Mobile Logo

EdR Fund Euro IG Corporate Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
107,16 EUR
Mark  KOWALSKI–LU1080014530–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080014530–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
107,16 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
107,16 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het EDR-fonds EUR IG Corporate Bonds bestaat erin een hoger rendement te boeken dan dat van de Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate Index.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

2,53 %

2,49 %

2,53 %

2,49 %

1 jaar

2,77 %

2,94 %

2,77 %

2,94 %

3 jaar

5,45 %

7,21 %

1,78 %

2,34 %

Sinds oprichting

7,16 %

9,42 %

2,10 %

2,74 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

2,53 %

2,49 %

2,77 %

2,94 %

5,45 %

7,21 %

7,16 %

9,42 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

2,77 %

2,94 %

1,78 %

2,34 %

2,10 %

2,74 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*1,79 %1,85 %0,50 %0,96 %-0,38 %1,51 %
3 jaar*2,58 %2,31 %0,57 %0,98 %-1,08 %1,20 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-1,35 %0,93 %
3 jaar*-3,99 %-0,07 %1,09 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,47 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,69 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,79 % 2,58 % 1,85 % 2,31 %
Tracking Error 0,50 % 0,57 %
Sharpe-ratio 1,51 % 1,20 %
Alpha -0,07 %
Correlatiecoëfficiënt 0,96 % 0,98 %
Informatieratio -0,38 % -1,08 %
Maximaal maandelijks verlies -1,69 %
Maximale maandelijkse winst 1,47 %
Maximale drawdown -1,35 % -3,99 %
Beta 0,93 % 1,09 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
24/05/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
21/07/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1080014530
Nettovermogen (fonds)
168 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,375 %
Toegepaste beheerkosten
0,375 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.