Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Equity Euro Core Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/01/2019)
87,81 EUR
Marc  HALPERIN–LU1745523123–
Marc HALPERIN
Anthony PENEL–LU1745523123–
Anthony PENEL
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
87,81 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/01/2019)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/01/2019)
87,81 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Marc HALPERIN  
Anthony PENEL  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft rendement na via blootstelling aan de aandelenmarkten, voornamelijk in de eurozone, door op discretionaire basis effecten te selecteren binnen een beleggingsuniversum dat vergelijkbaar is met de MSCI EMU Index, nettodividenden herbelegd.

+ -

Commentaar 31/07/2018

In de maand juli keerde de rust terug op het handelsoorlogsfront, vooral tussen Europa en de Verenigde Staten. Deze wapenstilstand werd gevolgd door een versmalling van de kredietspreads tegen de achtergrond van een lichte rentestijging en door een stijging van de Europese aandelenindexen. De bedrijfsresultaten bevestigen de groei die aan het begin van het jaar werd verwacht, namelijk bijna 10%, zonder echter een duidelijke trend te laten zien. Terwijl het wisselkoerseffect op de huidige niveaus minder nadelig zou moeten zijn in het tweede halfjaar, verbinden de markten een hoge premie aan het risico dat de economische cyclus omslaat, een risico dat wordt versterkt door de aanhoudende onzekerheid die wordt gecreëerd door de destabiliserende uitspraken van de Amerikaanse regering. Hierdoor werden alle bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op een verbetering op middellange termijn, vooral in het kader van herstructureringsplannen, van de hand gedaan ten voordele van publicaties van goede kwaliteit die op korte termijn goed georiënteerd blijven.Nadat wij onze positie in Intesa Sanpaolo onlangs al hadden verlaagd, hebben wij deze positie nu volledig verkocht gezien het specifieke risico van de politieke instabiliteit in Italië. Wij hebben onze weging in de financiële sector behouden door onze sterkste overtuigingen uit te breiden (AXA, ING, Crédit Agricole, ABN Amro). Wij hebben ook onze blootstelling verhoogd aan dienstenbedrijven in de aardoliesector (TechnipFMC), die zouden moeten profiteren van een opleving van de investeringen in de context van een hogere olieprijs, door tegelijk onze posities in geïntegreerde oliebedrijven (Royal Dutch Shell, ENI) terug te schroeven. Ten slotte hebben wij wat winst genomen op middelgrote bedrijven (Edenred, Wirecard, Just Eat) na het forse herstel van hun koersen tijdens de maand.

+ -

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
21/01/1981
Oprichtingsdatum (Aandeel)
21/09/2018
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI EMU (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1745523123
Nettovermogen (fonds)
525 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.