Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Credit Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2018)
182,27 USD
Stéphane  MAYOR–LU1080015420–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015420–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
182,27 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2018)
182,27 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin op lange termijn een optimale groei van het belegde kapitaal te bereiken via beleggingen in gereglementeerde kapitaal- en geldmarkten. Het Compartiment streeft er in het bijzonder naar een beter rendement te boeken dan de JP Morgan CEMBI Broad Index.

+ -

Commentaar 29/06/2018

De bedrijfsobligaties van de opkomende markten vertoonden voor de vijfde opeenvolgende maand een dalende lijn. Er heerste nog steeds enige volatiliteit op de rentemarkten in de Verenigde Staten, met een neerwaarts gerichte trend van de rente tijdens de periode. De rentevoeten van opkomende obligaties maakten de tegenovergestelde beweging. De rentespreads van het bedrijfsobligatiesegment zijn tijdens de periode dan ook opnieuw gestegen. Tijdens de periode was de markt opnieuw kwetsbaar door de hardnekkige risicoaversie. Op de kredietmarkten behaalden de emittenten van hoogrentende uitgiften minder goede resultaten dan hun tegenhangers van beleggingskwaliteit. De meeste regio's lieten negatieve resultaten optekenen. Slechts één defensievere regio, namelijk het Midden-Oosten, bleef in positief terrein. Van de belangrijkste landen waarin wij hebben belegd, boekte enkel Rusland goede resultaten met een positief rendement van ongeveer 0,5%. Brazilië en Oekraïne daalden 1% en 3%, beïnvloed door de binnenlandse situatie. De situatie in Argentinië, vooral op de wisselmarkt, is nog altijd niet gestabiliseerd en blijft een negatief effect hebben op de schuldmarkt. Op sectorniveau sloten alle beurssegmenten de maand af in negatief terrein. Het rendement van EdR Emerging Crédit was negatief en lag lager dan dat van de markt. Algemeen gesproken zet de verdere toename van de risicoaversie een rem op het waardestijgingspotentieel van de markt. Het externe klimaat blijft positief, mede dankzij de positieve trend voor grondstoffen en de groeivooruitzichten van de opkomende economieën. Dat biedt positieve rendementsvooruitzichten voor de middellange termijn, nu de waardering van activa aantrekkelijk is geworden.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/07/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-3,68 %

-2,15 %

-3,68 %

-2,15 %

1 jaar

0,63 %

0,36 %

0,63 %

0,36 %

3 jaar

27,33 %

13,32 %

8,37 %

4,25 %

5 jaar

29,33 %

25,32 %

5,28 %

4,62 %

Sinds oprichting

82,27 %

89,34 %

6,78 %

7,22 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

-3,68 %

-2,15 %

0,63 %

0,36 %

27,33 %

13,32 %

29,33 %

25,32 %

82,27 %

89,34 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-USD)

Benchmark

0,63 %

0,36 %

8,37 %

4,25 %

5,28 %

4,62 %

6,78 %

7,22 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*3,07 %2,10 %1,48 %0,90 %-0,02 %-0,62 %
3 jaar*7,12 %4,20 %4,13 %0,86 %0,95 %0,81 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmarkDeelnemingsrecht A-USDBenchmark
1 jaar*-5,75 %1,32 %
3 jaar*-7,92 %0,17 %1,45 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,65 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-6,45 %
Deelnemingsrecht A-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,07 % 7,12 % 2,10 % 4,20 %
Tracking Error 1,48 % 4,13 %
Sharpe-ratio -0,62 % 0,81 %
Alpha 0,17 %
Correlatiecoëfficiënt 0,90 % 0,86 %
Informatieratio -0,02 % 0,95 %
Maximaal maandelijks verlies -6,45 %
Maximale maandelijkse winst 5,65 %
Maximale drawdown -5,75 % -7,92 %
Beta 1,32 % 1,45 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
25/05/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
25/05/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan CEMBI Broad
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1080015420
Nettovermogen (fonds)
391 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.