Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Bonds Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/02/2018)
93,92 GBP
Jean-Jacques  DURAND–LU1426147234–
Jean-Jacques DURAND
Romain BORDENAVE–LU1426147234–
Romain BORDENAVE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
93,92 GBP
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/02/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/02/2018)
93,92 GBP
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Jean-Jacques DURAND  
Romain BORDENAVE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is beter te doen dan de referentie-index, door een discretionair portefeuillebeheer toe te passen in alle obligatiemarkten van de opkomende economieën.

+ -

Commentaar 31/01/2018

Januari werd gekenmerkt door een aanzienlijk herstel voor het EdRF Emerging Bonds Fund, waarbij uiteenlopende factoren een bijdrage leverden aan de sterke absolute rendementen. De rest van de vastrentende markten leverden een zwakkere prestatie. We behaalden tijdens de maand een rendement van +5,41% (I-aandeel USD), in vergelijking met een dip van -0,20% voor de EMBIG-index (obligaties in harde valuta) en +4,48% voor obligaties in lokale valuta (GBI-EM index), daar de algemeen zwakke dollar gunstig was voor de meeste valuta's van opkomende markten. Het momentum van Amerikaanse staatsobligaties (de 10-jaarsrente die tijdens de maand met 30 basispunten steeg) trok alle obligatiemarkten mee omlaag. Obligaties uit opkomende markten vingen een groot deel van deze rentestijging op, aangezien de spreads op de EMBIG-index met circa 20 basispunten daalden. Een sterk banenrapport in de VS en herziene inflatieverwachtingen boden extra steun aan Trumps belastinghervorming. De vraag is nu hoe lang de spreads op groeilandobligaties de schokken nog kunnen blijven opvangen gezien hun historisch lage niveaus. Onze afdekking op Amerikaans schatkistpapier en onze korte durationpositie waren in dat opzicht duidelijk gunstig. Wat bijzondere situaties betreft, waren het deze maand Noble Group en Agrokor die aanzienlijk hoger noteerden, na Oi Telecom vorige maand. Voor het eerste bedrijf kwam er een herstructureringsbod en voor het laatste bedrijf herwaardeerden de markten de verwachte recuperatiewaarde. We grepen de gelegenheid aan om op enkele van deze beleggingen winst te nemen. Ook de Venezolaanse positie eindigde hoger, aangezien overheidsobligaties, die nu zonder aangegroeide rente worden verhandeld, stegen en PDVSA-obligaties daalden, wachtend tot marktdeelnemers formeel zouden beslissen om zonder aangegroeide rente te verhandelen. Een dergelijke overschakeling is geen verrassing aangezien er geen nieuws is over de laatste gemiste couponbetalingen. In het nieuws bevestigde de regering haar plan om vervroegde presidentsverkiezingen te houden, en Nicolas Maduro stelde zichzelf kandidaat… Door de lopende onderhandelingen met de oppositie zijn er nog steeds geen garanties dat de verkiezingen eerlijk en transparant zouden kunnen verlopen, de enige voorwaarde om verdere internationale sancties en nog meer economische pijn voor het land te vermijden. Oekraïne leverde eveneens een sterke bijdrage aan het rendement, vooral dankzij de aan het bbp gekoppelde warrants die ruim 20% stegen. Zoals verwacht was de stroom van nieuwe emissies in het nieuwe jaar vrij solide, zowel voor bedrijfsobligaties als overheidsobligaties. Ze vonden goed ingang, aangezien er nog steeds solide kapitaalstromen naar fondsen in opkomende markten stromen. De recentere indicatoren zouden echter op een keerpunt kunnen wijzen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement LD-GBP Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

3,82 %

-2,15 %

3,82 %

-2,15 %

1 jaar

-9,07 %

3,54 %

-9,02 %

3,52 %

Sinds oprichting

-2,73 %

0,85 %

-1,82 %

0,56 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (LD-GBP)

Benchmark

3,82 %

-2,15 %

-9,07 %

3,54 %

-2,73 %

0,85 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (LD-GBP)

Benchmark

-9,02 %

3,52 %

-1,82 %

0,56 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht LD-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht LD-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht LD-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht LD-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht LD-GBPBenchmark
1 jaar*9,11 %3,23 %8,55 %0,35 %-1,56 %1,81 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht LD-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht LD-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht LD-GBPBenchmark
1 jaar*-15,75 %-0,25 %0,97 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht LD-GBP
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,11 % 3,23 %
Tracking Error 8,55 %
Sharpe-ratio 1,81 %
Alpha -0,25 %
Correlatiecoëfficiënt 0,35 %
Informatieratio -1,56 %
Maximale drawdown -15,75 %
Beta 0,97 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
29/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
18/08/2016
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan EMBI Global (USD)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
GBP
Minimuminleg
500000.00 GBP
ISIN-code
LU1426147234
Nettovermogen (fonds)
507 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,700 %
Toegepaste beheerkosten
0,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.