Mobile Logo

EdR Fund Europe Synergy Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/09/2017)
199,45 EUR
Philippe  LECOQ–LU1102947196–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102947196–
Olivier HUET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
199,45 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/09/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/09/2017)
199,45 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar een regelmatige overprestatie over een volledige conjunctuurcyclus door de selectie van die het doelwit kunnen zijn van een fusie of overname enerzijds (vooral tijdens periodes van groei) en de selectie van kandidaten voor een herstructurering anderzijds (vooral tijdens periodes van vertraging. De toegevoegde waarde ligt in de ervaring van de beheerder in de selectie van effecten die aan belangrijke evenementen kunnen onderworpen worden.

+ -

Commentaar 31/08/2017

De Europese aandelenmarkten ontwikkelden zich in de loop van de maand met ups en downs. Ze eindigden uiteindelijk iets lager, door de stijging van de euro in een steeds ingewikkeldere Amerikaanse politieke context, en door de toegenomen geopolitieke bezorgdheid, in de hand gewerkt door de raket die door Noord-Korea werd afgevuurd. De economische indicatoren blijven op een hoog niveau gehandhaafd: de PMI voor de maakindustrie bedraagt zo 57,4. Behalve Italië, waar de woorden van Silvio Berlusconi onrust zaaiden op de markt, vertonen ook de Europese rentevoeten tijdens de maand een opmerkelijke daling. Die draagt bij aan de underperformance van de financiële sectoren en aan een outperformance van de sectoren die als zogenaamde 'bond proxies' worden beschouwd. De sector van de nutsvoorzieningen (+3,9%) laat dus de beste prestaties optekenen, overigens gesterkt door de goede resultaten en de stijging van de energieprijzen. De grondstoffensector (+3%) profiteert dan weer van het herstel van de commodity's. De mediasector (-5,6%) heeft te lijden van slechtere vooruitzichten in het tv- en reclamesegment, met onder andere een verlaging van de uitgaven van HPC-bedrijven (Home & Personal Care), terwijl de distributiesector sterk onder druk staat na de winstwaarschuwingen van Carrefour en Dixons en de aangekondigde prijsverlagingen in de VS.Wat fusies en overnames betreft, vermelden we de geruchten over de overname van Chrysler (FCA +24,4%) door Chinese spelers, de overname van Worldpay door Vantiv, die van Maersk Oil door Total (+1,5%) voor USD 7,5 miljard en de verkoop van de distributiedochter van CRH (-0,8%) in de VS.We versterkten tijdens de maand onze positie in Salvatore Ferragamo, en schroefden onze positie in Métro Wholesale and Food en Wartsila Corporation terug.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (20/09/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

7,28 %

7,74 %

7,28 %

7,74 %

1 jaar

14,34 %

15,21 %

14,34 %

15,21 %

3 jaar

21,82 %

17,57 %

6,79 %

5,53 %

5 jaar

55,12 %

55,77 %

9,17 %

9,26 %

Sinds oprichting

59,56 %

8,70 %

4,61 %

0,81 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

7,28 %

7,74 %

14,34 %

15,21 %

21,82 %

17,57 %

55,12 %

55,77 %

59,56 %

8,70 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

14,34 %

15,21 %

6,79 %

5,53 %

9,17 %

9,26 %

4,61 %

0,81 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*10,85 %10,45 %4,34 %0,92 %-0,15 %0,97 %
3 jaar*12,68 %13,02 %3,53 %0,96 %0,32 %0,44 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-8,30 %0,95 %
3 jaar*-22,91 %0,12 %0,94 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting13,98 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-19,73 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 10,85 % 12,68 % 10,45 % 13,02 %
Tracking Error 4,34 % 3,53 %
Sharpe-ratio 0,97 % 0,44 %
Alpha 0,12 %
Correlatiecoëfficiënt 0,92 % 0,96 %
Informatieratio -0,15 % 0,32 %
Maximaal maandelijks verlies -19,73 %
Maximale maandelijkse winst 13,98 %
Maximale drawdown -8,30 % -22,91 %
Beta 0,95 % 0,94 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
05/12/2006
Oprichtingsdatum (Aandeel)
11/05/2007
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1102947196
Nettovermogen (fonds)
777 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.