Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Investment Grade Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
100,80 EUR
Mark  KOWALSKI–LU1080015008–
Mark KOWALSKI
Marc LACRAZ–LU1080015008–
Marc LACRAZ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
100,80 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
100,80 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Mark KOWALSKI  
Marc LACRAZ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De doelstelling van het EDR-fonds EUR IG Corporate Bonds bestaat erin een hoger rendement te boeken dan dat van de Bank of America Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate Index.

+ -

Commentaar 29/12/2017

De wereldwijde obligatiemarkten bleven in december grotendeels ongewijzigd. De obligatiemarkt van de eurozone bleef achter bij die van de VS terwijl de rente op Duitse Bunds op 10 jaar steeg van 0,30% naar 0,43% en de rente op Amerikaans schatkistpapier op 10 jaar zo goed als niet veranderde. Zoals verwacht verhoogde de Fed de rente in december met een kwart procentpunt en herhaalde ze haar standpunt voor 2018. President Trump ondertekende de nieuwe belastingwet, waardoor op de lange termijn meer inflatie wordt verwacht. De markt van bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit in Europa sloot de maand iets lager af. Hoewel de spreads van beleggingskwaliteit licht krompen, kon de markt de zwakte van de Duitse staatsobligaties niet te boven komen. In de VS steeg de rente op de staatsobligaties minder dan in Duitsland, waardoor de markt van bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit een lichte winst kon boeken. Het segment sloot 2017 af met de laagste spreads sinds de financiële crisis.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,09 %

-0,29 %

-0,09 %

-0,29 %

1 jaar

2,07 %

2,05 %

2,07 %

2,05 %

3 jaar

3,31 %

5,96 %

1,09 %

1,95 %

Sinds oprichting

5,43 %

8,87 %

1,52 %

2,46 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-0,09 %

-0,29 %

2,07 %

2,05 %

3,31 %

5,96 %

5,43 %

8,87 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

2,07 %

2,05 %

1,09 %

1,95 %

1,52 %

2,46 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*1,63 %1,75 %0,46 %0,97 %-0,66 %1,51 %
3 jaar*2,59 %2,33 %0,55 %0,98 %-1,61 %1,03 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-0,91 %0,90 %
3 jaar*-4,21 %-0,09 %1,09 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,44 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,71 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 1,63 % 2,59 % 1,75 % 2,33 %
Tracking Error 0,46 % 0,55 %
Sharpe-ratio 1,51 % 1,03 %
Alpha -0,09 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,98 %
Informatieratio -0,66 % -1,61 %
Maximaal maandelijks verlies -1,71 %
Maximale maandelijkse winst 1,44 %
Maximale drawdown -0,91 % -4,21 %
Beta 0,90 % 1,09 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
24/05/2005
Oprichtingsdatum (Aandeel)
21/07/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BoA Merrill Lynch 1-15Yr Global Corp HEUR contre $
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1080015008
Nettovermogen (fonds)
160 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.