Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/03/2018)
115,63 EUR
Laurent  LE GRIN–LU1103209901–
Laurent LE GRIN
Thibaut BAILLY–LU1103209901–
Thibaut BAILLY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
115,63 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/03/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/03/2018)
115,63 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Laurent LE GRIN  
Thibaut BAILLY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn (3 à 5 jaar) te verhogen.Het vermogen van het Compartiment wordt hoofdzakelijk, maar niet exclusief, belegd in converteerbare of omruilbare obligaties met onderliggende activa in de eurozone. Het Compartiment streeft naar een optimale verhouding risico/rendement over de vermelde termijn doorzijn rendementsbronnen te diversifiëren – onderliggende activa, sector, coupon, emittent, rente en valuta – via een systematische analyse van de verschillende blootstellingen.

+ -

Commentaar 28/02/2018

De Europese aandelenmarkt sloot de maand met een daling van 3,5% negatief af, ondanks een optimistische economische dynamiek. De PMI-indexen evenaarden in februari hun records niet en daalden. In Frankrijk, bijvoorbeeld, daalde de index voor het vertrouwen van de producenten van 58 naar 56. De Italiaanse verkiezingen van begin maart zorgden voor algemene onzekerheid en leidden tot een hogere volatiliteit. Bovendien zorgde de verhoging van de rente in de Verenigde Staten voor een hoge volatiliteit op de aandelenmarkten, die nog werd verergerd door een afwikkeling van de shortposities op de VIX. Duitse staatsobligaties daalden met een vijftiental basispunten, van 0,76% naar 0,60%. Wij hebben ingetekend op de nieuwe uitgifte van ENCE, dat instaat voor de verwerking van groenafval en bosbeheer. Deze emissie zou het bedrijf in staat moeten stellen zijn groeipotentieel te verbeteren. AMS heeft een tweede converteerbare obligatie uitgegeven ter waarde van 600 miljoen euro. Wij hebben deelgenomen aan deze operatie, net zoals de vorige in USD. Via dit bedrijf positioneren wij ons op de waardeketen in verband met de iPhone en zelfrijdende auto's. Nexity en Econocom profiteerden van deze marktomstandigheden om converteerbare obligaties uit te geven ter waarde van 200 miljoen euro, waarop wij hebben ingetekend. Over het algemeen bieden de onderliggende waarden echte beleggingskansen. Wij vinden de duration van deze obligaties echter te lang. Daarom hebben wij ervoor gekozen om sommige van deze obligaties af te dekken tegen het risico van stijging van de rente, iets wat we vast en zeker zullen blijven doen in de volgende weken. Onze positionering in de financiële sector had een negatieve impact op het relatieve rendement van de portefeuille. Desondanks hebben we deze posities versterkt (BNP, Allianz, Generali). We hebben Deutsche Post toegevoegd gelet op de zwakte van de markten en hebben de converteerbare obligaties Indra Sistemas 2018 omgeruild voor converteerbare obligaties met vervaldatum in 2023. Wij hebben de positie in Nexans 2019 teruggeschroefd, aangezien de waarschijnlijkheid op conversie afneemt, en we hebben STMicroelectronics versterkt. Wij voerden een restrike door van onze opties op Deutsche Telekom, KPN en Siemens. Tot slot verlaagden we licht onze obligaties Steinhoff 2022 toen deze 76% bereikten, het niveau van voor de vernietigende aankondiging van 6 december jongstleden, na de publicatie van bijkomende informatie over de leningen in de groep van Steinhoff International Holdings Proprietary Limited, een waarborg voor de converteerbare obligatie 2022.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement J-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,37 %

-1,19 %

-0,37 %

-1,19 %

1 jaar

-0,05 %

4,47 %

-0,05 %

4,44 %

3 jaar

-0,17 %

4,89 %

-0,06 %

1,60 %

5 jaar

19,43 %

25,20 %

3,61 %

4,60 %

Sinds oprichting

25,30 %

35,33 %

3,43 %

4,63 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

-0,37 %

-1,19 %

-0,05 %

4,47 %

-0,17 %

4,89 %

19,43 %

25,20 %

25,30 %

35,33 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

-0,05 %

4,44 %

-0,06 %

1,60 %

3,61 %

4,60 %

3,43 %

4,63 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmark
1 jaar*4,82 %4,35 %3,21 %0,76 %-1,29 %1,31 %
3 jaar*5,69 %5,64 %2,53 %0,90 %-0,60 %0,40 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmark
1 jaar*-4,22 %-0,06 %0,84 %
3 jaar*-11,16 %-0,11 %0,91 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting5,05 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-8,95 %
Deelnemingsrecht J-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 4,82 % 5,69 % 4,35 % 5,64 %
Tracking Error 3,21 % 2,53 %
Sharpe-ratio 1,31 % 0,40 %
Alpha -0,06 % -0,11 %
Correlatiecoëfficiënt 0,76 % 0,90 %
Informatieratio -1,29 % -0,60 %
Maximaal maandelijks verlies -8,95 %
Maximale maandelijkse winst 5,05 %
Maximale drawdown -4,22 % -11,16 %
Beta 0,84 % 0,91 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
13/12/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Exane Euro Convertibles Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1103209901
Nettovermogen (fonds)
646 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,600 %
Toegepaste beheerkosten
0,600 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.