Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Synergy Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/06/2018)
205,81 EUR
Philippe  LECOQ–LU1102947196–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102947196–
Olivier HUET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
205,81 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/06/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/06/2018)
205,81 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar een regelmatige overprestatie over een volledige conjunctuurcyclus door de selectie van die het doelwit kunnen zijn van een fusie of overname enerzijds (vooral tijdens periodes van groei) en de selectie van kandidaten voor een herstructurering anderzijds (vooral tijdens periodes van vertraging. De toegevoegde waarde ligt in de ervaring van de beheerder in de selectie van effecten die aan belangrijke evenementen kunnen onderworpen worden.

+ -

Commentaar 31/05/2018

De volatiliteit steeg sterk op de markten in mei vanwege de terugkeer van het politieke risico in de eurozone. Na de afkeuring van een eerste regeringsvorming door president Mattarella deed de focus van MS5 op de verloochening van de democratie door Europa het risico toenemen dat antisysteempartijen zouden stijgen bij de volgende verkiezingen. De spread tussen de Italiaanse en Duitse staatsobligaties kwam in de buurt van 300 basispunten, waardoor vrees ontstond voor een obligatiecrisis en de banken daalden. De aankondiging van een waarschijnlijke regeringscoalitie bestaande uit MS5 en Lega kalmeerde de markt wat aan het einde van de maand. De Europese SXXP-index sloot de maand op hetzelfde niveau als aan het begin van de maand, aangezien het ontslag van premier Rajoy de markten niet verontrustte. Ook het handelsoorlogsthema dook opnieuw op, door o.a. de tijdelijke mislukking van de onderhandelingen en de toepassing van douanerechten op de Amerikaanse import van staal en aluminium uit de EU, Mexico en Canada, en de dreiging van douanerechten op de import van Europese auto's in de VS. De voorlopende economische indicatoren wijzen op een vertraging maar blijven hoog, terwijl de onderliggende inflatie is gestegen in de eurozone. Het Britse pond en de Britse rente zijn gedaald, aangezien de Bank of England geen extra maatregelen trof in mei. De Britse markt profiteerde daarvan om een rendement te boeken dat aanzienlijk hoger lag dan dat van de eurozone, aangevoerd door de grondstoffen-, olie- en farmaciesectoren. Het fonds heeft tijdens de maand het percentage contanten van de portefeuille verhoogd, nam winst op ADP, Smiths Group en Philips, schroefde Rémy Cointreau en Burberry terug wegens waarderingsredenen en verkleinde de positie in United Utilities, rekening houdend met een minder waarschijnlijk fusie- en overnamescenario.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/06/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

3,10 %

0,98 %

3,10 %

0,98 %

1 jaar

0,07 %

1,89 %

0,07 %

1,88 %

3 jaar

10,24 %

8,68 %

3,30 %

2,81 %

5 jaar

45,43 %

48,61 %

7,77 %

8,24 %

Sinds oprichting

64,65 %

12,31 %

4,59 %

1,05 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

3,10 %

0,98 %

0,07 %

1,89 %

10,24 %

8,68 %

45,43 %

48,61 %

64,65 %

12,31 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

0,07 %

1,88 %

3,30 %

2,81 %

7,77 %

8,24 %

4,59 %

1,05 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*12,14 %11,61 %3,23 %0,96 %-0,62 %0,06 %
3 jaar*12,09 %12,41 %3,33 %0,96 %0,17 %0,12 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-7,68 %-0,04 %1,01 %
3 jaar*-21,76 %0,05 %0,94 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting13,98 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-19,73 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 12,14 % 12,09 % 11,61 % 12,41 %
Tracking Error 3,23 % 3,33 %
Sharpe-ratio 0,06 % 0,12 %
Alpha -0,04 % 0,05 %
Correlatiecoëfficiënt 0,96 % 0,96 %
Informatieratio -0,62 % 0,17 %
Maximaal maandelijks verlies -19,73 %
Maximale maandelijkse winst 13,98 %
Maximale drawdown -7,68 % -21,76 %
Beta 1,01 % 0,94 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
05/12/2006
Oprichtingsdatum (Aandeel)
11/05/2007
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1102947196
Nettovermogen (fonds)
620 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.