Mobile Logo

EdR Fund Euro Credit Short Term Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
100,38 CHF
Raphaël  CHEMLA–LU1198873132–
Raphaël CHEMLA
Julie GUALINO-DALY–LU1198873132–
Julie GUALINO-DALY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
Tussen 12 en 24 maand
100,38 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
2
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Tussen 12 en 24 maand
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
100,38 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Tussen 12 en 24 maand
Raphaël CHEMLA  
Julie GUALINO-DALY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment bestaat erin een hoger rendement te boeken dan de referentie-index, de Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Non-Financial, op een beleggingstermijn van een à twee jaar, aan de hand van een portefeuille die de beleggingskansen op de markt van het kortlopende bedrijfskrediet weerspiegelt. Het Compartiment kan daarnaast tot 30% van zijn nettovermogen beleggen in hoogrentende obligaties.

+ -

Commentaar 29/09/2017

In september noteerden de obligaties van hoge kwaliteit in EUR wat zwakker. Dit was te wijten aan de stijgende rente van de benchmarkobligaties, aangezien de rente op Duitse staatsobligaties op 10 jaar deze maand met 10 basispunten steeg, van 0,35 naar 0,45. De ECB zei niets over de toekomst van het QE-programma tijdens de vergadering van 7 september, maar de markt verwacht meer verduidelijking tijdens de vergadering van eind oktober. De inflatie in de eurozone (1,5% voor de CPI-inflatie en 1,1% voor de kerninflatie) was in september iets lager dan verwacht. De vertrouwensindicatoren waren echter wel sterk. De stijging van de Duitse rente werd grotendeels aangedreven door de wereldwijde stijging van de rente vanwege de iets agressievere toon van de Fed op haar vergadering, waar ze niet alleen haar rentevooruitzichten voor december en 2018 bevestigde, ongeacht de lage inflatiecijfers, maar ook het begin van de normalisering van de balans aankondigde. Ook kwamen er details over het belastingplan van de regering naar voren, en de beleggers raakten er meer van overtuigd dat het plan uiteindelijk in een wet zal worden gegoten. De spreads van beleggingskwaliteit in euro daalden tijdens de maand, waarbij alle indexsectoren licht daalden. Hierdoor konden de bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit een beter rendement boeken dan de staatsobligaties van kernlanden tijdens deze relatief moeilijke maand voor obligaties van hoge kwaliteit. Na een kleine opleving van de spreads in augustus, zette de trage mars van versmalling op de Europese hoogrentende markten zich door in september. Het macro-economische plaatje was gunstig met sterke economische cijfers (betere PMI's dan verwacht) en een beperkte volatiliteit door geopolitieke risico's, naast de vergaderingen van de belangrijkste centrale banken. Terwijl de ECB de voorwaarden van haar QE-programma onveranderd liet, kondigde de Federal Reserve aan dat ze haar balans vanaf oktober zou beginnen af te bouwen. De Europese hoogrentende schulden boekten een totaalrendement van 0,5% in september. De beste sectorprestaties van de maand kwamen van de metalen en mijnbouw (1,22%) en de bouwmaterialen (0,99%), terwijl luchtvaart/defensie (-0,42%) en voeding en dranken (-0,35%) de hekkensluiters waren. Obligaties met rating CCC en langer lopende uitgiften spannen nog steeds de kroon. De XOver S27-index staat op 214 basispunten (versmalling van 20 basispunten tijdens de maand), terwijl de cashspreads met 15 basispunten daalden naar 270 basispunten. Het was een zeer drukke maand voor de primaire markt. De maand september werd afgesloten met een uitgiftebedrag van bijna € 8 miljard, het op een na hoogste bedrag van het jaar. Dit bracht het totaal voor dit jaar op bijna € 51 miljard, veel hoger dan de € 42,8 miljard die we vorig jaar op dit tijdstip hadden bereikt. De hoopgevende bedrijfsresultaten bevestigen ons optimistische macrostandpunt. In de retailsector lagen de resultaten van But (B2/B+) in de lijn van de verwachtingen, terwijl Hema (B3/B-) uitpakte met sterke resultaten dankzij een verder herstel en een omzetstijging van 3,3%. Hema heeft ook bekendgemaakt dat Lion Capital overweegt zijn belang te verkopen. CMA-CGM (B1/B pos) boekte een sterke groei in de jaaromzet van 57% en een stijging van 58% in de kern-EBITDA vergeleken met het eerste kwartaal. Aan negatieve zijde was er de spreadverbreding van Bombardier (B2/B-) nadat het Amerikaanse ministerie van Handel hoge heffingen op zijn C-serie vliegtuigen invoerde na een klacht van Boeing over overheidssubsidies. Op de fusie- en overnamemarkt staat OHL (Caa1) onder druk om zijn zware schuldenlast van € 2,9 miljard (vergeleken met zijn marktkapitalisatie van € 1 miljard) af te bouwen. Het bedrijf zal naar verluid een belang van 51% verkopen of worden verkocht aan China State Construction Engineering (CSCE), het grootste bouwbedrijf in China.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement I-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

0,32 %

0,63 %

0,32 %

0,63 %

1 jaar

0,10 %

0,61 %

0,10 %

0,61 %

Sinds oprichting

0,38 %

2,34 %

0,14 %

0,88 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-CHF)

Benchmark

0,32 %

0,63 %

0,10 %

0,61 %

0,38 %

2,34 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-CHF)

Benchmark

0,10 %

0,61 %

0,14 %

0,88 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht I-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht I-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht I-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht I-CHFBenchmark
1 jaar*0,54 %0,53 %0,44 %0,67 %-0,89 %2,44 %
3 jaar*
Maximale drawdownBeta
Deelnemingsrecht I-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht I-CHFBenchmark
1 jaar*-0,48 %0,69 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,24 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,23 %
Deelnemingsrecht I-CHF
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 0,54 % 0,53 %
Tracking Error 0,44 %
Sharpe-ratio 2,44 %
Correlatiecoëfficiënt 0,67 %
Informatieratio -0,89 %
Maximaal maandelijks verlies -1,23 %
Maximale maandelijkse winst 1,24 %
Maximale drawdown -0,48 %
Beta 0,69 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/01/1999
Oprichtingsdatum (Aandeel)
04/03/2015
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Corporate Non-Fin
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
500000.00 CHF EQ EUR
ISIN-code
LU1198873132
Nettovermogen (fonds)
196 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,150 %
Toegepaste beheerkosten
0,150 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
20,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.