Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2018)
102,31 EUR
Laurent  LE GRIN–LU1351139057–
Laurent LE GRIN
Thibaut BAILLY–LU1351139057–
Thibaut BAILLY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
102,31 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2018)
102,31 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Laurent LE GRIN  
Thibaut BAILLY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn (3 à 5 jaar) te verhogen.Het vermogen van het Compartiment wordt hoofdzakelijk, maar niet exclusief, belegd in converteerbare of omruilbare obligaties met onderliggende activa in de eurozone. Het Compartiment streeft naar een optimale verhouding risico/rendement over de vermelde termijn doorzijn rendementsbronnen te diversifiëren – onderliggende activa, sector, coupon, emittent, rente en valuta – via een systematische analyse van de verschillende blootstellingen.

+ -

Commentaar 31/05/2018

De politieke crisis in Italië en, in mindere mate, in Spanje deed de twijfels over de toekomst van de Europese Unie weer oplaaien, waardoor de aandelen daalden en de bedrijfskredietspreads verbreedden. De Europese markten werden niet verwonderlijk het hardst getroffen: de Eurostoxx sloot de maand af met een verlies van -3,67%, terwijl de iTraxx Crossover verbreedde tot het hoogste niveau sinds eind 2016 en de BTP-Bund spread verbreedde naar 300 basispunten. De grootste dalers in onze portefeuille waren financiële namen, aangezien de Eurostoxx Banks Index een grote weging in banken uit de periferie heeft en de sector met -9,73% daalde tussen 21/05 en 29/05. Ook onze energienamen kwamen onder druk te staan, zoals de calls op Europese E&P's en converteerbare obligaties zoals Vallourec, omdat de olieprijs daalde door de bezorgdheid over de mogelijke verhoging van het aanbod door Rusland en Saudi-Arabië. In Italië daalde onze positie in de kabelproducent Prysmian, net als onze Spaanse namen zoals Ence, Indra en Cellnex. De zwakkere euro zou de Europese aandelen steun kunnen bieden op korte termijn, terwijl de aandacht verschuift naar het krediet en de rentevoeten tijdens de zomer met de geplande ECB-vergadering op 14 juni. De algemene inflatiecijfers in Duitsland voor de maand mei verrasten in positieve zin (2,2% tegenover de algemeen verwachte 1,8%, een stijging van 0,8% ten opzichte van april) en de werkloosheid daalde naar een historisch laag percentage van 5,2%. Zoals in Spanje (2,1% CPI in mei) is de helft van de inflatiestijging te verklaren door de energieprijzen. Voor een deel van de stijging is er echter geen verklaring, waardoor er een risico is van een stijging van de kerninflatie. Wij blijven relatief voorzichtig gepositioneerd. De aandelengevoeligheid van het fonds bedraagt 36,6%, tegenover 38% voor de benchmark. Op sectoraal vlak kiezen wij ervoor onze spreiding niet te wijzigen en behouden wij een voorkeur voor cyclische bedrijven. Op de primaire markt hebben wij deelgenomen aan de nieuwe uitgifte van Sika. Dit Zwitserse bouwbedrijf bracht converteerbare obligaties op 7 jaar met een coupon van 0,25% op de markt voor het reusachtige bedrag van 1,65 miljard CHF, om zijn eigen aandelen van Compagnie de Saint Gobain terug te kopen. Wij namen winst op de namen met een hoge delta Ubisoft, STM, Safran en Airbus/Dassault. In het optiesegment namen wij aan het begin van de maand wat winst op Caixa Bank en LVMH.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (12/07/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement P-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-2,14 %

-0,02 %

-2,14 %

-0,02 %

1 jaar

-4,28 %

2,53 %

-4,28 %

2,53 %

Sinds oprichting

2,31 %

8,59 %

1,33 %

4,86 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (P-EUR)

Benchmark

-2,14 %

-0,02 %

-4,28 %

2,53 %

2,31 %

8,59 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (P-EUR)

Benchmark

-4,28 %

2,53 %

1,33 %

4,86 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht P-EURBenchmarkDeelnemingsrecht P-EURBenchmarkDeelnemingsrecht P-EURBenchmarkDeelnemingsrecht P-EURBenchmarkDeelnemingsrecht P-EURBenchmark
1 jaar*5,33 %4,44 %3,42 %0,77 %-1,88 %0,70 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht P-EURBenchmarkDeelnemingsrecht P-EURBenchmarkDeelnemingsrecht P-EURBenchmark
1 jaar*-6,15 %-0,12 %0,92 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting3,17 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-2,66 %
Deelnemingsrecht P-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 5,33 % 4,44 %
Tracking Error 3,42 %
Sharpe-ratio 0,70 %
Alpha -0,12 %
Correlatiecoëfficiënt 0,77 %
Informatieratio -1,88 %
Maximaal maandelijks verlies -2,66 %
Maximale maandelijkse winst 3,17 %
Maximale drawdown -6,15 %
Beta 0,92 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
13/12/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
17/10/2016
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Exane Euro Convertibles Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
3500000.00 USD EQ EUR
ISIN-code
LU1351139057
Nettovermogen (fonds)
487 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,500 %
Toegepaste beheerkosten
0,500 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.