Mobile Logo

EdR Fund Europe Synergy Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2017)
198,53 EUR
Philippe  LECOQ–LU1102947196–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102947196–
Olivier HUET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
198,53 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/04/2017)
198,53 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar een regelmatige overprestatie over een volledige conjunctuurcyclus door de selectie van die het doelwit kunnen zijn van een fusie of overname enerzijds (vooral tijdens periodes van groei) en de selectie van kandidaten voor een herstructurering anderzijds (vooral tijdens periodes van vertraging. De toegevoegde waarde ligt in de ervaring van de beheerder in de selectie van effecten die aan belangrijke evenementen kunnen onderworpen worden.

+ -

Commentaar 31/03/2017

De Europese markten hebben het kwartaal afgesloten in een klimaat van vertrouwen, tijdelijk gerustgesteld over het politieke risico in Europa, over de handhaving van het monetaire beleid van Mario Draghi en met vertrouwen in de recente dynamiek van de Amerikaanse economie. In de eurozone werden gunstige economische cijfers gepubliceerd: een versnelling van de groei van de samengestelde PMI-index voor de eurozone tot zijn hoogste niveau in 71 maanden tijd en goede cijfers van de Duitse IFO. Bedrijven publiceren hun resultaten in een markt die wordt gekenmerkt door een stijgende trend. De meeste Europese largecaps publiceren een hoger dan verwachte omzet, een bevestiging van het hogere tempo van de omzetgroei in talrijke sectoren, en ook hogere resultaten dan verwacht. De herziene consensus is week na week nog steeds positief, vooral voor cyclische aandelen (Lafarge, Valéo, GKN, Meggitt …). In navolging van Intesa (nadat het afzag van de overname door Generali) noteren ook bankaandelen hoger. Duurzame consumptiegoederen en technologie, de sectoren die sinds het begin van het jaar de beste prestaties hebben geleverd, zetten hun stijging voort. Wat de fusie- en overnameactiviteit betreft, heeft Amundi een kapitaalverhoging gelanceerd om de overname van Pioneer te financieren. Peugeot neemt Opel over van General Motors en Standard Life fuseert met Aberdeen. Akzo Nobel heeft twee overnameaanbiedingen van PPG afgewezen en is tegelijkertijd een procedure gestart om zijn gespecialiseerde chemieactiviteiten te verkopen. Ook Unilever kondigde in de laatste weken aan zich voor te bereiden op de verkoop van 6 miljard GBP aan voedingsmerken. Danone heeft zich verbonden tot verkoop van zijn Amerikaanse dochteronderneming Stonyfield met het oog op de voltooiing van de overname van Whitewave in de Verenigde Staten. In de loop van de maand hebben wij onze posities in Qiagen en Dialog Semiconductor versterkt en die in Telecom Italia en Atos afgebouwd.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (20/04/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement I-EUR Gecumuleerd rendement Jaarlijkse prestatie
Sinds 01/01/2017 6,78 %  
1 jaar 13,98 % 13,98 %
3 jaar 28,61 % 8,72 %
5 jaar 64,56 % 10,47 %
Sinds oprichting 58,82 % 4,76 %
Rendement I-EUR Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd rendement 6,78 % 13,98 % 28,61 % 64,56 % 58,82 %
Jaarlijkse prestatie 13,98 % 8,72 % 10,47 % 4,76 %


Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht I-EUR12,32 %12,50 %4,77 %3,51 %0,93 %0,96 %0,21 %0,40 %1,46 %0,56 %
Benchmark12,89 %13,00 %
Maximaal maandelijks verliesMaximale maandelijkse winstAlphaBeta
Sinds oprichtingSinds oprichting1 jaar3 jaar1 jaar3 jaar
Deelnemingsrecht I-EUR-23,57 %17,14 %0,05 %0,15 %0,89 %0,93 %
Benchmark
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 12,32 % 12,50 % 12,89 % 13,00 %
Tracking Error 4,77 % 3,51 %
Sharpe-ratio 1,46 % 0,56 %
Alpha 0,05 % 0,15 %
Correlatiecoëfficiënt 0,93 % 0,96 %
Informatieratio 0,21 % 0,40 %
Maximaal maandelijks verlies -23,57 %
Maximale maandelijkse winst 17,14 %
Beta 0,89 % 0,93 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
05/12/2006
Oprichtingsdatum (Aandeel)
11/05/2007
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1102947196
Nettovermogen (fonds)
762 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.