Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Credit Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2018)
153,06 USD
Stéphane  MAYOR–LU1080015933–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015933–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
153,06 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/08/2018)
153,06 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin op lange termijn een optimale groei van het belegde kapitaal te bereiken via beleggingen in gereglementeerde kapitaal- en geldmarkten. Het Compartiment streeft er in het bijzonder naar een beter rendement te boeken dan de JP Morgan CEMBI Broad Index.

+ -

Commentaar 31/07/2018

De bedrijfsobligaties van de opkomende markten kregen eindelijk weer kleur na vijf opeenvolgende maanden van verlies. De risicoaversie ebde weg door een lagere volatiliteit op de Amerikaanse rentemarkt en een stabilisering van de dollarindex tijdens de periode. De rentevoeten van de opkomende bedrijfsobligaties daalden, net als de rentespreads. In het kredietsegment behaalden de emittenten van hoogrentende uitgiften betere resultaten dan hun tegenhangers van beleggingskwaliteit, wat gewoonlijk het geval is in een context van risicobereidheid. De verschillende regio's lieten positieve rendementen optekenen. Latijns-Amerika en Afrika spanden de kroon met een winst van bijna 2,5%. Wat de belangrijkste landen betreft waaraan we zijn blootgesteld, staken Brazilië en Oekraïne erboven uit met positieve resultaten van ongeveer 3,5% en 3%, vóór Nigeria en Argentinië, die ongeveer 2,5% stegen. Rusland boekte een winst van ongeveer 1%. Turkije blijft dalen en blijft in negatief terrein, maar de binnenlandse situatie lijkt zich te stabiliseren. Wij hebben een positie genomen in Indonesië na de sterke correctie die deze markt onderging wegens de volatiliteit van de valuta's en de bedrijfsobligaties in de afgelopen maanden. Op sectorniveau sloten alle beurssegmenten de maand af in positief terrein.In deze omgeving boekte EdR Emerging Crédit een prima resultaat van meer dan 2%, ongeveer een procentpunt hoger dan dat van de markt. Over het algemeen biedt de terugkeer van een grotere risicotolerantie in combinatie met beter geprijsde waarderingsniveaus aantrekkelijke rendementsvooruitzichten op middellange termijn.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/08/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

-1,57 %

-0,70 %

9,71 %

4,53 %

5,55 %

4,76 %

Sinds oprichting

52,88 %

45,14 %

5,51 %

4,82 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

52,88 %

45,14 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

-1,57 %

-0,70 %

9,71 %

4,53 %

5,55 %

4,76 %

5,51 %

4,82 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*3,05 %2,04 %1,50 %0,90 %0,42 %-0,54 %
3 jaar*7,08 %4,23 %4,03 %0,86 %1,33 %0,91 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*-5,57 %0,01 %1,34 %
3 jaar*-7,79 %0,26 %1,44 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,70 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-6,40 %
Deelnemingsrecht I-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,05 % 7,08 % 2,04 % 4,23 %
Tracking Error 1,50 % 4,03 %
Sharpe-ratio -0,54 % 0,91 %
Alpha 0,01 % 0,26 %
Correlatiecoëfficiënt 0,90 % 0,86 %
Informatieratio 0,42 % 1,33 %
Maximaal maandelijks verlies -6,40 %
Maximale maandelijkse winst 5,70 %
Maximale drawdown -5,57 % -7,79 %
Beta 1,34 % 1,44 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
25/05/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
16/09/2010
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan CEMBI Broad
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 USD
ISIN-code
LU1080015933
Nettovermogen (fonds)
392 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,400 %
Toegepaste beheerkosten
0,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.