Mobile Logo

EdR Fund Emerging Corporate Bonds Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/08/2017)
116,43 EUR
Stéphane  MAYOR–LU1080015693–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015693–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
116,43 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/08/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/08/2017)
116,43 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt voornamelijk in effecten van bedrijven uit opkomende kapitaalmarkten, met een beperkte positie in staatsschuld. Zijn activa omvatten zowel effecten van beleggingskwaliteit als effecten onder beleggingskwaliteit. Het fonds streeft ernaar een aanzienlijk totaalrendement te boeken dat hoger ligt dan opbrengsten van benchmarks met dezelfde duration.

+ -

Commentaar 31/07/2017

Na twee maanden zonder schommelingen stegen de markten van bedrijfsobligaties uit opkomende markten weer in juli. Hoewel de rente in de Verenigde Staten tijdens de periode stabiel is gebleven, daalden de opbrengsten uit bedrijfsobligaties van opkomende markten licht. Het gevolg was dat de spreads van het bedrijfsobligatiesegment licht zijn versmald. Het herstel van de aardoliekoers aan het einde van de periode droeg bij tot het positieve sentiment op de markten. Op de kredietmarkten behaalden de emittenten van hoogrentende uitgiften betere resultaten dan hun tegenhangers van beleggingskwaliteit. De verschillende regio's boekten positieve rendementen tussen 0,5 en 1,5%. Latijns-Amerika was ook deze maand de best presterende regio sinds het begin van het jaar, met een rendement van meer dan 8%. Azië daalde.Van de belangrijkste landen waaraan wij zijn blootgesteld, boekten Oekraïne (meer dan 3,5%) en Brazilië (meer dan 2,5%) opnieuw een outperformance. Nigeria en Turkije boekten een rendement van ongeveer 1% tijdens de maand. Wat de sectoren betreft, boekten de grondstoffenproductie- en consumptiesegmenten eens te meer de beste resultaten. EdR EM Corporate Bond heeft opnieuw een positieve maand achter de rug. Het rendement van meer dan 1% is hoger dan dat van de markt. De stijging sinds het begin van het jaar bedraagt nu al meer dan 7% voor de klasse in dollar, een beter resultaat dan dat van de markt. Het rendement van het fonds wordt nog steeds ondersteund door de blootstelling aan hoogrentende kredieten en aan Latijns-Amerika en Oekraïne. De duration bedraagt bijna 4 jaar en blijft dus licht defensief.De externe omgeving is nog steeds gunstig en het vertrouwen blijft intact. De groei blijft opwaarts gericht en de kapitaalstromen blijven stijgen. Dat biedt aantrekkelijke rendementsvooruitzichten voor de middellange termijn.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

6,96 %

6,05 %

6,96 %

6,05 %

1 jaar

12,43 %

4,96 %

12,43 %

4,96 %

3 jaar

19,11 %

16,16 %

6,00 %

5,12 %

Sinds oprichting

16,43 %

16,11 %

5,04 %

4,94 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

6,96 %

6,05 %

12,43 %

4,96 %

19,11 %

16,16 %

16,43 %

16,11 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

12,43 %

4,96 %

6,00 %

5,12 %

5,04 %

4,94 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*3,69 %2,67 %2,51 %0,73 %3,16 %2,30 %
3 jaar*9,47 %4,58 %6,40 %0,80 %0,06 %1,18 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-2,41 %0,14 %1,01 %
3 jaar*-15,00 %-0,23 %1,66 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,66 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-6,43 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,69 % 9,47 % 2,67 % 4,58 %
Tracking Error 2,51 % 6,40 %
Sharpe-ratio 2,30 % 1,18 %
Alpha 0,14 % -0,23 %
Correlatiecoëfficiënt 0,73 % 0,80 %
Informatieratio 3,16 % 0,06 %
Maximaal maandelijks verlies -6,43 %
Maximale maandelijkse winst 5,66 %
Maximale drawdown -2,41 % -15,00 %
Beta 1,01 % 1,66 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
25/05/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JPM CEMBI Broad Composite (Hedge EUR)
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1080015693
Nettovermogen (fonds)
320 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.