Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
115,22 EUR
Laurent  LE GRIN–LU1103208259–
Laurent LE GRIN
Thibaut BAILLY–LU1103208259–
Thibaut BAILLY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
115,22 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/02/2018)
115,22 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Laurent LE GRIN  
Thibaut BAILLY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn (3 à 5 jaar) te verhogen.Het vermogen van het Compartiment wordt hoofdzakelijk, maar niet exclusief, belegd in converteerbare of omruilbare obligaties met onderliggende activa in de eurozone. Het Compartiment streeft naar een optimale verhouding risico/rendement over de vermelde termijn doorzijn rendementsbronnen te diversifiëren – onderliggende activa, sector, coupon, emittent, rente en valuta – via een systematische analyse van de verschillende blootstellingen.

+ -

Commentaar 31/01/2018

Aan dit jaarbegin wordt de actualiteit in Europa duidelijk overheerst door de waardestijging van de euro, die als een zwaard van Damocles boven de winstvooruitzichten hangt, die voorlopig op 8% tegen eind 2018 worden geraamd. De aanhoudende verbetering van het bedrijfsklimaat en de versnelling van de economische activiteit zullen zeer waarschijnlijk leiden tot het einde van het stimulerende monetaire beleid van de ECB, die nog steeds historisch lage rentevoeten hanteert. Het is daarbij interessant op te merken dat de 10-jarige Duitse staatsobligatie met 30 basispunten gestegen is, om eind januari uit te komen op 0,7%, terwijl de aandelenmarkt een stijging van 1% noteerde. Die configuratie is gunstig voor de converteerbare obligaties, vanwege hun aandeelelement dat het negatieve effect van de stijgende rentevoeten kan neutraliseren. Onze obligaties Steinhoff 2022 en 2023 zijn sterk opgeveerd na de aankondigingen van 6 december, met respectievelijk 34% en 27%, wat ons fonds 56 basispunten relatief rendement opleverde. De situatie bij het bedrijf blijft problematisch, ondanks de talrijke maatregelen voor de liquiditeit bij de filialen en de verkoop van niet-strategische activa. Het bedrijf brengt eind februari verslag uit over zijn activiteit tijdens de eerste 3 maanden. Onze blootstelling aan de financiële sector leverde meer dan 60 bp relatief rendement op dankzij de positieve impact van de rentestijging op banken en verzekeraars. In ondergeschikte mate bracht onze afwezigheid uit Duits vastgoed een extra 20 bp op. Wij blijven van mening dat de huidige macro-economische context geen ondersteuning biedt voor deze sector. Wij hebben deelgenomen aan de uitgiften van Cellnex en JP Morgan in Dufry. De nieuwe renteomgeving zou het uitgiftetempo moeten ondersteunen. Wij handhaven dan ook een aanzienlijke liquiditeit.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

0,57 %

-0,72 %

0,57 %

-0,72 %

1 jaar

1,23 %

5,62 %

1,23 %

5,62 %

3 jaar

0,51 %

7,08 %

0,17 %

2,30 %

5 jaar

18,98 %

26,97 %

3,54 %

4,89 %

Sinds oprichting

23,95 %

35,96 %

3,30 %

4,76 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

0,57 %

-0,72 %

1,23 %

5,62 %

0,51 %

7,08 %

18,98 %

26,97 %

23,95 %

35,96 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

1,23 %

5,62 %

0,17 %

2,30 %

3,54 %

4,89 %

3,30 %

4,76 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*4,29 %3,54 %3,19 %0,68 %-1,49 %2,29 %
3 jaar*5,72 %5,77 %2,58 %0,90 %-0,83 %0,60 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-4,01 %-0,06 %0,82 %
3 jaar*-11,46 %-0,15 %0,89 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,00 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-8,99 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 4,29 % 5,72 % 3,54 % 5,77 %
Tracking Error 3,19 % 2,58 %
Sharpe-ratio 2,29 % 0,60 %
Alpha -0,06 % -0,15 %
Correlatiecoëfficiënt 0,68 % 0,90 %
Informatieratio -1,49 % -0,83 %
Maximaal maandelijks verlies -8,99 %
Maximale maandelijkse winst 5,00 %
Maximale drawdown -4,01 % -11,46 %
Beta 0,82 % 0,89 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
13/12/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Exane Euro Convertibles Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1103208259
Nettovermogen (fonds)
655 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,000 %
Toegepaste beheerkosten
1,000 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.