Mobile Logo

EdR Fund Europe Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2017)
111,45 EUR
Laurent  LE GRIN–LU1161528192–
Laurent LE GRIN
Kris DEBLANDER–LU1161528192–
Kris DEBLANDER
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
111,45 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2017)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2017)
111,45 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Laurent LE GRIN  
Kris DEBLANDER  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn (3 à 5 jaar) te verhogen.Het vermogen van het Compartiment wordt hoofdzakelijk, maar niet exclusief, belegd in converteerbare of omruilbare obligaties met onderliggende activa in de eurozone. Het Compartiment streeft naar een optimale verhouding risico/rendement over de vermelde termijn doorzijn rendementsbronnen te diversifiëren – onderliggende activa, sector, coupon, emittent, rente en valuta – via een systematische analyse van de verschillende blootstellingen.

+ -

Commentaar 31/07/2017

De sterkte van de euro zou de versnelling van de economische groei in Europa in gevaar kunnen brengen door het groeimomentum af te remmen. Mario Draghi hield de verwachtingen op inflatievlak op een laag peil en de recentste cijfers gaven hem gelijk. Die sterkte van de euro zou het gevolg kunnen zijn van het vertrouwen van de beleggers in het monetaire beleid van de ECB, maar ook van het tumult rond president Trump. Op korte termijn zou de Europese economische groei volgens ons kunnen worden aangevuurd door economische hervormingen in Frankrijk en beterende bedrijfswinsten. De rentevoeten zouden verder omhoog kunnen gaan, terwijl voor de eurozone een bbp-groei van 1,7% wordt verwacht in 2017. De winstgroei blijft op 20% (inclusief de bankensector) voor het einde van 2017 en zou 9,5% moeten bedragen in 2018. Onze strategie blijft dezelfde. Wij zijn met circa 39% neutraal inzake aandelengevoeligheid en wij handhaven een selectieve aanpak in onze sectorale selectie, met een voorkeur voor financiële en cyclische bedrijven. Wij hebben wat winst genomen op bedrijfsobligaties en wij houden beschermingen in stand via een putoptie in de Eurostoxx 50 voor september. Wij hebben op de primaire markt deelgenomen aan twee recente converteerbare obligaties in juni. Met een niveau van 13 euro leek dit ons een goed instappunt, en wij bouwden een aanzienlijke positie op (4,5%). Wij hadden eerder oudere converteerbare obligaties in de fondsen verkocht tegen circa 15 euro. Dit opleggerbedrijf rapporteerde goede resultaten voor het tweede kwartaal, met een verdere verbetering van zijn brutomarge. Ook zijn blootstelling aan de autosector vormt voor ons een pluspunt. STM maakt geen deel uit van de benchmark. Op korte termijn worden de belangrijkste katalysatoren de introductie van de Iphone 8 en de productie van Tesla's Model 3. Onze callopties op Credit Agricole, Generali en Allianz droegen bij tot het rendement. Wij hebben participaties in Siemens, Deutsche Telekom, Air France en BMW genomen of versterkt vanwege hun aanhoudend aantrekkelijke waarderingen. Wij blijven afwezig uit de Duitse vastgoedsector.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement N-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

3,39 %

4,06 %

3,39 %

4,06 %

1 jaar

5,19 %

4,00 %

5,16 %

3,98 %

Sinds oprichting

11,45 %

12,59 %

3,97 %

4,35 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

3,39 %

4,06 %

5,19 %

4,00 %

11,45 %

12,59 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

5,16 %

3,98 %

3,97 %

4,35 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*4,23 %4,08 %1,86 %0,90 %0,87 %1,26 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*-2,10 %0,04 %0,93 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting4,11 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,83 %
Deelnemingsrecht N-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 4,23 % 4,08 %
Tracking Error 1,86 %
Sharpe-ratio 1,26 %
Alpha 0,04 %
Correlatiecoëfficiënt 0,90 %
Informatieratio 0,87 %
Maximaal maandelijks verlies -2,83 %
Maximale maandelijkse winst 4,11 %
Maximale drawdown -2,10 %
Beta 0,93 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
13/12/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
01/11/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Exane Euro Convertibles Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
5000000.00 EUR
ISIN-code
LU1161528192
Nettovermogen (fonds)
731 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,400 %
Toegepaste beheerkosten
0,400 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.