Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Credit Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
117,74 EUR
Stéphane  MAYOR–LU1080015693–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015693–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
117,74 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/03/2018)
117,74 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt voornamelijk in effecten van bedrijven uit opkomende kapitaalmarkten, met een beperkte positie in staatsschuld. Zijn activa omvatten zowel effecten van beleggingskwaliteit als effecten onder beleggingskwaliteit. Het fonds streeft ernaar een aanzienlijk totaalrendement te boeken dat hoger ligt dan opbrengsten van benchmarks met dezelfde duration.

+ -

Commentaar 28/02/2018

De bedrijfsobligaties op de opkomende markten gingen licht achteruit tijdens de verslagperiode. De maand februari werd gekenmerkt door een hogere volatiliteit en de aanhoudende stijging van de rente in de Verenigde Staten. Die rente klom meer dan 10 basispunten tijdens de periode. In tegenstelling tot de vorige maand was de stijging van de rente op obligaties uit opkomende markten meer uitgesproken. De rentespreads van het bedrijfsobligatiesegment zijn tijdens de periode dan ook met 30 basispunten verbreed. De lichte daling van de grondstoffenprijzen droeg bij tot het minder positieve marktsentiment. De segmenten met lange duration bleven door het effect van de rentestijging achter bij de segmenten met kortere duration. Op de kredietmarkten behaalden de emittenten van hoogrentende uitgiften iets slechtere resultaten dan hun tegenhangers van beleggingskwaliteit. De verschillende regio's boekten allemaal negatieve rendementen. Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten lieten de minst goede resultaten optekenen tijdens de periode en daalden ongeveer 1%. Van de belangrijkste landen waaraan wij een blootstelling hebben verworven, boden Oekraïne en Nigeria goed weerstand tegen het negatieve sentiment. De periode werd afgesloten met slechts een lichte daling. Brazilië (-1,5%) en Argentinië (-1,2%) hadden het moeilijk deze maand en lieten voor de tweede maand op rij een verlies optekenen. Rusland en Turkije daalden ongeveer 0,5%. Op sectorniveau sloten alle beurssegmenten de maand af in negatief terrein. Aan grondstoffen gekoppelde sectoren verloren ongeveer 1%. Financials deden het relatief goed deze maand en sloten de maand slechts licht in het rood af. EdR Emerging Crédit daalde deze maand ongeveer 1% voor de klasse in dollar en bleef licht achter bij de markt. Algemeen gesproken zet de stijgende trend van de rente op de curve in dollar een rem op het waardestijgingspotentieel van de markt. Het rendement van het fonds wordt echter nog steeds ondersteund door de blootstelling aan hoogrentende kredieten, zoals uit Latijns-Amerika en Oekraïne, die aantrekkelijke waarderingen bieden. De duration bedraagt bijna 4 jaar en blijft dus defensief.Het externe klimaat blijft positief, mede dankzij de positieve trend voor grondstoffen en de groeivooruitzichten van de opkomende economieën. Dat biedt positieve rendementsvooruitzichten voor de middellange termijn.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-1,16 %

-1,39 %

-1,16 %

-1,39 %

1 jaar

4,89 %

3,55 %

4,89 %

3,55 %

3 jaar

35,70 %

16,70 %

10,69 %

5,27 %

Sinds oprichting

17,74 %

15,48 %

4,56 %

4,01 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-1,16 %

-1,39 %

4,89 %

3,55 %

35,70 %

16,70 %

17,74 %

15,48 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

4,89 %

3,55 %

10,69 %

5,27 %

4,56 %

4,01 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*2,83 %1,98 %1,79 %0,78 %0,47 %1,69 %
3 jaar*7,48 %4,30 %4,40 %0,85 %1,33 %1,27 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-2,02 %0,01 %1,11 %
3 jaar*-9,28 %0,26 %1,48 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,66 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-6,43 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,83 % 7,48 % 1,98 % 4,30 %
Tracking Error 1,79 % 4,40 %
Sharpe-ratio 1,69 % 1,27 %
Alpha 0,01 % 0,26 %
Correlatiecoëfficiënt 0,78 % 0,85 %
Informatieratio 0,47 % 1,33 %
Maximaal maandelijks verlies -6,43 %
Maximale maandelijkse winst 5,66 %
Maximale drawdown -2,02 % -9,28 %
Beta 1,11 % 1,48 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
25/05/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JPM CEMBI Broad Composite (Hedge EUR)
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1080015693
Nettovermogen (fonds)
404 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.