Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Flexible Flexibele strategieën

Flexibele strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/11/2018)
140,80 EUR
Michael  NIZARD–LU1160353089–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160353089–
Philippe LECOQ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
140,80 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/11/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/11/2018)
140,80 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment bestaat erin te profiteren van de stijging van de Europese aandelenmarkt maar ook marktdalingen te dempen wanneer de verwachtingen van de beheerder inzake de marktontwikkelingen correct blijken, door een selectie van effecten te combineren en door het aandelenrisico te beheren via afdekkingsstrategieën.

+ -

Commentaar 31/10/2018

In oktober staken heel wat bronnen van bezorgdheid de kop op, zoals de Italiaanse begroting, de bezorgdheid over de duurzaamheid van de economische groei en de normalisatie van het monetaire beleid van de centrale banken. Recenter was er ook de kentering in de resultaten van de bedrijven: bij de publicatie van de kwartaalresultaten bleek minder dan 50% van die resultaten de verwachtingen te overtreffen, het zwakste percentage in vijf jaar. De kosten van de grondstoffen en andere bronnen van inflatie, zoals de impact van de handelsspanningen, zijn bij de bedrijven de vaakst aangehaalde negatieve invloed op de winstcijfers. Aan de andere kant zijn er ook wel diverse positieve factoren. In de eerste plaats zijn de waarderingen 13% gedaald sinds het begin van het jaar voor de SX5E, waardoor de Eurostoxx 50 een P/E-ratio van 12 maanden Fwd op 12,6 kon bereiken (die van midden 2016, voor de versnelling van de groei). In de tweede plaats is het rendement op jaarbasis meer gedaald dan de vertraging van de Markit PMI voorlopende indicatoren lijkt aan te geven. En ten slotte blijven de verwachtingen voor de winstgroei positief voor 2018 en 2019, met een vooruitgang van respectievelijk +7,6% en +9,3% exclusief het effect van de “commodities”-sector.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/11/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-2,53 %

-1,44 %

-1,21 %

1,24 %

2,12 %

2,59 %

Sinds oprichting

40,80 %

38,61 %

3,76 %

3,58 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

40,80 %

38,61 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

-2,53 %

-1,44 %

-1,21 %

1,24 %

2,12 %

2,59 %

3,76 %

3,58 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*9,23 %6,39 %4,27 %0,92 %-0,52 %-0,42 %
3 jaar*6,64 %5,00 %3,51 %0,86 %-0,75 %0,25 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-8,54 %-0,02 %1,32 %
3 jaar*-15,41 %-0,22 %1,14 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting10,40 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-11,03 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,23 % 6,64 % 6,39 % 5,00 %
Tracking Error 4,27 % 3,51 %
Sharpe-ratio -0,42 % 0,25 %
Alpha -0,02 % -0,22 %
Correlatiecoëfficiënt 0,92 % 0,86 %
Informatieratio -0,52 % -0,75 %
Maximaal maandelijks verlies -11,03 %
Maximale maandelijkse winst 10,40 %
Maximale drawdown -8,54 % -15,41 %
Beta 1,32 % 1,14 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/01/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
06/08/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1160353089
Nettovermogen (fonds)
82 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.