Mobile Logo

EdR Fund Europe Flexible Flexibele strategieën

Flexibele strategieën
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
108,06 EUR
Michael  NIZARD–LU1160353329–
Michael NIZARD
Philippe LECOQ–LU1160353329–
Philippe LECOQ
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
108,06 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 3 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
108,06 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 3 jaar
Michael NIZARD  
Philippe LECOQ  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

In dit Compartiment worden aandelen op de Europese aandelenmarkten actief geselecteerd en wordt de blootstelling aan aandelenrisico door middel van afdekkingsstrategieën bijgesteld tussen 0% en 100% van het nettovermogen om optimaal te profiteren van stijgende markten en de impact van dalende markten te beperken.

+ -

Commentaar 31/08/2017

Ondanks de ballistische raketproeven van Noord-Korea in het Japanse luchtruim, zijn de wereldwijde aandelenmarkten in de maand augustus vrij goed in evenwicht gebleven. De MSCI World scharrelde 0,1% bij elkaar en beleefde zo zijn 10e opeenvolgende maand van stijgingen. Er waren twee factoren die de geopolitieke bezorgdheid konden compenseren. Goede macro-economische indicatoren in de Verenigde Staten, in Europa en in China enerzijds, en de geruststellende toon van de Fed anderzijds. In de Verenigde Staten hebben de indices van de economische verrassingen goed standgehouden en in de eurozone, in Japan en in China zijn ze in de tweede helft van de maand gestegen. Ook de centrale bankiers hebben hun rol gespeeld. Hoewel de Fed heeft bevestigd het monetaire beleid verder te willen normaliseren en de balans nog voor het einde van het jaar te willen afbouwen, werd ook heel duidelijk gemaakt dat dit alles rustig en geleidelijk zou verlopen, al naargelang de omstandigheden. Ook de ECB sprak voorzichtige taal.In Europa zijn er veel grotere rendementsverschillen tussen sectoren onderling, met een verschil van bijna 10% tussen de beste (nutsvoorzieningen +3,9%) en de slechtste (media -5,3%). Vooral over nutsvoorzieningen en materialen werd veel gesproken, door de hogere elektriciteitsprijzen, de hogere koersen van industriële metalen en de lagere rentevoeten. Deze zelfde daling van de rentevoeten heeft logischerwijs druk uitgeoefend op de financials. Ook heeft dit niet verhinderd dat de telecomwaarden na hun herstel van eind juli opnieuw daalden. We zijn ervan overtuigd dat de dynamiek van de wereldeconomie in de belangrijkste economische regio's nog steeds positief is, aangezien de hoop op vooruitgang door de bedrijfsresultaten wordt bevestigd.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

2,81 %

5,10 %

2,81 %

5,10 %

1 jaar

5,25 %

8,24 %

5,25 %

8,24 %

3 jaar

13,95 %

15,38 %

4,44 %

4,87 %

5 jaar

21,54 %

26,86 %

3,98 %

4,87 %

Sinds oprichting

17,83 %

30,21 %

2,65 %

4,30 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

2,81 %

5,10 %

5,25 %

8,24 %

13,95 %

15,38 %

21,54 %

26,86 %

17,83 %

30,21 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

5,25 %

8,24 %

4,44 %

4,87 %

3,98 %

4,87 %

2,65 %

4,30 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*5,84 %4,93 %2,35 %0,92 %-1,21 %1,65 %
3 jaar*8,09 %6,53 %3,48 %0,91 %-0,21 %0,56 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-5,34 %-0,06 %1,09 %
3 jaar*-16,37 %-0,09 %1,12 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting6,74 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-10,49 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 5,84 % 8,09 % 4,93 % 6,53 %
Tracking Error 2,35 % 3,48 %
Sharpe-ratio 1,65 % 0,56 %
Alpha -0,06 % -0,09 %
Correlatiecoëfficiënt 0,92 % 0,91 %
Informatieratio -1,21 % -0,21 %
Maximaal maandelijks verlies -10,49 %
Maximale maandelijkse winst 6,74 %
Maximale drawdown -5,34 % -16,37 %
Beta 1,09 % 1,12 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
30/01/2009
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
50% EONIA Capitalise (EUR)
50% MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1160353329
Nettovermogen (fonds)
112 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.