Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Flexible Flexibele strategieën

Flexibele strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/04/2018)
133,10 EUR
Michael  NIZARD–LU1160352784–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160352784–
Philippe LECOQ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
133,10 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/04/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (24/04/2018)
133,10 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

In dit Compartiment worden aandelen op de Europese aandelenmarkten actief geselecteerd en wordt de blootstelling aan aandelenrisico door middel van afdekkingsstrategieën bijgesteld tussen 0% en 100% van het nettovermogen om optimaal te profiteren van stijgende markten en de impact van dalende markten te beperken.

+ -

Commentaar 29/03/2018

Tijdens deze maand bleven de aandelenmarkten wispelturig. Terwijl de cijfers van de wereldwijde activiteit over het algemeen goed bleven, ging alle aandacht deze maand naar het protectionistische discours van het Witte Huis. Zelfs al is de hype rond de Amerikaanse economische statistieken weggeëbd, zoals blijkt uit de recentste verkoopcijfers van de detailhandel, de dynamiek van de groei en inflatie blijft bemoedigend. Daarnaast blijven de markten zich focussen op de risico's van de nieuwe protectionistische maatregelen, waarbij wordt gevreesd voor nieuwe Amerikaanse importbelastingen ten bedrage van 30 à 60 miljard dollar, vooral in de sectoren technologie en telecommunicatie. De Amerikaanse beurs had te lijden onder de aanhoudende daling van de grote industriële en technologische waarden die zijn blootgesteld aan commerciële druk.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (24/04/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement K-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

3,93 %

-0,33 %

3,93 %

-0,33 %

1 jaar

1,88 %

0,91 %

1,88 %

0,91 %

3 jaar

3,11 %

1,20 %

1,03 %

0,40 %

5 jaar

22,35 %

21,98 %

4,11 %

4,05 %

Sinds oprichting

33,10 %

30,23 %

3,61 %

3,33 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

3,93 %

-0,33 %

1,88 %

0,91 %

3,11 %

1,20 %

22,35 %

21,98 %

33,10 %

30,23 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (K-EUR)

Benchmark

1,88 %

0,91 %

1,03 %

0,40 %

4,11 %

4,05 %

3,61 %

3,33 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/01/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
01/04/2010
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160352784
Nettovermogen (fonds)
93 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,850 %
Toegepaste beheerkosten
0,850 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.