Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Flexible Flexibele strategieën

Flexibele strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/10/2018)
95,92 EUR
Michael  NIZARD–LU1160353246–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160353246–
Philippe LECOQ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
95,92 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/10/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (12/10/2018)
95,92 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment bestaat erin te profiteren van de stijging van de Europese aandelenmarkt maar ook marktdalingen te dempen wanneer de verwachtingen van de beheerder inzake de marktontwikkelingen correct blijken, door een selectie van effecten te combineren en door het aandelenrisico te beheren via afdekkingsstrategieën.

+ -

Commentaar 28/09/2018

De afgelopen maand liet een vrij gemengd beeld zien.Wat de wereldwijde economische groei betreft, blijven de Verenigde Staten en in mindere mate de landen van de eurozone uitpakken met sterke cijfers, die worden ondersteund door de binnenlandse groei.Maar de groei is wereldwijd gezien minder algemeen dan in het verleden.Wat het monetaire beleid betreft heeft de Federal Reserve haar koers voortgezet met een tegelijk geleidelijke en aanvaarde verstrakking, die de rentevoeten op 10 jaar in de richting van 3% heeft geduwd.Op het politieke toneel deed het begrotingsvoorstel van de Italiaanse regering de vrees onder de beleggers weer oplaaien, met een duidelijke stijging van de kredietmarges van de overheidsschuld tot gevolg.Alles bij elkaar genomen is de Europese markt licht gestegen. De marktfundamenten blijven gunstig, met een verwachte groei van de bedrijfsresultaten die rond 10% blijft schommelen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (12/10/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-3,93 %

-2,74 %

Sinds oprichting

-4,08 %

-1,51 %

-2,80 %

-1,03 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

-4,08 %

-1,51 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

-3,93 %

-2,74 %

-2,80 %

-1,03 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*7,82 %5,66 %3,78 %0,89 %-0,22 %0,19 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*-4,15 %-0,02 %1,23 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 7,82 % 5,66 %
Tracking Error 3,78 %
Sharpe-ratio 0,19 %
Alpha -0,02 %
Correlatiecoëfficiënt 0,89 %
Informatieratio -0,22 %
Maximale drawdown -4,15 %
Beta 1,23 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/01/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
24/04/2017
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160353246
Nettovermogen (fonds)
83 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,850 %
Toegepaste beheerkosten
0,850 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.