Mobile Logo

EdR Fund Emerging Corporate Bonds Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
160,46 USD
Stéphane  MAYOR–LU1080015933–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015933–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
160,46 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
160,46 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt voornamelijk in effecten van bedrijven uit opkomende kapitaalmarkten, met een beperkte positie in staatsschuld. Zijn activa omvatten zowel effecten van beleggingskwaliteit als effecten onder beleggingskwaliteit. Het fonds streeft ernaar een aanzienlijk totaalrendement te boeken dat hoger ligt dan opbrengsten van benchmarks met dezelfde duration.

+ -

Commentaar 29/09/2017

De bedrijfsobligaties uit opkomende markten bleven stabiel in september, na de positieve resultaten van de afgelopen 2 maanden. Hoewel de rente in de Verenigde Staten tijdens de periode met 20 basispunten is gestegen, kenden deze bedrijfsobligaties uit opkomende markten een minder uitgesproken stijging. Het gevolg was dat de spreads van het bedrijfsobligatiesegment licht zijn versmald. De positieve oriëntering van de grondstoffenmarkten, met name die van de aardolie, heeft tijdens de periode bijgedragen aan het positieve sentiment dat op de markten werd waargenomen. Op de kredietmarkten behaalden de emittenten van hoogrentende uitgiften opnieuw betere resultaten dan hun tegenhangers van beleggingskwaliteit. De verschillende regio's boekten rendementen tussen 0 en 1%. Latijns-Amerika was opnieuw de best presterende regio, zowel voor de maand september als sinds het begin van het jaar, met een rendement van meer dan 11%. Azië daalde.Van de belangrijkste landen waaraan wij een blootstelling hebben verworven, zette Oekraïne zijn stijgende trend van de afgelopen maanden voort: het land steeg opnieuw tijdens de maand, met ongeveer 2%. Brazilië (1%) en Argentinië (0,9%) deden het opnieuw beter dan de markt. Ook Nigeria onderscheidde zich voor de tweede maand op rij met een stijging van 1,4% tijdens de maand. Wat de sectoren betreft, boekten de grondstoffenproductie-, pulp- en papier-, en transportsegmenten de beste resultaten. EdR EM Corporate Bond heeft opnieuw een positieve maand achter de rug. Het rendement van meer dan 1% is hoger dan dat van de markt. De stijging sinds het begin van het jaar bedraagt nu al meer dan 10% voor de klasse in dollar, een aanzienlijk beter resultaat dan dat van de referentie-index. Het rendement van het fonds wordt nog steeds ondersteund door de blootstelling aan hoogrentende kredieten en aan Latijns-Amerika en Oekraïne. De duration bedraagt bijna 4 jaar en blijft dus licht defensief.Het externe klimaat blijft constructief, mede dankzij de positieve trend voor grondstoffen. De groei blijft opwaarts gericht en de kapitaalstromen blijven stijgen. Dat biedt aantrekkelijke rendementsvooruitzichten voor de middellange termijn.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement I-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

12,10 %

7,85 %

12,10 %

7,85 %

1 jaar

15,86 %

6,46 %

15,86 %

6,46 %

3 jaar

32,04 %

18,09 %

9,68 %

5,68 %

5 jaar

37,69 %

25,61 %

6,60 %

4,66 %

Sinds oprichting

60,27 %

48,50 %

6,87 %

5,73 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

12,10 %

7,85 %

15,86 %

6,46 %

32,04 %

18,09 %

37,69 %

25,61 %

60,27 %

48,50 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

15,86 %

6,46 %

9,68 %

5,68 %

6,60 %

4,66 %

6,87 %

5,73 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*3,57 %2,49 %2,46 %0,72 %3,75 %2,09 %
3 jaar*9,44 %4,53 %6,24 %0,83 %0,55 %1,15 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*-2,37 %0,16 %1,04 %
3 jaar*-13,54 %-0,04 %1,72 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,70 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-6,40 %
Deelnemingsrecht I-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,57 % 9,44 % 2,49 % 4,53 %
Tracking Error 2,46 % 6,24 %
Sharpe-ratio 2,09 % 1,15 %
Alpha 0,16 % -0,04 %
Correlatiecoëfficiënt 0,72 % 0,83 %
Informatieratio 3,75 % 0,55 %
Maximaal maandelijks verlies -6,40 %
Maximale maandelijkse winst 5,70 %
Maximale drawdown -2,37 % -13,54 %
Beta 1,04 % 1,72 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
25/05/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
16/09/2010
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan CEMBI Broad
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 USD
ISIN-code
LU1080015933
Nettovermogen (fonds)
336 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,400 %
Toegepaste beheerkosten
0,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.