Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Flexible Flexibele strategieën

Flexibele strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2018)
129,45 EUR
Michael  NIZARD–LU1160352784–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160352784–
Philippe LECOQ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
129,45 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/07/2018)
129,45 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment bestaat erin te profiteren van de stijging van de Europese aandelenmarkt maar ook marktdalingen te dempen wanneer de verwachtingen van de beheerder inzake de marktontwikkelingen correct blijken, door een selectie van effecten te combineren en door het aandelenrisico te beheren via afdekkingsstrategieën.

+ -

Commentaar 29/06/2018

Juni was een maand met twee gezichten: De maand startte onder een gunstig gesternte door het discours van verschillende centrale banken, die zich bijzonder inspanden om de markten zicht te bieden op hun beleid voor de komende 12 maanden. Maar toen Trump het niet langer bij dreigementen hield en de daad bij het woord voegde, verdween het positieve nieuws over de wereldeconomie naar de achtergrond en schoot de risicoaversie weer bruusk de hoogte in. Tot dusver worden de winstvooruitzichten van de bedrijven nog niet in twijfel getrokken, omdat het nog moeilijk is om de reële impact van deze verstoorde internationale betrekkingen te meten. Tijdens de maand boekten de Europese aandelen een licht negatief rendement. Wat de verschillende sectoren betreft, kregen de autobedrijven de grootste klappen door de protectionistische risico's, terwijl de beste resultaten afkomstig waren van de meest defensieve sectoren (nutsvoorzieningen, voeding, gezondheidszorg). Dat wordt weerspiegeld in de rendementen per land: de Duitse index daalde sterker tijdens de maand dan die van de andere Europese landen. De Spaanse index boekte vooruitgang tijdens de periode.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (12/07/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement K-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

1,08 %

0,37 %

1,08 %

0,37 %

1 jaar

-1,33 %

1,22 %

-1,33 %

1,22 %

3 jaar

-0,86 %

4,06 %

-0,29 %

1,33 %

5 jaar

18,66 %

21,89 %

3,48 %

4,04 %

Sinds oprichting

29,45 %

31,15 %

3,16 %

3,33 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

1,08 %

0,37 %

-1,33 %

1,22 %

-0,86 %

4,06 %

18,66 %

21,89 %

29,45 %

31,15 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

-1,33 %

1,22 %

-0,29 %

1,33 %

3,48 %

4,04 %

3,16 %

3,33 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmark
1 jaar*7,81 %5,71 %3,74 %0,89 %-0,87 %0,30 %
3 jaar*7,55 %5,98 %3,57 %0,89 %-0,47 %0,30 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmarkDeelnemingsrecht K-EURBenchmark
1 jaar*-4,10 %-0,07 %1,22 %
3 jaar*-16,60 %-0,15 %1,12 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting10,38 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-11,04 %
Deelnemingsrecht K-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 7,81 % 7,55 % 5,71 % 5,98 %
Tracking Error 3,74 % 3,57 %
Sharpe-ratio 0,30 % 0,30 %
Alpha -0,07 % -0,15 %
Correlatiecoëfficiënt 0,89 % 0,89 %
Informatieratio -0,87 % -0,47 %
Maximaal maandelijks verlies -11,04 %
Maximale maandelijkse winst 10,38 %
Maximale drawdown -4,10 % -16,60 %
Beta 1,22 % 1,12 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/01/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
01/04/2010
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160352784
Nettovermogen (fonds)
88 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,850 %
Toegepaste beheerkosten
0,850 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.