Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Credit Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/02/2019)
161,69 USD
Stéphane  MAYOR–LU1080015933–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080015933–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
161,69 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/02/2019)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/02/2019)
161,69 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin op lange termijn een optimale groei van het belegde kapitaal te bereiken via beleggingen in gereglementeerde kapitaal- en geldmarkten. Het Compartiment streeft er in het bijzonder naar een beter rendement te boeken dan de JP Morgan CEMBI Broad Index.

+ -

Commentaar 31/10/2018

In een jaar dat moeilijk blijft, zonder duidelijke trends, zijn de opkomende bedrijfsobligatiemarkten vooral zijwaarts geëvolueerd tijdens de verslagperiode, na hun goede resultaten van de maand september.De risicoaversie was wat meer uitgesproken, met een haussetrend voor de dollarindex en de Amerikaanse rente. Daarnaast was er ook een lichte daling van de grondstoffenprijzen, wat het algemene sentiment er ook niet op verbeterde.De rentevoeten van de opkomende bedrijfsobligaties stegen zo'n 15 basispunten. De stijging was minder uitgesproken bij de Amerikaanse rente en de spreads zijn dan ook wat breder geworden tijdens de verslagperiode. Op de kredietmarkten behaalden de emittenten van hoogrentende uitgiften, die weliswaar in negatief terrein bleven, iets betere resultaten dan hun tegenhangers van beleggingskwaliteit. Tussen de regio's kon een verschil worden vastgesteld. Terwijl de hoogrentende segmenten van Latijns-Amerika en Europa de maand met winst afsloten, boekten die van Azië, Afrika en het Midden-Oosten een negatief rendement. Bij de belangrijkste landen waaraan wij waren blootgesteld, zette Turkije zijn herstel voort, om de maand af te sluiten met een rendement van circa 2%. Ook Brazilië viel op, met een positief rendement van 1,5%, dankzij de verkiezing van Jair Bolsonaro en de hoop op de invoering van een liberaal economisch programma dat beter valt bij de beleggers. Van zijn kant heeft Oekraïne de maand in positief terrein afgesloten, in tegenstelling tot Argentinië.Tegen die achtergrond boekte EdR Emerging Crédit een licht negatief rendement voor klasse A in USD, dat echter wel iets hoger bleef dan dat van de markt. Algemeen gesproken blijft de externe omgeving positief, gelet op de goede resultaten van de bedrijven. Dat biedt positieve rendementsvooruitzichten voor de middellange termijn, dankzij de aanhoudend aantrekkelijke waardering van de activa, vooral in het hoogrentende segment.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/02/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

1,59 %

3,13 %

13,21 %

6,95 %

6,33 %

4,87 %

Sinds oprichting

61,50 %

51,55 %

5,86 %

5,06 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

61,50 %

51,55 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-USD)

Benchmark

1,59 %

3,13 %

13,21 %

6,95 %

6,33 %

4,87 %

5,86 %

5,06 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*4,14 %2,33 %2,46 %0,86 %-0,75 %-0,14 %
3 jaar*6,10 %3,68 %3,72 %0,82 %1,57 %1,50 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmarkDeelnemingsrecht I-USDBenchmark
1 jaar*-6,17 %-0,05 %1,53 %
3 jaar*-6,49 %0,26 %1,36 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,70 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-6,40 %
Deelnemingsrecht I-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 4,14 % 6,10 % 2,33 % 3,68 %
Tracking Error 2,46 % 3,72 %
Sharpe-ratio -0,14 % 1,50 %
Alpha -0,05 % 0,26 %
Correlatiecoëfficiënt 0,86 % 0,82 %
Informatieratio -0,75 % 1,57 %
Maximaal maandelijks verlies -6,40 %
Maximale maandelijkse winst 5,70 %
Maximale drawdown -6,17 % -6,49 %
Beta 1,53 % 1,36 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
25/05/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
16/09/2010
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan CEMBI Broad
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 USD
ISIN-code
LU1080015933
Nettovermogen (fonds)
411 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,400 %
Toegepaste beheerkosten
0,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.