Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Floating Rate Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/07/2018)
11.241,29 EUR
Benjamine  NICKLAUS–LU1082946630–
Benjamine NICKLAUS
Léo ABELLARD–LU1082946630–
Léo ABELLARD
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
Tussen 12 en 24 maand
11.241,29 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/07/2018)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Tussen 12 en 24 maand
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/07/2018)
11.241,29 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Tussen 12 en 24 maand
Benjamine NICKLAUS  
Léo ABELLARD  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is een jaarlijks nettorendement dat 250 basispunten hoger ligt dan de 3-maands Euribor Index over een beleggingstermijn van 18 maanden, aan de hand van een portefeuille van schuldbewijzen en derivaten.

+ -

Commentaar 31/05/2018

Het sentiment is verslechterd en de volatiliteit is toegenomen tegen de achtergrond van oplopende handelsspanningen, de moeilijke regeringsvorming in Italië en de ontmoeting tussen de VS en Noord-Korea, waardoor de geopolitieke problemen weer volop in de schijnwerpers kwamen te staan. De markt werd keihard getroffen door de politieke onrust in Italië nadat de Italiaanse president Mattarella op zondag zijn veto uitsprak over de benoeming van de eurosceptische Paolo Savona tot minister van Financiën. Deze politieke crisis leidde tot een massale vlucht naar kwaliteit, waardoor de rentevoeten van de kernlanden uit de eurozone naar het laagste niveau van het jaar daalden en de premies op perifere schulden hun comeback maakten. Tijdens de maand zijn de Europese kredietmarkten fors gedaald, met een verlies van -0,4% voor uitgiften in euro van beleggingskwaliteit (€IG), -1,6% voor hoogrentend europapier (€HY) en de grootste verliezen voor achtergestelde schulden van financiële instellingen (tussen -0,5% en -4% afhankelijk van de rang van achtergesteldheid en de sector). De kredietspreads zijn aanzienlijk verbreed tijdens de maand: respectievelijk +14 en +55 basispunten voor €IG en €HY, en respectievelijk +73 en +69 basispunten voor T2-leningen van verzekeraars en banken.Het fonds boekte een negatief rendement voor de maand, met als belangrijkste oorzaken het negatieve relatieve kredietrendement van -1,4% en de renteafdekkingskosten van -0,6%. Wat de resultaten per subsegment betreft, was het enige positieve totaalrendement afkomstig van bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit, terwijl achtergestelde financials en hoogrentende bedrijfsobligaties negatieve totaalrendementen opleverden.Wij verhoogden onze blootstelling aan hoogrentende obligaties met een korte duration die aantrekkelijke instapniveaus boden, terwijl wij onze blootstelling aan Italië licht hebben teruggeschroefd (met circa 1%). De kredietblootstelling van het fonds bedraagt 95,8%, met 17% contanten in de portefeuille.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/07/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-2,14 %

1,17 %

-2,14 %

1,17 %

1 jaar

-1,99 %

1,32 %

-1,98 %

1,31 %

3 jaar

0,73 %

3,40 %

0,24 %

1,12 %

5 jaar

3,92 %

5,50 %

0,77 %

1,08 %

Sinds oprichting

12,41 %

7,22 %

1,37 %

0,81 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-2,14 %

1,17 %

-1,99 %

1,32 %

0,73 %

3,40 %

3,92 %

5,50 %

12,41 %

7,22 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-1,98 %

1,31 %

0,24 %

1,12 %

0,77 %

1,08 %

1,37 %

0,81 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*1,73 %0,31 %1,75 %0,02 %-2,33 %5,62 %
3 jaar*1,94 %0,71 %1,69 %0,51 %-0,64 %2,01 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-3,57 %-0,05 %0,09 %
3 jaar*-3,57 %-0,13 %1,40 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,29 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,79 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,73 % 1,94 % 0,31 % 0,71 %
Tracking Error 1,75 % 1,69 %
Sharpe-ratio 5,62 % 2,01 %
Alpha -0,05 % -0,13 %
Correlatiecoëfficiënt 0,02 % 0,51 %
Informatieratio -2,33 % -0,64 %
Maximaal maandelijks verlies -1,79 %
Maximale maandelijkse winst 1,29 %
Maximale drawdown -3,57 % -3,57 %
Beta 0,09 % 1,40 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/01/1999
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/12/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
EURIBOR EUR 3M
250BP
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1082946630
Nettovermogen (fonds)
184 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,350 %
Toegepaste beheerkosten
0,350 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.