*9,23 %9,65 %7,21 %0,71 %-0,45 %0,32 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*-10,65 %-0,04 %0,68 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht B-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,23 % 9,65 %
Tracking Error 7,21 %
Sharpe-ratio 0,32 %
Alpha -0,04 %
Correlatiecoëfficiënt 0,71 %
Informatieratio -0,45 %
Maximale drawdown -10,65 %
Beta 0,68 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
29/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/05/2016
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan EMBI Global (USD)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1225423869
Nettovermogen (fonds)
496 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.