Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Credit Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
156,32 USD
Stéphane  MAYOR–LU1080015933–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015933–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
156,32 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/05/2018)
156,32 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt voornamelijk in effecten van bedrijven uit opkomende kapitaalmarkten, met een beperkte positie in staatsschuld. Zijn activa omvatten zowel effecten van beleggingskwaliteit als effecten onder beleggingskwaliteit. Het fonds streeft ernaar een aanzienlijk totaalrendement te boeken dat hoger ligt dan opbrengsten van benchmarks met dezelfde duration.

+ -

Commentaar 30/04/2018

De bedrijfsobligaties van de opkomende markten vertoonden voor de derde opeenvolgende maand een dalende lijn. De volatiliteit op de rentemarkten in de Verenigde Staten hield aan, maar de rente bleef er toch opwaarts gericht. De Amerikaanse rentevoeten zijn immers met 20 basispunten gestegen tijdens de periode. De rentevoeten van opkomende obligaties maakten een vergelijkbare ontwikkeling door. De rentespreads van het bedrijfsobligatiesegment zijn tijdens de periode dan ook stabiel gebleven, en geven blijk van veerkracht in een minder gunstig renteklimaat. Op de kredietmarkten moesten de emittenten van hoogrentende uitgiften het maar nipt afleggen tegen hun tegenhangers van beleggingskwaliteit. De verschillende regio's boekten allemaal negatieve rendementen. Van de belangrijkste landen waarin wij hebben belegd, boden Brazilië, Argentinië en Nigeria beter weerstand dan Oekraïne en vooral Rusland. Het laatstgenoemde land werd zwaar getroffen door de invoering van nieuwe sancties door de Verenigde Staten. Het aluminiumbedrijf Rusal, het grootste slachtoffer van de sancties, trok de hele markt naar beneden. Na de val zijn de prijzen echter de hele tweede helft van de maand blijven stijgen. Nu de spanningen zijn afgenomen, zou het koersherstel zich de komende weken moeten kunnen doorzetten. Op sectorniveau sloten alle beurssegmenten de maand af in negatief terrein. Het rendement van EdR Emerging Crédit was negatief, maar lag opnieuw hoger dan dat van de markt. Algemeen gesproken zet de onzekerheid die momenteel de evolutie van de rentecurve in dollar kenmerkt een rem op het waardestijgingspotentieel van de markt. Het rendement van het fonds wordt echter nog altijd ondersteund door de blootstelling aan hoogrentende kredieten en door een defensievere duration van om en nabij 4 jaar.Het externe klimaat blijft positief, mede dankzij de positieve trend voor grondstoffen en de groeivooruitzichten van de opkomende economieën. Dat biedt positieve rendementsvooruitzichten voor de middellange termijn.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/05/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-2,92 %

-2,69 %

-2,92 %

-2,69 %

1 jaar

1,90 %

0,53 %

1,90 %

0,53 %

3 jaar

29,18 %

12,08 %

8,89 %

3,87 %

5 jaar

27,85 %

18,90 %

5,03 %

3,52 %

Sinds oprichting

56,13 %

44,71 %

5,98 %

4,94 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

-2,92 %

-2,69 %

1,90 %

0,53 %

29,18 %

12,08 %

27,85 %

18,90 %

56,13 %

44,71 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

1,90 %

0,53 %

8,89 %

3,87 %

5,03 %

3,52 %

5,98 %

4,94 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*2,63 %1,92 %1,31 %0,88 %1,65 %0,26 %
3 jaar*6,99 %4,23 %3,98 %0,86 %1,45 %0,88 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*-1,92 %0,03 %1,21 %
3 jaar*-8,50 %0,31 %1,42 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,70 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-6,40 %
Deelnemingsrecht I-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,63 % 6,99 % 1,92 % 4,23 %
Tracking Error 1,31 % 3,98 %
Sharpe-ratio 0,26 % 0,88 %
Alpha 0,03 % 0,31 %
Correlatiecoëfficiënt 0,88 % 0,86 %
Informatieratio 1,65 % 1,45 %
Maximaal maandelijks verlies -6,40 %
Maximale maandelijkse winst 5,70 %
Maximale drawdown -1,92 % -8,50 %
Beta 1,21 % 1,42 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
25/05/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
16/09/2010
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan CEMBI Broad
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 USD
ISIN-code
LU1080015933
Nettovermogen (fonds)
419 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,400 %
Toegepaste beheerkosten
0,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.