Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Synergy Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/01/2019)
122,28 EUR
Philippe  LECOQ–LU1102946461–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102946461–
Olivier HUET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
122,28 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/01/2019)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (21/01/2019)
122,28 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar een regelmatige overprestatie over een volledige conjunctuurcyclus door de selectie van die het doelwit kunnen zijn van een fusie of overname enerzijds (vooral tijdens periodes van groei) en de selectie van kandidaten voor een herstructurering anderzijds (vooral tijdens periodes van vertraging. De toegevoegde waarde ligt in de ervaring van de beheerder in de selectie van effecten die aan belangrijke evenementen kunnen onderworpen worden.

+ -

Commentaar 31/07/2018

In de maand juli keerde de rust terug op het handelsoorlogsfront, vooral tussen Europa en de Verenigde Staten. Deze wapenstilstand werd gevolgd door een versmalling van de kredietspreads tegen de achtergrond van een lichte rentestijging en door een stijging van de Europese aandelenindexen. De bedrijfsresultaten bevestigen de groei die aan het begin van het jaar werd verwacht, namelijk bijna 10%, zonder echter een duidelijke trend te laten zien. Terwijl het wisselkoerseffect op de huidige niveaus minder nadelig zou moeten zijn in het tweede halfjaar, verbinden de markten een hoge premie aan het risico dat de economische cyclus omslaat, een risico dat wordt versterkt door de aanhoudende onzekerheid die wordt gecreëerd door de destabiliserende uitspraken van de Amerikaanse regering. Hierdoor werden alle bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op een verbetering op middellange termijn, vooral in het kader van herstructureringsplannen, van de hand gedaan ten voordele van publicaties van goede kwaliteit die op korte termijn goed georiënteerd blijven. De fusie- en overnamemarkt blijft actief, met bijvoorbeeld de overname van Syntel door Atos, van GAES (marktleider in hoorapparaten in Spanje) door Amplifon en van een Canadese fabrikant van offroadbanden door Michelin.Covestro werd in de portefeuille opgenomen. Sinds Bayer bijna al zijn aandelen in dit bedrijf heeft verkocht, is het immers een doelwit geworden in een chemiesector die aan een consolidatiebeweging bezig is. De huidige lage waardering door de onzekerheid over de prijzen van polyurethaan en polycarbonaat en over de balans is een mooie kans voor eventuele overnemers. Daarnaast hebben wij Croda International met winst verkocht na de recente prestaties van het aandeel.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (21/01/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement B-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

-13,90 %

-8,43 %

2,28 %

5,84 %

1,63 %

3,80 %

Sinds oprichting

39,51 %

54,21 %

4,52 %

5,92 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

39,51 %

54,21 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (B-EUR)

Benchmark

-13,90 %

-8,43 %

2,28 %

5,84 %

1,63 %

3,80 %

4,52 %

5,92 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*14,50 %13,38 %4,35 %0,95 %-0,88 %-0,91 %
3 jaar*10,64 %10,05 %3,68 %0,94 %-0,78 %0,07 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmarkDeelnemingsrecht B-EURBenchmark
1 jaar*-20,79 %-0,07 %1,03 %
3 jaar*-20,79 %-0,24 %0,99 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting8,82 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-15,52 %
Deelnemingsrecht B-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 14,50 % 10,64 % 13,38 % 10,05 %
Tracking Error 4,35 % 3,68 %
Sharpe-ratio -0,91 % 0,07 %
Alpha -0,07 % -0,24 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,94 %
Informatieratio -0,88 % -0,78 %
Maximaal maandelijks verlies -15,52 %
Maximale maandelijkse winst 8,82 %
Maximale drawdown -20,79 % -20,79 %
Beta 1,03 % 0,99 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
05/12/2006
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1102946461
Nettovermogen (fonds)
483 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
1,700 %
Toegepaste beheerkosten
1,700 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.