Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Corporate Bonds Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
118,85 EUR
Stéphane  MAYOR–LU1080015693–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015693–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
118,85 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/11/2017)
118,85 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt voornamelijk in effecten van bedrijven uit opkomende kapitaalmarkten, met een beperkte positie in staatsschuld. Zijn activa omvatten zowel effecten van beleggingskwaliteit als effecten onder beleggingskwaliteit. Het fonds streeft ernaar een aanzienlijk totaalrendement te boeken dat hoger ligt dan opbrengsten van benchmarks met dezelfde duration.

+ -

Commentaar 31/10/2017

De bedrijfsobligaties uit opkomende markten bleven net als in september ook in oktober stabiel. Hoewel de rente in de Verenigde Staten tijdens de periode een heel klein beetje is gestegen, zijn de rentevoeten van obligaties uit opkomende markten stabiel gebleven. Het gevolg was dat de spreads van het bedrijfsobligatiesegment licht zijn versmald. De voortzetting van de positieve trend op de grondstoffenmarkten, met name van de Brentolie, die aan het einde van de periode voor het eerst sinds juli 2015 de grens van 60 dollar per vat heeft doorbroken, heeft bijgedragen aan het positieve sentiment op de markten. Op de kredietmarkten behaalden de emittenten van hoogrentende uitgiften opnieuw betere resultaten dan hun tegenhangers van beleggingskwaliteit. De verschillende regio's boekten rendementen tussen 0,1 en 1%. Alleen het Midden-Oosten noteerde een licht verlies voor de maand. Latijns-Amerika was opnieuw de best presterende regio, zowel voor de maand oktober als sinds het begin van het jaar, met een rendement van meer dan 12%. Azië daarentegen bleef duidelijk achter.Van de belangrijkste landen waaraan wij een blootstelling hebben verworven, zette Oekraïne zijn opwaartse trend van de afgelopen maanden voort: het land steeg opnieuw tijdens de maand, met bijna 3%. Brazilië (1,3%) en Argentinië (1%) deden het opnieuw beter dan de markt. Ook Nigeria onderscheidde zich voor de derde maand op rij met een stijging van 1,4% tijdens de maand. Wat de sectoren betreft, boekten de grondstoffenproductiesegmenten de beste resultaten, en dan vooral de metalen en mijnen, die 1,5% stegen. EdR EM Corporate Bond heeft opnieuw een positieve maand achter de rug, de achtste al van het boekjaar. Het rendement van ongeveer 1% is hoger dan dat van de markt. De stijging sinds het begin van het jaar bedraagt nu al meer dan 11% voor de klasse in dollar, een aanzienlijk beter resultaat dan dat van de referentie-index. Het rendement van het fonds wordt nog steeds ondersteund door de blootstelling aan hoogrentende kredieten en aan Latijns-Amerika en Oekraïne. De duration bedraagt bijna 4 jaar en blijft dus licht defensief.Het externe klimaat blijft constructief, mede dankzij de positieve trend voor grondstoffen. De groei blijft opwaarts gericht en de kapitaalstromen blijven stijgen. Dat biedt aantrekkelijke rendementsvooruitzichten voor de middellange termijn.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

9,19 %

6,80 %

9,19 %

6,80 %

1 jaar

12,69 %

7,63 %

12,69 %

7,63 %

3 jaar

25,39 %

17,46 %

7,82 %

5,50 %

Sinds oprichting

18,85 %

16,93 %

5,30 %

4,79 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

9,19 %

6,80 %

12,69 %

7,63 %

25,39 %

17,46 %

18,85 %

16,93 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

12,69 %

7,63 %

7,82 %

5,50 %

5,30 %

4,79 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*3,47 %2,45 %2,36 %0,73 %2,41 %2,62 %
3 jaar*9,37 %4,51 %6,21 %0,82 %0,30 %1,22 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-2,41 %0,10 %1,04 %
3 jaar*-13,60 %-0,13 %1,71 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,66 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-6,43 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,47 % 9,37 % 2,45 % 4,51 %
Tracking Error 2,36 % 6,21 %
Sharpe-ratio 2,62 % 1,22 %
Alpha 0,10 % -0,13 %
Correlatiecoëfficiënt 0,73 % 0,82 %
Informatieratio 2,41 % 0,30 %
Maximaal maandelijks verlies -6,43 %
Maximale maandelijkse winst 5,66 %
Maximale drawdown -2,41 % -13,60 %
Beta 1,04 % 1,71 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
25/05/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JPM CEMBI Broad Composite (Hedge EUR)
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1080015693
Nettovermogen (fonds)
339 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.