Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Credit Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/01/2018)
138,94 USD
Stéphane  MAYOR–LU1080015776–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015776–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
138,94 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/01/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/01/2018)
138,94 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt voornamelijk in effecten van bedrijven uit opkomende kapitaalmarkten, met een beperkte positie in staatsschuld. Zijn activa omvatten zowel effecten van beleggingskwaliteit als effecten onder beleggingskwaliteit. Het fonds streeft ernaar een aanzienlijk totaalrendement te boeken dat hoger ligt dan opbrengsten van benchmarks met dezelfde duration.

+ -

Commentaar 29/12/2017

De bedrijfsobligaties uit opkomende markten bleven net als de laatste drie maanden ook in december stabiel. De rente in de Verenigde Staten is tijdens de periode een klein beetje gestegen, net als de rente van obligaties uit opkomende markten. De rentespreads van het bedrijfsobligatiesegment zijn tijdens de periode slechts licht veranderd. De voortzetting van de positieve trend op de grondstoffenmarkten, ondersteund door de industriële metalen en energie met de Brentolie, die de afgelopen twee maanden boven de grens van 60 dollar per vat is gebleven, heeft bijgedragen tot het positieve sentiment op de markten. Op de kredietmarkten behaalden de emittenten van hoogrentende uitgiften iets betere resultaten dan hun tegenhangers van beleggingskwaliteit. De verschillende regio's boekten licht positieve rendementen, met een bijzondere vermelding voor Afrika. Latijns-Amerika en Afrika boekten de beste regionale resultaten van het jaar met respectievelijk bijna 13% en 12%. Het Midden-Oosten en Azië noteerden flink lager, met resultaten van respectievelijk 4,3% en 5,3%.Van de belangrijkste landen waaraan wij een blootstelling hebben verworven, zette Oekraïne zijn stijgende trend van de afgelopen maanden voort. De periode was uiteindelijk neutraal voor Brazilië, Rusland verloor 0,5%. Turkije onderscheidde zich met een stijging van meer dan 1% tijdens de maand en maakte zo een deel van zijn achterstand goed na een periode van underperformance. Oekraïne zette met een indrukwekkende winst van 23% het beste resultaat van het jaar neer. Nigeria (16%), Argentinië (15%) en Brazilië (14%) vulden de top 4 aan. Wat de sectoren betreft, boekten de grondstoffenproductiesegmenten nog steeds de beste resultaten, in het bijzonder energie, metalen en mijnen, en pulp en papier. EdR Emerging Crédit heeft opnieuw een positieve maand achter de rug, de tiende al van het boekjaar. Het rendement lag deze maand in de lijn van dat van de markt. De stijging over het jaar bedraagt nu echter al bijna 12% voor de klasse in dollar, een aanzienlijk beter resultaat dan dat van de referentie-index (8%). Het rendement van het fonds wordt nog steeds ondersteund door de blootstelling aan hoogrentende kredieten en aan Latijns-Amerika en Oekraïne. De duration bedraagt bijna 4 jaar en blijft dus licht defensief.Het externe klimaat blijft positief, mede dankzij de positieve trend voor grondstoffen en de groeivooruitzichten van de opkomende economieën. Dat biedt aantrekkelijke rendementsverwachtingen voor de middellange termijn.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

0,39 %

0,10 %

0,39 %

0,10 %

1 jaar

9,70 %

7,09 %

9,70 %

7,09 %

3 jaar

45,43 %

21,52 %

13,29 %

6,71 %

5 jaar

29,56 %

23,48 %

5,31 %

4,30 %

Sinds oprichting

89,96 %

93,71 %

7,69 %

7,93 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

0,39 %

0,10 %

9,70 %

7,09 %

45,43 %

21,52 %

29,56 %

23,48 %

89,96 %

93,71 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-USD)

Benchmark

9,70 %

7,09 %

13,29 %

6,71 %

5,31 %

4,30 %

7,69 %

7,93 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*3,03 %1,84 %2,05 %0,75 %1,87 %3,82 %
3 jaar*8,08 %4,21 %5,31 %0,80 %1,07 %1,44 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmarkDeelnemingsrecht B-USDBenchmark
1 jaar*-1,38 %0,03 %1,24 %
3 jaar*-8,91 %0,17 %1,54 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,65 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-6,45 %
Deelnemingsrecht B-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,03 % 8,08 % 1,84 % 4,21 %
Tracking Error 2,05 % 5,31 %
Sharpe-ratio 3,82 % 1,44 %
Alpha 0,03 % 0,17 %
Correlatiecoëfficiënt 0,75 % 0,80 %
Informatieratio 1,87 % 1,07 %
Maximaal maandelijks verlies -6,45 %
Maximale maandelijkse winst 5,65 %
Maximale drawdown -1,38 % -8,91 %
Beta 1,24 % 1,54 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
25/05/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
25/05/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan CEMBI Broad
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1080015776
Nettovermogen (fonds)
387 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.