Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/01/2018)
605,20 EUR
Laurent  LE GRIN–LU1103207525–
Laurent LE GRIN
Thibaut BAILLY–LU1103207525–
Thibaut BAILLY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
605,20 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/01/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/01/2018)
605,20 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Laurent LE GRIN  
Thibaut BAILLY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn (3 à 5 jaar) te verhogen.Het vermogen van het Compartiment wordt hoofdzakelijk, maar niet exclusief, belegd in converteerbare of omruilbare obligaties met onderliggende activa in de eurozone. Het Compartiment streeft naar een optimale verhouding risico/rendement over de vermelde termijn doorzijn rendementsbronnen te diversifiëren – onderliggende activa, sector, coupon, emittent, rente en valuta – via een systematische analyse van de verschillende blootstellingen.

+ -

Commentaar 29/12/2017

Steinhoff trok alle aandacht naar zich toe op de markt voor converteerbare obligaties. Het bedrijf werd verondersteld zijn jaarresultaten te publiceren op 6 december, maar die publicatie werd voor onbepaalde tijd uitgesteld, wat gepaard ging met het onmiddellijke ontslag van CEO Markus Jooste, te midden van geruchten over onregelmatigheden in de boekhouding. Deze gebeurtenissen veroorzaakten een ineenstorting van zijn aandelen- en obligatiekoersen. De converteerbare obligaties corrigeerden tot 35%, tegenover een notering van 80% vóór de resultaten. Het aandeel verloor meer dan 90% van zijn waarde. Onze portefeuille is belegd in de twee obligaties 2022 en 2023. Wij hebben een deel van onze positie verkleind (ongeveer 25% van de oorspronkelijke positie) in de opleving die volgde op de koersdaling tussen 43% en 46,5% net na de ratingverlaging door Moody's van Baa3 naar B1. De vooruitzichten voor Steinhoff hangen nu af van verschillende factoren, zoals de schuldeisers en de omvang van de onregelmatigheden in de boekhouding, die zouden kunnen leiden tot een herwerking van de resultaten van de vorige jaren. Moody's verlaagde de kredietrating van het bedrijf op 28 december naar Caa1. Onze afwezigheid in de Duitse vastgoedsector, met namen zoals Deutsche Wonen en Leg Immobilien die in groten getale aanwezig zijn in de referentie-index, heeft niet geholpen om de negatieve effecten van onze positie in Steinhoff, die ons meer dan 200 basispunten heeft gekost, goed te maken. Aan de start van dit nieuwe jaar behouden wij dezelfde positionering als in de voorgaande maanden. Wij blijven geloven dat de vastgoedsector nadeel zou kunnen ondervinden van een rentestijging. Wij streven veeleer naar blootstellingen aan de cyclische sectoren, financiële instellingen en grondstoffen zoals aardolie.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement A-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

1,87 %

0,81 %

1,87 %

0,81 %

1 jaar

2,91 %

7,55 %

2,91 %

7,55 %

3 jaar

6,39 %

12,92 %

2,08 %

4,12 %

5 jaar

19,80 %

28,01 %

3,68 %

5,06 %

Sinds oprichting

296,99 %

283,33 %

5,88 %

5,73 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

1,87 %

0,81 %

2,91 %

7,55 %

6,39 %

12,92 %

19,80 %

28,01 %

296,99 %

283,33 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (A-EUR)

Benchmark

2,91 %

7,55 %

2,08 %

4,12 %

3,68 %

5,06 %

5,88 %

5,73 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*4,03 %3,42 %3,11 %0,66 %-1,85 %2,15 %
3 jaar*6,08 %6,06 %2,44 %0,92 %-1,01 %0,74 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmarkDeelnemingsrecht A-EURBenchmark
1 jaar*-4,01 %-0,08 %0,77 %
3 jaar*-11,46 %-0,17 %0,92 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting10,77 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-10,44 %
Deelnemingsrecht A-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 4,03 % 6,08 % 3,42 % 6,06 %
Tracking Error 3,11 % 2,44 %
Sharpe-ratio 2,15 % 0,74 %
Alpha -0,08 % -0,17 %
Correlatiecoëfficiënt 0,66 % 0,92 %
Informatieratio -1,85 % -1,01 %
Maximaal maandelijks verlies -10,44 %
Maximale maandelijkse winst 10,77 %
Maximale drawdown -4,01 % -11,46 %
Beta 0,77 % 0,92 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
13/12/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
13/12/1993
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Exane Euro Convertibles Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1103207525
Nettovermogen (fonds)
717 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.