Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/04/2018)
100,44 EUR
Laurent  LE GRIN–LU1161527897–
Laurent LE GRIN
Thibaut BAILLY–LU1161527897–
Thibaut BAILLY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
100,44 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/04/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/04/2018)
100,44 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Laurent LE GRIN  
Thibaut BAILLY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn (3 à 5 jaar) te verhogen.Het vermogen van het Compartiment wordt hoofdzakelijk, maar niet exclusief, belegd in converteerbare of omruilbare obligaties met onderliggende activa in de eurozone. Het Compartiment streeft naar een optimale verhouding risico/rendement over de vermelde termijn doorzijn rendementsbronnen te diversifiëren – onderliggende activa, sector, coupon, emittent, rente en valuta – via een systematische analyse van de verschillende blootstellingen.

+ -

Commentaar 29/03/2018

De aandelen- en kredietmarkten stonden onder druk in maart. De VS hebben immers nieuwe heffingen op Chinese import aangekondigd, naast die op staal en aluminium, wat leidde tot bezorgdheid dat een handelsoorlog de wereldgroei zou afremmen. Tegen die achtergrond verloor de MSCI Europe TR -1,92%, terwijl de Xover 30 bp verder verbreedde tot 293. Vooral de Amerikaanse Libor OIS Spreads namen toe tot hun breedste peil sinds 2008. De ECB stuurde haar prognose wat bij om het pad voor een beëindiging van de activa-aankopen te effenen. Wat de winsten betreft, gaat de markt voor de groei van de winst per aandeel in de eurozone nu uit van 9% voor 2019, een stijging van 0,2% tegenover de vorige maand.Op de primaire markt van de converteerbare obligaties (CO's) waren er vier nieuwe uitgiften: een enkelvoudige CO van Econocom, niet-verwaterende CO's van Glencore en Carrefour, en een synthetische CO van Morgan Stanley in Daimler-aandelen voor een totaalbedrag van EUR 1,4 miljard. Wij namen deel aan de nieuwe uitgifte van het Belgische IT-bedrijf Econocom omdat wij denken dat het zijn kasstroom kan opvoeren dankzij de groei van de diensteninkomsten. Een andere transactie waar we op ingingen, was die van het bedrijf voor gediversifieerde grondstoffen Glencore. Hoewel zij een niet-verwaterende structuur heeft, biedt de CO een interessante optie op 7 jaar voor basismetalen zoals nikkel, koper en zink, die volgens ons zouden moeten profiteren van de inflatiecontext, naast de toenemende productie van elektrische auto's. In de loop van de maand schroefden wij de CO van Maisons du Monde terug, omdat de omzetprognose van het bedrijf voor 2018 van slechts 10% een teleurstelling vormde. Bovendien was de CO zeer duur, met een stijging naar 13 impliciete volatiliteitspunten sinds de uitgifte vorig jaar. Op optiegebied voerden we een lagere re-strike in na de marktcorrectie voor onze callopties op Credit Agricole, Ciaxa Bank en BT, en namen wij een nieuwe positie in AXA, omdat wij denken dat de uitverkoop na de aankondiging van de overname van XL Group in de VS overdreven was. In maart stonden wij onder druk door onze afwezigheid uit Duits vastgoed, omdat de rente van de Bund daalde tot 0,5%, en door de omwisselbare obligatie Rallye/Casino: de koers van Casino daalde door de winstpublicatie en het krediet van de holding van Leclerc verbreedde in lijn met de hogere LTV. Aan positieve zijde vielen onze afwezigheid uit namen zoals Fresenius Medical en onze positie in Adidas via callopties gunstig uit.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/04/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement O-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

0,72 %

0,08 %

0,72 %

0,08 %

1 jaar

0,75 %

5,01 %

0,75 %

5,01 %

Sinds oprichting

1,41 %

6,17 %

0,48 %

2,06 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (O-EUR)

Benchmark

0,72 %

0,08 %

0,75 %

5,01 %

1,41 %

6,17 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (O-EUR)

Benchmark

0,75 %

5,01 %

0,48 %

2,06 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
13/12/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
12/05/2015
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Exane Euro Convertibles Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
5000000.00 EUR
ISIN-code
LU1161527897
Nettovermogen (fonds)
621 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,400 %
Toegepaste beheerkosten
0,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.