Mobile Logo

EdR Fund Euro Long Duration Govt Bonds Staatsobligaties

Staatsobligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
452,47 EUR
François  RAYNAUD–LU1160371149–
François RAYNAUD
Eliezer BENZIMRA–LU1160371149–
Eliezer BENZIMRA
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
452,47 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/10/2017)
452,47 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
François RAYNAUD  
Eliezer BENZIMRA  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het doel is een beter rendement te boeken dan de index Barclays Euro Treasury AA-AAA 10+Yr over de aanbevolen beleggingsperiode.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

0,23 %

-0,78 %

0,23 %

-0,78 %

1 jaar

-4,92 %

-5,75 %

-4,92 %

-5,75 %

3 jaar

15,74 %

15,18 %

4,98 %

4,81 %

5 jaar

34,74 %

37,29 %

6,14 %

6,54 %

Sinds oprichting

345,20 %

5,76 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

0,23 %

-0,78 %

-4,92 %

-5,75 %

15,74 %

15,18 %

34,74 %

37,29 %

345,20 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

-4,92 %

-5,75 %

4,98 %

4,81 %

6,14 %

6,54 %

5,76 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*7,33 %9,24 %2,94 %0,96 %0,54 %-0,93 %
3 jaar*11,14 %11,35 %3,44 %0,95 %-0,10 %0,44 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-11,66 %-0,01 %0,77 %
3 jaar*-17,12 %0,94 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting8,99 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-8,13 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 7,33 % 11,14 % 9,24 % 11,35 %
Tracking Error 2,94 % 3,44 %
Sharpe-ratio -0,93 % 0,44 %
Alpha -0,01 %
Correlatiecoëfficiënt 0,96 % 0,95 %
Informatieratio 0,54 % -0,10 %
Maximaal maandelijks verlies -8,13 %
Maximale maandelijkse winst 8,99 %
Maximale drawdown -11,66 % -17,12 %
Beta 0,77 % 0,94 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
27/02/1991
Oprichtingsdatum (Aandeel)
27/02/1991
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
BarCap Euro Treasury AAA-AA 10
Y (EUR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160371149
Nettovermogen (fonds)
26 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.