Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Bonds Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/10/2018)
86,66 EUR
Jean-Jacques  DURAND–LU1781815565–
Jean-Jacques DURAND
Romain BORDENAVE–LU1781815565–
Romain BORDENAVE
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
86,66 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/10/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/10/2018)
86,66 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Jean-Jacques DURAND  
Romain BORDENAVE  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een hoger rendement te behalen dan dat van de referentie-index, door toepassing van een discretionair beheer op alle obligatiemarkten van opkomende landen.

+ -

Commentaar 28/09/2018

De opkomende schuldmarkten lieten een fraai herstel optekenen in september, met de opkomende valuta's op kop. Ons fonds EdRF Emerging Bonds steeg +3,39% (I-aandeel USD), de schuld in lokale valuta's +2,61% (GBI-EM index) en de schuld in harde valuta's +1,77% (EMBIG index). Deze bewegingen werden gekenmerkt door een terugkeer van de instromen naar de activaklasse, voor het grootste deel pas tegen het einde van de maand en eerder naar passieve strategieën zoals ETF's dan naar actieve fondsen; dit doet de vraag rijzen over hun duurzaamheid op lange termijn. In Turkije overtrof de centrale bank de verwachtingen van de beleggers door de rente met 625 basispunten te verhogen, wat getuigde van een zeker pragmatisme, ondanks de uitlatingen van de president tegen de "rentelobby". Tijdens de week daarna zorgden enkele beleggerstrips, waarvan we er aan eentje deelnamen, schijnbaar voor een kentering in het momentum van de Turkse activa. De Turkse minister van Financiën verklaarde dat de overheid klaarstond om de banken te ondersteunen en Akbank, de eerste van de grote banken die enkele leningen verlengde, boekte een succesvolle ratio van 104%. Dit leidde tot een scherp rally van de bankobligaties, die hoger was dan het herstel van het staatspapier. Eerder in de maand hadden we onze blootstelling aan Turkse banken verhoogd. Het onevenwicht van de lopende rekening past zich ondertussen snel aan: zo is het handelstekort van september al 77% gedaald in vergelijking met vorig jaar. De spread van de Turkse staatsobligaties daalde met 200 basispunten en de Turkse lira steeg 8%. Om de peso te stabiliseren verhoogde Argentinië de rente nog eens met 500 basispunten naar een recordpercentage van 65% toen details over zijn herziene overeenkomst met het IMF bekend werden en de pas aangestelde gouverneur van de centrale bank zijn ontslag indiende. De nieuwe overeenkomst geldt nu voor een bedrag van USD 57 miljard, met een hogere eerste afbetaling, en laat een vlottende rente in ruime bandbreedtes toe. De peso daalde 11%, maar de spread van de Argentijnse staatsobligaties daalde met meer dan 200 basispunten. Tijdens een beleggerstrip eerder deze maand zijn we ervan overtuigd geraakt dat er nu, onder andere, een veel lager politiek risico is voor de verkiezingen van 2019. Als gevolg daarvan verhoogden we zowel onze kredietblootstelling (via Provinces) als onze valutablootstelling, met ruimte voor verdere verhogingen. Nu de waarderingen aantrekkelijker zijn en er meer internationale steun voor de hervormingsgezinde regering is, blijft het enige struikelpunt de nog steeds zware positionering van de beleggers. De VS legden nieuwe sancties op aan belangrijke Venezolaanse functionarissen, waaronder de vrouw van president Maduro. Het Venezolaanse staatshoofd was, in tegenstelling tot het verleden, ongewoon mild op de algemene vergadering van de VN toen hij verzocht om een dialoog met de VS, wat de fragiliteit van het huidige regime duidelijk maakte. Door deze factoren en de stromen/shortafdekkingen stegen de obligaties gemiddeld met 7%. Papoea-Nieuw-Guinea slaagde er ondertussen in om zijn eerste eurobond te lanceren met een uitgifte van USD 500 miljoen op 10 jaar met een coupon van 8,375%, uitgegeven in een deal die 6 keer werd overtekend. Opnieuw een teken dat er geen marktcapitulatie was tijdens de zomercorrectie…

+ -

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
28/04/1998
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/03/2018
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan EMBI Global Hedged
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1781815565
Nettovermogen (fonds)
443 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,700 %
Toegepaste beheerkosten
0,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.