Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Floating Rate Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/01/2018)
11.423,84 EUR
Raphaël  CHEMLA–LU1082946713–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–LU1082946713–
Julie GUALINO-DALY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
Tussen 12 en 24 maand
11.423,84 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/01/2018)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Tussen 12 en 24 maand
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/01/2018)
11.423,84 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Tussen 12 en 24 maand
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment bestaat erin een hoger rendement te boeken dan de referentie-index, de Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Non-Financial, op een beleggingstermijn van een à twee jaar, aan de hand van een portefeuille die de beleggingskansen op de markt van het kortlopende bedrijfskrediet weerspiegelt. Het Compartiment kan daarnaast tot 30% van zijn nettovermogen beleggen in hoogrentende obligaties.

+ -

Commentaar 29/12/2017

Tijdens de eerste twee weken van december deelden de grote centrale banken hun visie over de toestand van de economie en maakten ze hun groeivooruitzichten en inflatieverwachtingen bekend. Wat echt interessant is, is dat de centrale banken, zowel in de eurozone als in de Verenigde Staten, in wezen van mening zijn dat de groei zal versnellen in 2018 dankzij betere fundamentals in Europa en de goedgekeurde belastinghervorming in de VS. De centrale banken geloven verrassend genoeg echter niet dat de inflatie zal stijgen in 2018. Deze instelling zou de stijging van de wereldwijde rentevoeten kunnen verklaren, met name de stijging van 0,30% naar 0,43% van de Duitse staatsobligaties op 10 jaar en de stijging van 2,14% naar 2,22% van de Amerikaanse staatsobligaties op 5 jaar. De markt van bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit in Europa sloot de maand iets lager af. Hoewel de spreads van beleggingskwaliteit licht krompen, kon de markt de zwakte van de Duitse staatsobligaties niet te boven komen. In de VS steeg de rente op de staatsobligaties minder dan in Duitsland, waardoor de markt van bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit een lichte winst kon boeken. Het segment sloot 2017 af met de laagste spreads sinds de financiële crisis. De hoogrentende markt was vlak tijdens de maand: de Xover begon en sloot de maand af op 230 basispunten. De bouw- en materialensectoren boekten de grootste outperformances deze maand, terwijl technologie en gezondheidszorg de grootste underperformances lieten optekenen. De schuldbewijzen met rating B veerden op (+0,3%) en deden het beter dan schuldbewijzen met rating BB (-0,20%) en CCC (-0,3%). De obligaties van Altice presteerden het best deze maand, gevolgd door de obligaties van Valeant en OL. De hoogrentende markt sloot 2017 af met een sterk resultaat van 5,8% en boekte een recordjaar wat de primaire markt betreft (EUR 100 miljard, bruto).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement N-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

0,15 %

0,12 %

0,15 %

0,12 %

1 jaar

1,19 %

0,63 %

1,19 %

0,63 %

3 jaar

3,85 %

2,56 %

1,27 %

0,85 %

5 jaar

7,98 %

4,44 %

1,55 %

0,87 %

Sinds oprichting

14,24 %

5,61 %

1,91 %

0,78 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

0,15 %

0,12 %

1,19 %

0,63 %

3,85 %

2,56 %

7,98 %

4,44 %

14,24 %

5,61 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

1,19 %

0,63 %

1,27 %

0,85 %

1,55 %

0,87 %

1,91 %

0,78 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*0,44 %0,53 %0,44 %0,60 %1,19 %1,54 %
3 jaar*1,56 %0,73 %1,06 %0,81 %0,40 %1,56 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*-0,29 %0,01 %0,51 %
3 jaar*-1,91 %-0,02 %1,75 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,35 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,13 %
Deelnemingsrecht N-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 0,44 % 1,56 % 0,53 % 0,73 %
Tracking Error 0,44 % 1,06 %
Sharpe-ratio 1,54 % 1,56 %
Alpha 0,01 % -0,02 %
Correlatiecoëfficiënt 0,60 % 0,81 %
Informatieratio 1,19 % 0,40 %
Maximaal maandelijks verlies -1,13 %
Maximale maandelijkse winst 1,35 %
Maximale drawdown -0,29 % -1,91 %
Beta 0,51 % 1,75 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/01/1999
Oprichtingsdatum (Aandeel)
05/01/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
EURIBOR EUR 3M
250BP
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
10000000.00 EUR
ISIN-code
LU1082946713
Nettovermogen (fonds)
212 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,200 %
Toegepaste beheerkosten
0,200 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.