Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Euro High Yield Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/04/2018)
16.911,44 EUR
Julie  GUALINO-DALY–LU1160364441–
Julie GUALINO-DALY
Alexis FORET–LU1160364441–
Alexis FORET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
16.911,44 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/04/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/04/2018)
16.911,44 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
Julie GUALINO-DALY  
Alexis FORET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 29/03/2018

Na een zeer sterke en veelbelovende start sloot het krediet de maand af in mineur, met zowel het totale als het relatieve rendement in negatief terrein. Hoewel de EU op het laatste moment werd vrijgesteld van de heffingen op staal en aluminium, zette de mogelijkheid van een escalatie van het conflict rond de wereldhandel het sentiment onder druk. In die context werden de vergaderingen van de centrale banken merkwaardig genoeg naar de achtergrond verdreven: de Amerikaanse Fed trok haar richtrente met 25 bp op naar 1,5-1,75%, terwijl de ECB haar QE-prognoses bijstuurde, wat steun bood aan de mening van de economen die uitgaan van een beëindiging van de activa-aankopen later dit jaar. Hoewel de economische indicatoren solide blijven, lijken zij ook aan te geven dat het momentum afkoelt. De PMI's van de eurozone vertraagden verder in maart en de samengestelde PMI daalde voor de tweede maand op rij.De hoogrentende spreads werden opnieuw breder in maart (iBoxx HY NFI +24 bp naar 291 bp), en het rendement viel voor de tweede maand op rij negatief uit. De iBoxx HY NFI verloor -0,2%, terwijl de financials het een fractie (-0,2% m/m) beter deden. De meeste sectoren gingen in het rood. De bouw (+0,3%), gezondheidszorg (+0,3%) en nutsbedrijven (+0,1%) boden het beste weerstand in maart, terwijl ook basisgrondstoffen (+0,1%) relatief goed standhielden. Technologie (-0,6%), aardolie & gas (-0,3%) en industrie (-0,3%) waren de hekkensluiters van de maand. Obligaties met CCC rating (-1%) bleven achter bij hun BB (-0,2%) en B (-0,1%) tegenhangers in maart, maar boeken over het jaar tot nu toe nog altijd een prima winst (+1,5%). Dat neemt niet weg dat de eerste drie maanden van 2018 het eerste kwartaal van negatief rendement voor het hoogrentende segment vormen (iBoxx HY NFI -0,68%) in bijna drie jaar (derde kwartaal 2015 -3,45%), waarbij het gros van de daling dit jaar tot nu toe bij de obligaties met BB-rating te vinden is (-0,98%).

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (24/04/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement N-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,16 %

0,06 %

-0,16 %

0,06 %

1 jaar

3,23 %

3,63 %

3,23 %

3,63 %

3 jaar

13,54 %

12,56 %

4,32 %

4,02 %

5 jaar

29,21 %

30,32 %

5,26 %

5,44 %

Sinds oprichting

69,12 %

79,18 %

6,92 %

7,70 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

-0,16 %

0,06 %

3,23 %

3,63 %

13,54 %

12,56 %

29,21 %

30,32 %

69,12 %

79,18 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

3,23 %

3,63 %

4,32 %

4,02 %

5,26 %

5,44 %

6,92 %

7,70 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/02/1997
Oprichtingsdatum (Aandeel)
17/06/2010
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
10000000.00 EUR
ISIN-code
LU1160364441
Nettovermogen (fonds)
244 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,250 %
Toegepaste beheerkosten
0,250 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.