Mobile Logo

EdR Fund Euro IG Corporate Bonds Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
100,79 EUR
Mark  KOWALSKI–LU1080015008–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080015008–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
100,79 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
100,79 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het EDR-fonds EUR IG Corporate Bonds bestaat erin een hoger rendement te boeken dan dat van de Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate Index.

+ -

Commentaar 29/09/2017

In september noteerden de obligaties van hoge kwaliteit in EUR wat zwakker. Dit was te wijten aan de stijgende rente van de benchmarkobligaties, aangezien de rente op Duitse staatsobligaties op 10 jaar deze maand met 10 basispunten steeg, van 0,35 naar 0,45. De ECB zei niets over de toekomst van het QE-programma tijdens de vergadering van 7 september, maar de markt verwacht meer verduidelijking tijdens de vergadering van eind oktober. De inflatie in de eurozone (1,5% voor de CPI-inflatie en 1,1% voor de kerninflatie) was in september iets lager dan verwacht. De vertrouwensindicatoren waren echter wel sterk. De stijging van de Duitse rente werd grotendeels aangedreven door de wereldwijde stijging van de rente vanwege de iets agressievere toon van de Fed op haar vergadering, waar ze niet alleen haar rentevooruitzichten voor december en 2018 bevestigde, ongeacht de lage inflatiecijfers, maar ook het begin van de normalisering van de balans aankondigde. Ook kwamen er details over het belastingplan van de regering naar voren, en de beleggers raakten er meer van overtuigd dat dit plan uiteindelijk in een wet zal worden gegoten. De spreads van beleggingskwaliteit in euro daalden tijdens de maand, waarbij alle indexsectoren licht daalden. Hierdoor konden de bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit een beter rendement boeken dan de staatsobligaties van kernlanden tijdens deze relatief moeilijke maand voor obligaties van hoge kwaliteit.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

1,88 %

2,26 %

1,88 %

2,26 %

1 jaar

0,87 %

1,66 %

0,87 %

1,66 %

3 jaar

4,39 %

7,78 %

1,44 %

2,52 %

Sinds oprichting

5,42 %

9,18 %

1,64 %

2,74 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

1,88 %

2,26 %

0,87 %

1,66 %

4,39 %

7,78 %

5,42 %

9,18 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

0,87 %

1,66 %

1,44 %

2,52 %

1,64 %

2,74 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*1,79 %1,90 %0,50 %0,97 %-1,39 %0,65 %
3 jaar*2,53 %2,27 %0,57 %0,98 %-1,98 %1,14 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-2,00 %-0,01 %0,91 %
3 jaar*-4,21 %-0,11 %1,09 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,44 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,71 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,79 % 2,53 % 1,90 % 2,27 %
Tracking Error 0,50 % 0,57 %
Sharpe-ratio 0,65 % 1,14 %
Alpha -0,01 % -0,11 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,98 %
Informatieratio -1,39 % -1,98 %
Maximaal maandelijks verlies -1,71 %
Maximale maandelijkse winst 1,44 %
Maximale drawdown -2,00 % -4,21 %
Beta 0,91 % 1,09 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
24/05/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
21/07/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1080015008
Nettovermogen (fonds)
163 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.