Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Euro High Yield Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
113,93 EUR
Julie  GUALINO-DALY–LU1160363047–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1160363047–
Alexis FORET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
113,93 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
113,93 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 31/01/2018

De eerste maand van 2018 werd positief ingezet door de aandelenmarkten en, zij het in iets mindere mate, de obligatiemarkten. De Main-index stond aan het einde van de maand weer op circa 43 basispunten, terwijl de X-Over weer onder de 240 basispunten dook. De solide spreads waren echter niet voldoende om de verkoopgolf in overheidsobligaties te compenseren. Daardoor belandden de totaalrendementen op negatief terrein: -0,30% voor IG-obligaties en de HY Corporates Index (niet-financials) doet het met +0,30% YTD iets beter dankzij de hogere carry en de kortere looptijd. De rente op 5-jarige Bunds is sinds het begin van het jaar met bijna 30 basispunten gestegen, en die op 10-jarige Bunds met zo'n 25 basispunten. De kredietspreads zijn in werkelijkheid 13 basispunten smaller geworden. Hoe de rentecurve van overheidsobligaties eruitziet, heeft geen invloed op bedrijfsobligaties.De Euro HY index, BB-B Non-Financials behaalde een rendement van 0,31%, terwijl achtergestelde obligaties van financiële instellingen uitstekend presteerden. Binnen het universum van de Europese hoogrentende obligaties deed de sector van de bouw en de materialen (+1%) het voor de tweede opeenvolgende maand uitstekend, zelfs beter dan de financiële sector. Consumentendiensten (+0,8%) en olie en gas (+0,7%) volgden dit voorbeeld in een context van olieprijzen die hun hoogste niveau in ruim drie jaar tijd bereikten (USD 70/vat). Telecom (-0,3%), technologie (-0,1%) en gezondheidszorg (+0,1%) bleven in januari achter. Namen uit het CCC-segment presteerden deze maand het best met een totaalrendement van 3,1%. Het BB-segment haalde 0,36% en B-ratings leverden 0,70% op.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,73 %

-0,46 %

-0,73 %

-0,46 %

1 jaar

2,73 %

3,83 %

2,73 %

3,83 %

3 jaar

12,14 %

13,28 %

3,89 %

4,24 %

5 jaar

26,46 %

32,75 %

4,80 %

5,83 %

Sinds oprichting

37,50 %

49,14 %

5,65 %

7,15 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-0,73 %

-0,46 %

2,73 %

3,83 %

12,14 %

13,28 %

26,46 %

32,75 %

37,50 %

49,14 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

2,73 %

3,83 %

3,89 %

4,24 %

4,80 %

5,83 %

5,65 %

7,15 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*2,03 %1,78 %0,54 %0,97 %-2,40 %3,21 %
3 jaar*4,51 %4,95 %1,18 %0,97 %-0,32 %1,05 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-1,36 %-0,03 %1,11 %
3 jaar*-6,02 %0,02 %0,89 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting6,28 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,83 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,03 % 4,51 % 1,78 % 4,95 %
Tracking Error 0,54 % 1,18 %
Sharpe-ratio 3,21 % 1,05 %
Alpha -0,03 % 0,02 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,97 %
Informatieratio -2,40 % -0,32 %
Maximaal maandelijks verlies -2,83 %
Maximale maandelijkse winst 6,28 %
Maximale drawdown -1,36 % -6,02 %
Beta 1,11 % 0,89 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/02/1997
Oprichtingsdatum (Aandeel)
09/05/2012
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BofA ML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160363047
Nettovermogen (fonds)
254 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.