Mobile Logo

EdR Fund Europe Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
105,52 USD
Laurent  LE GRIN–LU1103211980–
Laurent LE GRIN
Kris DEBLANDER–LU1103211980–
Kris DEBLANDER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
105,52 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
105,52 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Laurent LE GRIN  
Kris DEBLANDER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn (3 à 5 jaar) te verhogen.Het vermogen van het Compartiment wordt hoofdzakelijk, maar niet exclusief, belegd in converteerbare of omruilbare obligaties met onderliggende activa in de eurozone. Het Compartiment streeft naar een optimale verhouding risico/rendement over de vermelde termijn doorzijn rendementsbronnen te diversifiëren – onderliggende activa, sector, coupon, emittent, rente en valuta – via een systematische analyse van de verschillende blootstellingen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement R-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

17,41 %

18,54 %

17,41 %

18,54 %

1 jaar

15,20 %

15,13 %

15,20 %

15,13 %

3 jaar

4,70 %

8,96 %

1,54 %

2,90 %

5 jaar

14,65 %

17,78 %

2,77 %

3,33 %

Sinds oprichting

5,52 %

13,32 %

0,86 %

2,02 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

17,41 %

18,54 %

15,20 %

15,13 %

4,70 %

8,96 %

14,65 %

17,78 %

5,52 %

13,32 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

15,20 %

15,13 %

1,54 %

2,90 %

2,77 %

3,33 %

0,86 %

2,02 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*7,96 %7,65 %2,50 %0,95 %0,08 %1,43 %
3 jaar*9,50 %9,89 %2,57 %0,97 %-0,57 %0,18 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*-7,09 %0,01 %0,99 %
3 jaar*-15,21 %-0,11 %0,93 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting11,56 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-12,09 %
Deelnemingsrecht R-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 7,96 % 9,50 % 7,65 % 9,89 %
Tracking Error 2,50 % 2,57 %
Sharpe-ratio 1,43 % 0,18 %
Alpha 0,01 % -0,11 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,97 %
Informatieratio 0,08 % -0,57 %
Maximaal maandelijks verlies -12,09 %
Maximale maandelijkse winst 11,56 %
Maximale drawdown -7,09 % -15,21 %
Beta 0,99 % 0,93 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
13/12/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Exane Euro Convertibles Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1103211980
Nettovermogen (fonds)
744 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,300 %
Toegepaste beheerkosten
1,300 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.