Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Credit Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/09/2018)
122,31 EUR
Stéphane  MAYOR–LU1080016071–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1080016071–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
122,31 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/09/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/09/2018)
122,31 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het Compartiment bestaat erin op lange termijn een optimale groei van het belegde kapitaal te bereiken via beleggingen in gereglementeerde kapitaal- en geldmarkten. Het Compartiment streeft er in het bijzonder naar een beter rendement te boeken dan de JP Morgan CEMBI Broad Index.

+ -

Commentaar 31/08/2018

De opleving op de markt van de opkomende bedrijfsobligaties is van korte duur gebleken, en na de positieve maand juli werd opnieuw een baisserichting ingeslagen. De markt stond onder druk door de zware spanningen rond de Turkse lira en de Argentijnse peso. De Amerikaanse rente is licht gedaald, terwijl die van de opkomende bedrijfsobligaties een twintigtal basispunten steeg, wat leidde tot een aanzienlijke toename van het renteverschil van meer dan 30 bp. Op de kredietmarkt bleven de emittenten van hoogrentende uitgiften (-2,4%) sterk achter bij hun tegenhangers van beleggingskwaliteit, die tijdens de periode een licht positief rendement boekten. De meeste regio's lieten negatieve resultaten optekenen, met uitzondering van het meer defensief gerichte Azië. Europa viel vanwege de Turkse crisis in negatieve zin op met een aanzienlijke daling van meer dan 5%. Van de belangrijkste landen waarin wij beleggen zijn Brazilië, Oekraïne en Rusland, dat nog steeds onder druk staat door de dreiging van sancties door de Verenigde Staten, in het rood beland. Nigeria trok zijn positieve trend door en deed het beter dan de brede markt. Turkije (-15%) en Argentinië (-8%) beleefden een extreem moeilijke maand, door het wantrouwen van de beleggers inzake hun vermogen om hun behoefte aan financiering in harde valuta in te vullen. Tegen die achtergrond boekte EdR Emerging Credit een negatief rendement, door de posities in Turkije en Argentinië en door zijn meer risicogerichte positionering dan die van de marktindex. Algemeen gesproken lijken de dalingen van Turkije en Argentinië ons overdreven. De waardering van deze twee marktsegmenten is dan ook extreem genereus geworden. Er zou een normalisering aan moeten komen, die steun zou moeten bieden voor het rendement van de onderliggende waarden. Ondanks de moeilijke context blijven de rendementsvooruitzichten aantrekkelijk op middellange termijn.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/09/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-6,20 %

-4,20 %

7,80 %

4,03 %

Sinds oprichting

22,31 %

12,63 %

5,45 %

3,18 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

22,31 %

12,63 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-6,20 %

-4,20 %

7,80 %

4,03 %

5,45 %

3,18 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*3,45 %2,06 %2,01 %0,85 %-1,24 %-1,68 %
3 jaar*7,29 %4,23 %4,26 %0,86 %0,85 %1,02 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-8,16 %-0,02 %1,43 %
3 jaar*-8,16 %0,14 %1,48 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,72 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-5,11 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,45 % 7,29 % 2,06 % 4,23 %
Tracking Error 2,01 % 4,26 %
Sharpe-ratio -1,68 % 1,02 %
Alpha -0,02 % 0,14 %
Correlatiecoëfficiënt 0,85 % 0,86 %
Informatieratio -1,24 % 0,85 %
Maximaal maandelijks verlies -5,11 %
Maximale maandelijkse winst 5,72 %
Maximale drawdown -8,16 % -8,16 %
Beta 1,43 % 1,48 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
25/05/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
02/12/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JPM CEMBI Broad Composite (Hedge EUR)
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1080016071
Nettovermogen (fonds)
396 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,400 %
Toegepaste beheerkosten
0,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.