Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Euro High Yield Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2019)
114,93 CHF
Alexis  FORET–LU1218422209–
Alexis FORET
Léo ABELLARD–LU1218422209–
Léo ABELLARD
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
114,93 CHF
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2019)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/06/2019)
114,93 CHF
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
2 jaar
Alexis FORET  
Léo ABELLARD  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Commentaar 30/11/2018

In november was de risicoaversie nog steeds hoog, aangezien de beleggers gefocust waren op politieke kwesties, de teleurstellende wereldwijde groeicijfers en de olieprijzen. De voorlopige PMI-indicatoren in de eurozone waren minder goed dan verwacht en ook het einde van het aankoopprogramma van de ECB woog op het marktsentiment.In deze context daalden de kredietmarkten en verbreedden de kredietspreads, maar de Duitse staatsobligatierente deed het goed.De spread van de Xover index verbreedde aanzienlijk (+30 basispunten), maar deze verbreding was nog meer uitgesproken voor hoogrentende cash bonds (+65 basispunten).De hoogrentende markt boekte een totaalrendement van -2,05% tijdens de maand doordat de kredietspreads 65 basispunten verbreedden, ondanks een lichte daling van de onderliggende staatsobligatierentevoeten (-7 basispunten).Hoogrentend krediet liet over de hele lijn een negatief resultaat optekenen, obligaties met lagere ratings nog het meest (-1,49% voor BB, -3,14% voor B en -4,39% voor CCC en lager).Alle sectoren noteerden een negatief rendement, geleid door bouw (-6,5%) en basismaterialen (-3%), terwijl technologie en nutsbedrijven hun verliezen beperkten (respectief -0,7% en -0,9%).In november waren er voor ongeveer €1,5 miljard uitgiftes op de primaire markt: International Design Group (B2/B), een Italiaanse meubelontwerper, gaf twee tranches op 7 jaar (coupon van 6,5% en vlottende rente) uit voor een totaalbedrag van €720 miljoen, en Intertrust (Ba2/BB+), een bedrijf voor ondersteuningsdiensten, gaf voor €500 miljoen uit aan obligaties op 7 jaar met een coupon van 3,375%.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/06/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-CHF Gecumuleerd Jaarlijkse

-2,69 %

-0,26 %

4,02 %

5,94 %

Sinds oprichting

14,93 %

22,20 %

4,35 %

6,33 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Benchmark

14,93 %

22,20 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-CHF)

Benchmark

-2,69 %

-0,26 %

4,02 %

5,94 %

4,35 %

6,33 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht A-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht A-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht A-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht A-CHFBenchmark
1 jaar*6,21 %6,10 %0,73 %0,99 %-3,43 %0,03 %
3 jaar*7,49 %7,17 %0,91 %0,99 %-2,26 %0,77 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht A-CHFBenchmarkDeelnemingsrecht A-CHFBenchmark
1 jaar*-8,77 %-0,05 %1,01 %
3 jaar*-12,05 %-0,18 %1,04 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting4,74 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-5,78 %
Deelnemingsrecht A-CHF
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 6,21 % 7,49 % 6,10 % 7,17 %
Tracking Error 0,73 % 0,91 %
Sharpe-ratio 0,03 % 0,77 %
Alpha -0,05 % -0,18 %
Correlatiecoëfficiënt 0,99 % 0,99 %
Informatieratio -3,43 % -2,26 %
Maximaal maandelijks verlies -5,78 %
Maximale maandelijkse winst 4,74 %
Maximale drawdown -8,77 % -12,05 %
Beta 1,01 % 1,04 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
14/02/1997
Oprichtingsdatum (Aandeel)
09/03/2016
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
ICE BofAML BB-B Euro Non-Financial H-Y Constrained
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
CHF
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1218422209
Nettovermogen (fonds)
186 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.