Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Emerging Credit Groeimarktobligaties

Groeimarktobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/02/2018)
99,27 USD
Stéphane  MAYOR–LU1564424452–
Stéphane MAYOR
Marc LACRAZ–LU1564424452–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
99,27 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/02/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/02/2018)
99,27 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
3 jaar
Stéphane MAYOR  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt voornamelijk in effecten van bedrijven uit opkomende kapitaalmarkten, met een beperkte positie in staatsschuld. Zijn activa omvatten zowel effecten van beleggingskwaliteit als effecten onder beleggingskwaliteit. Het fonds streeft ernaar een aanzienlijk totaalrendement te boeken dat hoger ligt dan opbrengsten van benchmarks met dezelfde duration.

+ -

Commentaar 31/01/2018

De opkomende bedrijfsobligatiemarkten noteerden een vlakke maand, die voor het overige werd gekenmerkt door een stijging van de rente in de Verenigde Staten. Die rente klom meer dan 30 basispunten tijdens de periode, een sterkere stijging dan bij de opkomende leningen. De rentespreads van het bedrijfsobligatiesegment zijn tijdens de periode dan ook versmald. De markt werd ondersteund door de voortzetting van de positieve trend op de grondstoffenmarkten, dankzij bepaalde industriële metalen en energie met de Brent-aardolie, die aan het einde van de periode naar de 70 dollar klom. Op de kredietmarkt sloten de emittenten van hoogrentende uitgiften de maand in positief terrein af, in tegenstelling tot hun tegenhangers van beleggingskwaliteit. De verschillende regio's boekten licht positieve rendementen, met uitzondering van Azië. Latijns-Amerika en Afrika noteerden de beste regionale resultaten van de periode. Bij de belangrijkste landen waaraan wij blootgesteld zijn, zette Oekraïne zijn stijgende trend van de afgelopen maanden voort met een stijging 1,5%. De periode viel ook positief uit voor Brazilië (+1,2%), en neutraal voor Rusland. Elders sloot Turkije de maand af met positieve cijfers, net zoals Nigeria. Argentinië daarentegen moest tijdens de periode 0,5% prijsgeven. Wat de sectoren betreft, waren de sectoren van de industrie en de metalen & mijnen de koplopers. De sector aardolie & gas bleef neutraal tijdens de maand, na meerdere maanden van positief rendement. EdR Emerging Crédit heeft opnieuw een positieve maand achter de rug en zette tijdens de periode een outperformance neer. Algemeen gesproken zet de stijging van de rente op de curve in dollar een rem op het waardestijgingspotentieel van de markt. Het rendement van het fonds wordt echter nog steeds ondersteund door de blootstelling aan hoogrentende kredieten en aan Latijns-Amerika en Oekraïne. De duration blijft defensief met een gemiddelde dat net onder de 4 jaar ligt.Het externe klimaat blijft positief, mede dankzij de positieve trend voor grondstoffen en de groeivooruitzichten van de opkomende economieën. Dat biedt positieve rendementsverwachtingen voor de middellange termijn.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement K-USD Gecumuleerd Jaarlijkse

Sinds oprichting

-0,73 %

-0,71 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (K-USD)

Benchmark

-0,73 %

-0,71 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (K-USD)

Benchmark

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
25/05/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
22/12/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
JP Morgan CEMBI Broad
Referentievaluta (fonds)
USD
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
500000.00 USD
ISIN-code
LU1564424452
Nettovermogen (fonds)
402 M (USD)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,700 %
Toegepaste beheerkosten
0,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.