Mobile Logo

EdR Fund Europe Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
162,19 EUR
Laurent  LE GRIN–LU1103208846–
Laurent LE GRIN
Thibaut BAILLY–LU1103208846–
Thibaut BAILLY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
162,19 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
162,19 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Laurent LE GRIN  
Thibaut BAILLY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn (3 à 5 jaar) te verhogen.Het vermogen van het Compartiment wordt hoofdzakelijk, maar niet exclusief, belegd in converteerbare of omruilbare obligaties met onderliggende activa in de eurozone. Het Compartiment streeft naar een optimale verhouding risico/rendement over de vermelde termijn doorzijn rendementsbronnen te diversifiëren – onderliggende activa, sector, coupon, emittent, rente en valuta – via een systematische analyse van de verschillende blootstellingen.

+ -

Commentaar 31/10/2017

De Europese aandelenmarkt trok de opwaartse lijn door op het ritme van de publicaties door de bedrijven van hun derde kwartaalcijfers, die meestal in positieve zin verrasten, zoals bij STMicroelectronics en AMS. De beleggers verwachten ook een versnelling van de winstgroei in Europa tot het einde van 2018. Eind augustus werd de groei, met uitzondering van de banksector, nog op 8,6% geraamd, terwijl dat vandaag 9,1% is. Deze trend ondersteunt de markthausse en bevestigt ook onze positionering in bepaalde sectoren zoals de banken en verzekeringen, cyclische bedrijven, grondstoffen en technologie. De politieke spanningen in Spanje waren voor ons het signaal om onze aanwezigheid te versterken door te beleggen in aankoopopties op Caixabank, die wij zeer goedkoop vinden. We verwachten dat de centrale bank van Engeland haar richtrente zal optrekken gezien de soliditeit van de economische groei. Het doel daarvan is ook de inflatiespanningen als gevolg van de waardedaling van het Britse pond te kalmeren. De huidige context lijkt ons dus nog steeds gunstig voor de aandelen, en ook al zal de ECB haar tijd nemen om haar stimulerende beleid af te bouwen, de rentevoeten zullen naar verwachting stijgen in lijn met een aantrekkende economische activiteit. Wij hebben bepaalde posities verkocht of teruggeschroefd om onze aandelengevoeligheid rond 40% te houden (BNP, Generali, Ageas, BMW, Allianz, Ubisoft, LVMH, Siemens, Total, Aperam, Cap Gemini en STMicrelectronics). Wij hebben onze positie in de converteerbare obligatie van Outokumpu versterkt na de teleurstellende resultaten. Ook onze posities in Elis en Vallourec werden uitgebreid. De niet-verwaterende converteerbare obligatie van Rallye werd toegevoegd tegen aantrekkelijke niveaus, samen met de converteerbare obligatie van DP World. Wij hebben de omwisselbare obligatie Orange/BT gekoppeld aan aankoopopties op BT om de gevoeligheid aan de onderliggende waarde te verhogen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

3,70 %

6,03 %

3,70 %

6,03 %

1 jaar

6,72 %

8,75 %

6,72 %

8,75 %

3 jaar

11,12 %

14,93 %

3,57 %

4,74 %

5 jaar

29,93 %

31,55 %

5,37 %

5,63 %

Sinds oprichting

62,19 %

50,49 %

5,32 %

4,48 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

3,70 %

6,03 %

6,72 %

8,75 %

11,12 %

14,93 %

29,93 %

31,55 %

62,19 %

50,49 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

6,72 %

8,75 %

3,57 %

4,74 %

5,37 %

5,63 %

5,32 %

4,48 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*3,73 %3,49 %1,45 %0,92 %-0,76 %2,93 %
3 jaar*5,92 %6,08 %1,96 %0,95 %-0,47 %0,86 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-2,35 %-0,02 %0,98 %
3 jaar*-11,16 %-0,04 %0,92 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting6,78 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-10,43 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 3,73 % 5,92 % 3,49 % 6,08 %
Tracking Error 1,45 % 1,96 %
Sharpe-ratio 2,93 % 0,86 %
Alpha -0,02 % -0,04 %
Correlatiecoëfficiënt 0,92 % 0,95 %
Informatieratio -0,76 % -0,47 %
Maximaal maandelijks verlies -10,43 %
Maximale maandelijkse winst 6,78 %
Maximale drawdown -2,35 % -11,16 %
Beta 0,98 % 0,92 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
13/12/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
22/07/2008
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Exane Euro Convertibles Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1103208846
Nettovermogen (fonds)
746 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.