Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Synergy Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/12/2017)
200,24 EUR
Philippe  LECOQ–LU1102947196–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102947196–
Olivier HUET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
200,24 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/12/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (11/12/2017)
200,24 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar een regelmatige overprestatie over een volledige conjunctuurcyclus door de selectie van die het doelwit kunnen zijn van een fusie of overname enerzijds (vooral tijdens periodes van groei) en de selectie van kandidaten voor een herstructurering anderzijds (vooral tijdens periodes van vertraging. De toegevoegde waarde ligt in de ervaring van de beheerder in de selectie van effecten die aan belangrijke evenementen kunnen onderworpen worden.

+ -

Commentaar 30/11/2017

De beurs consolideerde in november door de stijging van de euro (problemen voor de Amerikaanse regering en twijfels over het belastinghervormingsvoorstel, tegenover de mogelijkheid van een grote Duitse coalitie en bevestiging van de activiteitenindicatoren in de eurozone op hun hoogste punt in zes jaar tijd) en de vervlakking van de rentecurve (aanhoudende en intrigerende zwakke inflatie ondanks de goede economische activiteit). Door het gebrek aan bedrijfsnieuws na de reeks kwartaalpublicaties wordt er op de markt winst genomen, aangezien de waarderingen niet toestaan dat er extra risico wordt genomen. De markt lijkt inderdaad kwetsbaar in specifieke situaties (kredietrisico van Altice, waardering van de GAFA's en de technologie, …), ook al zijn deze risico's geen systeemrisico's en zijn er geen tekenen dat de economische cyclus aan het omslaan is. Het nog steeds solide herstel van de eurozone (samengestelde PMI op een nieuw record van 57,5 punten, tegenover de verwachte 56 punten en de 56 punten in oktober) en de nog steeds uiterst gunstige financiële voorwaarden voor de financiering van bedrijven steunen het vooruitzicht dat er in 2018 alweer een winstgroei van circa 10% kan worden verwacht. Dat staat in contrast met de situatie in het Verenigd Koninkrijk, waar de regering haar groeivooruitzichten voor 2018 heeft gereduceerd van 1,6% tot 1,4%. Wat de fusies en overnames betreft, heeft Altran de overname van Aricent aangekondigd, waarmee het een onbetwiste wereldleider wil worden in de engineering en R&D-diensten. Allianz kondigde de aankoop van een minderheidsbelang in Euler Hermès aan en Axalta heeft uiteindelijk besloten niet in te gaan op het fusievoorstel van Akzonobel na een aantrekkelijker bod van Nippon Paint. Ten slotte diende Fortum een officieel overnamebod in voor alle aandelen van Uniper.Wij hebben onze posities in Bouygues, ADP, Wartsila Corporation, Sage Group en Rémy Cointreau teruggeschroefd.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (11/12/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement I-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

7,70 %

10,18 %

7,70 %

10,18 %

1 jaar

9,70 %

12,12 %

9,64 %

12,05 %

3 jaar

23,96 %

23,48 %

7,41 %

7,28 %

5 jaar

50,84 %

56,04 %

8,56 %

9,30 %

Sinds oprichting

60,19 %

11,15 %

4,55 %

1,00 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

7,70 %

10,18 %

9,70 %

12,12 %

23,96 %

23,48 %

50,84 %

56,04 %

60,19 %

11,15 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (I-EUR)

Benchmark

9,64 %

12,05 %

7,41 %

7,28 %

8,56 %

9,30 %

4,55 %

1,00 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*9,01 %8,75 %3,44 %0,92 %-0,83 %1,95 %
3 jaar*12,58 %13,12 %3,47 %0,96 %0,16 %0,49 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmarkDeelnemingsrecht I-EURBenchmark
1 jaar*-7,66 %-0,03 %0,95 %
3 jaar*-22,91 %0,08 %0,92 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting13,98 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-19,73 %
Deelnemingsrecht I-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,01 % 12,58 % 8,75 % 13,12 %
Tracking Error 3,44 % 3,47 %
Sharpe-ratio 1,95 % 0,49 %
Alpha -0,03 % 0,08 %
Correlatiecoëfficiënt 0,92 % 0,96 %
Informatieratio -0,83 % 0,16 %
Maximaal maandelijks verlies -19,73 %
Maximale maandelijkse winst 13,98 %
Maximale drawdown -7,66 % -22,91 %
Beta 0,95 % 0,92 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
05/12/2006
Oprichtingsdatum (Aandeel)
11/05/2007
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1102947196
Nettovermogen (fonds)
766 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.