Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Convertibles Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (06/12/2018)
93,18 EUR
Cristina  JARRIN–LU1781814915–
Cristina JARRIN
Thibaut BAILLY–LU1781814915–
Thibaut BAILLY
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
93,18 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (06/12/2018)
4
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 2 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (06/12/2018)
93,18 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 2 jaar
Cristina JARRIN  
Thibaut BAILLY  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft ernaar de waarde van zijn vermogen op middellange termijn (3 à 5 jaar) te verhogen.Het vermogen van het Compartiment wordt hoofdzakelijk, maar niet exclusief, belegd in converteerbare of omruilbare obligaties met onderliggende activa in de eurozone. Het Compartiment streeft naar een optimale verhouding risico/rendement over de vermelde termijn doorzijn rendementsbronnen te diversifiëren – onderliggende activa, sector, coupon, emittent, rente en valuta – via een systematische analyse van de verschillende blootstellingen.

+ -

Commentaar 31/10/2018

Oktober werd gekenmerkt door een sterke correctie op de wereldwijde aandelenmarken (MSCI World TR -6,80%, MSCI Europe TR -5,3%) en een verbreding van de kredietspreads (Xover +25 basispunten). Deze grotere risicoaversie in verschillende activaklassen zou te wijten kunnen zijn aan de stijging van de rente op Amerikaans schatkistpapier naar 3,23%, de aanhoudende handelsspanningen en de bezorgdheid over een vertraging van de wereldwijde groei. De stijging van de Amerikaanse rentevoeten werd veroorzaakt door positieve Amerikaanse indicatoren en agressievere verklaringen van Jerome Powell. Interessant is ook dat de reële Amerikaanse rente scherp steeg terwijl de break-eveninflatie daalde, wat duidt op een verstrakking van de financiële voorwaarden. In de tweede helft van de maand werden de resultaten voor het 3de kwartaal bekendgemaakt, die niet echt om over naar huis te schrijven zijn. Zo heeft bijvoorbeeld de helft van de bedrijven van de Eurostoxx 600 zijn resultaten al bekendgemaakt en 37 van deze bedrijven hebben winstwaarschuwingen gepubliceerd, wat hoger is dan het gemiddelde op vijf jaar. De stijgende kosten van grondstoffen zijn nog steeds de meest genoemde negatieve factor door bedrijven, gevolgd door de handelsoorlog en invoerheffingen. De algemeen verwachte groei van de winst per aandeel in Europa voor 2019 blijft echter stijgen, naar +9,3%. Wat de veilige havens betreft, daalde de rente op de Duitse staatsobligaties 8 basispunten en was er een opwaardering van de yen nadat de munt op 114,5 het hoogste niveau t.o.v. de dollar tot nu toe dit jaar had bereikt. Zoals verwacht verlaagde Moody's de rating van Italië, zij het nog boven de hoogrentende categorie en met behoud van een stabiel vooruitzicht. Als we naar de laatste economische cijfers kijken, dan bleven de PMI's teleurstellen met een eerste raming voor de samengestelde indicator die naar 52,7 is gedaald. Vanwege de blokkeringsperiode voor het winstpublicatieseizoen is oktober doorgaans een zeer rustige maand wat de wereldwijde uitgifte van converteerbare obligaties betreft. Er waren slechts 10 transacties (7 in de VS, 1 in Europa, 1 in Azië en 1 in Japan) voor een totale waarde van USD 2,1 miljard. Wij namen deel aan de nieuwe uitgifte van JPM/Dufry en ruilden de oude obligatieachtige converteerbare obligaties in. We namen wat winst op Severstal 2022 door de goede prestaties van het aandeel. Wat de opties betreft, hebben we nieuwe posities toegevoegd in callopties van LVMH en Ubisoft na de recente correcties van hun aandelen, namen we deels winst op onze calls van Sanofi en voerden we een lagere restrike van onze callopties van Fresenius door. Het Hongaarse staatsfonds MNV loste zijn omwisselbare obligaties Gedeon Richter 2019 af. In het meer kredietgevoelige segment van de portefeuille verminderden wij onze positie in omwisselbare obligaties Rallye/Casino 2022 na positief kredietnieuws over de verkoop van Courri op het niveau van de Rallye-holding, en in converteerbare obligaties Vallourec 2022 vóór de bekendmaking van de resultaten van het derde kwartaal.

+ -

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
13/12/1993
Oprichtingsdatum (Aandeel)
03/04/2018
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
Exane Euro Convertibles Index
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1781814915
Nettovermogen (fonds)
417 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,850 %
Toegepaste beheerkosten
0,850 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
1,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.