Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Flexible Flexibele strategieën

Flexibele strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/01/2018)
108,49 EUR
Michael  NIZARD–LU1160353329–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160353329–
Philippe LECOQ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
108,49 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/01/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/01/2018)
108,49 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

In dit Compartiment worden aandelen op de Europese aandelenmarkten actief geselecteerd en wordt de blootstelling aan aandelenrisico door middel van afdekkingsstrategieën bijgesteld tussen 0% en 100% van het nettovermogen om optimaal te profiteren van stijgende markten en de impact van dalende markten te beperken.

+ -

Commentaar 29/12/2017

De MSCI All Countries index is de afgelopen maand opnieuw gestegen, goed voor de twaalfde winstmaand op rij. De aandelenindexen in de eurozone kwamen echter onder druk te staan door de verdere stijging van de euro, die opnieuw tegen de hoge koersen van september wordt verhandeld. De stijging van de MSCI Europe index met 0,7% tijdens de maand is dan ook voor het grootste deel te danken aan het Verenigd Koninkrijk (+5%), dat tot tevredenheid van de beleggers een akkoord heeft bereikt met de EU over de Brexit. Het achterblijven van de aandelen van de eurozone heeft waarschijnlijk te maken met interne politieke dossiers, met name de trage vooruitgang in Duitsland van de onderhandelingen tussen Angela Merkel en de SPD over de vorming van een grote regeringscoalitie en het ontslag van de regering in Italië op 28 december, net na de goedkeuring van de begroting van 2018, dat de weg heeft vrijgemaakt voor verkiezingen begin maart.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

2,30 %

1,22 %

2,30 %

1,22 %

1 jaar

3,33 %

5,95 %

3,33 %

5,95 %

3 jaar

6,06 %

11,12 %

1,97 %

3,57 %

5 jaar

17,98 %

25,73 %

3,36 %

4,68 %

Sinds oprichting

18,30 %

31,55 %

2,61 %

4,30 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

2,30 %

1,22 %

3,33 %

5,95 %

6,06 %

11,12 %

17,98 %

25,73 %

18,30 %

31,55 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

3,33 %

5,95 %

1,97 %

3,57 %

3,36 %

4,68 %

2,61 %

4,30 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*4,40 %3,79 %2,41 %0,84 %-1,66 %1,39 %
3 jaar*7,94 %6,47 %3,56 %0,90 %-0,34 %0,61 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-5,34 %-0,07 %0,97 %
3 jaar*-16,37 %-0,12 %1,10 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting9,78 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-10,49 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 4,40 % 7,94 % 3,79 % 6,47 %
Tracking Error 2,41 % 3,56 %
Sharpe-ratio 1,39 % 0,61 %
Alpha -0,07 % -0,12 %
Correlatiecoëfficiënt 0,84 % 0,90 %
Informatieratio -1,66 % -0,34 %
Maximaal maandelijks verlies -10,49 %
Maximale maandelijkse winst 9,78 %
Maximale drawdown -5,34 % -16,37 %
Beta 0,97 % 1,10 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/01/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160353329
Nettovermogen (fonds)
101 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.