Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Credit Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/10/2018)
91,90 EUR
Stéphane  MAYOR–LU1080015859–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015859–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
91,90 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/10/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/10/2018)
91,90 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin op lange termijn een optimale groei van het belegde kapitaal te bereiken via beleggingen in gereglementeerde kapitaal- en geldmarkten. Het Compartiment streeft er in het bijzonder naar een beter rendement te boeken dan de JP Morgan CEMBI Broad Index.

+ -

Commentaar 28/09/2018

In een jaar waarin de volatiliteit is teruggekeerd op de markten hebben de bedrijfsobligaties van de opkomende landen na een bijzonder moeilijke maand augustus goed gereageerd tijdens de verslagperiode.De vermindering van de spanningen op de valutamarkt, vooral in Turkije en Argentinië, die in de zomer de markten sterk onder druk hadden gezet, stimuleerde een marktomgeving die risicoactiva opnieuw gunstiger gezind was. Andere steunfactoren waren de goede prestaties van de grondstoffen en een zwakkere dollar.De rentevoeten van bedrijfsobligaties uit opkomende markten zijn stabiel gebleven, terwijl de Amerikaanse rente is gestegen, waardoor de renteverschillen ongeveer 20 basispunten kleiner zijn geworden. In het kredietsegment presteerden de emittenten van hoogrentende uitgiften duidelijk beter dan hun tegenhangers van beleggingskwaliteit, namelijk bijna 2 punten, wat gewoonlijk het geval is in een context van risicobereidheid. Behalve Azië, dat licht in het rood eindigde, behaalden alle regio's positieve resultaten. Europa (meer dan 4%), aangevoerd door Turkije, en Latijns-Amerika (1,3%), aangevoerd door Argentinië, onderscheidden zich aan de kop van het peloton. Op het niveau van de belangrijkste landen waaraan wij zijn blootgesteld, staken Turkije en Argentinië erboven uit met uitstekende rendementen van respectievelijk 14,9% en 7,5%. Ook Brazilië, dat bijna 2% steeg, heeft een goede maand achter de rug.Op sectorniveau sloten de meeste beurssegmenten de maand af in positief terrein, met een bijzondere prestatie van de olie- en gassector, die profiteerde van de verdere stijging van de olieprijzen. Tegen deze achtergrond boekte EdR Emerging Crédit een duidelijk positief rendement van meer dan 2,6% voor klasse A in USD, bijna 2 punten hoger dan dat van de markt. Over het algemeen biedt de terugkeer van een grotere risicotolerantie in combinatie met beter geprijsde waarderingsniveaus aantrekkelijke rendementsvooruitzichten op middellange termijn.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (11/10/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-6,24 %

-3,97 %

7,39 %

4,07 %

Sinds oprichting

11,57 %

12,46 %

2,61 %

2,80 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

11,57 %

12,46 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-6,24 %

-3,97 %

7,39 %

4,07 %

2,61 %

2,80 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*3,78 %2,10 %2,29 %0,85 %-0,75 %-1,46 %
3 jaar*7,19 %4,04 %4,36 %0,84 %0,88 %1,28 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-8,73 %1,52 %
3 jaar*-8,73 %0,12 %1,50 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,66 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-6,43 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,78 % 7,19 % 2,10 % 4,04 %
Tracking Error 2,29 % 4,36 %
Sharpe-ratio -1,46 % 1,28 %
Alpha 0,12 %
Correlatiecoëfficiënt 0,85 % 0,84 %
Informatieratio -0,75 % 0,88 %
Maximaal maandelijks verlies -6,43 %
Maximale maandelijkse winst 5,66 %
Maximale drawdown -8,73 % -8,73 %
Beta 1,52 % 1,50 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
25/05/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JPM CEMBI Broad Composite (Hedge EUR)
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1080015859
Nettovermogen (fonds)
408 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.