Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Synergy Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
152,24 EUR
Philippe  LECOQ–LU1102947519–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102947519–
Olivier HUET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
152,24 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (17/01/2018)
152,24 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar een regelmatige overprestatie over een volledige conjunctuurcyclus door de selectie van die het doelwit kunnen zijn van een fusie of overname enerzijds (vooral tijdens periodes van groei) en de selectie van kandidaten voor een herstructurering anderzijds (vooral tijdens periodes van vertraging. De toegevoegde waarde ligt in de ervaring van de beheerder in de selectie van effecten die aan belangrijke evenementen kunnen onderworpen worden.

+ -

Commentaar 29/12/2017

De Europese aandelenindexen sloten de maand december neutraal af, in een context van lage volatiliteit en nog steeds goed georiënteerde economische indicatoren (de ECB verhoogde haar groeiverwachtingen voor de eurozone, van 2,2% naar 2,4% in 2017 en van 1,8% naar 2,3% in 2018), en politiek nieuws aan beide kanten van de Atlantische Oceaan (stemming over de belastinghervorming in de Verenigde Staten en de eerste stappen naar een akkoord over de Brexit). De stijging van de rente bleef beperkt door het uitblijven van signalen van een versnelling van de inflatie, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. De euro, aardolie en metalen (vooral koper) sloten het jaar af op hun hoogste niveaus, wat een licht negatief effect zou moeten hebben op het operationele-hefboomeffect van de Europese bedrijven, waarvan de resultaten naar verwachting met 9% zullen stijgen in 2018. December werd ook gekenmerkt door een sectorrotatie vanwege de underperformance van de technologiesector en een duidelijke vooruitgang van de grondstoffensector, te danken aan het effect van de prijsstijgingen van aardolie, koper en ijzererts (goede gezondheid van de wereldwijde economie, beperkende maatregelen ingevoerd in China voor de mijnbouwproductie). Tot slot getuigden de vele beleggersdagen die door bedrijven werden georganiseerd in de loop van december van een duidelijk offensiever en voluntaristischer discours over de groeivooruitzichten, met nieuwe investeringen in het verschiet, terwijl de laatste jaren werden gekenmerkt door herstructureringsmaatregelen. Het logische gevolg van dit herwonnen optimisme was dat er meer fusies en overnamen waren: het bod van Atos en vervolgens het tegenbod van Thales op Gemalto, overname door Unibail van een portefeuille van winkelcentra in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk enz. Wij hebben onze posities in Burberry, ADP, Croda, Sage Group en Rémy Cointreau afgebouwd, en wij hebben Société Générale en Commerzbank in de portefeuille opgenomen, waardoor de blootstelling aan de banksector is toegenomen tot ongeveer 10% van het vermogen van het fonds.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (17/01/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement J-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

3,29 %

2,27 %

3,29 %

2,27 %

1 jaar

10,96 %

12,44 %

10,96 %

12,44 %

3 jaar

22,54 %

21,62 %

7,00 %

6,73 %

5 jaar

53,33 %

55,90 %

8,92 %

9,28 %

Sinds oprichting

72,22 %

67,27 %

8,70 %

8,22 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

3,29 %

2,27 %

10,96 %

12,44 %

22,54 %

21,62 %

53,33 %

55,90 %

72,22 %

67,27 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

10,96 %

12,44 %

7,00 %

6,73 %

8,92 %

9,28 %

8,70 %

8,22 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmark
1 jaar*8,31 %7,57 %3,41 %0,91 %-0,83 %1,40 %
3 jaar*12,60 %13,07 %3,39 %0,97 %-0,10 %0,55 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmark
1 jaar*-7,61 %-0,05 %1,00 %
3 jaar*-22,95 %0,01 %0,93 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting13,71 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-16,09 %
Deelnemingsrecht J-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 8,31 % 12,60 % 7,57 % 13,07 %
Tracking Error 3,41 % 3,39 %
Sharpe-ratio 1,40 % 0,55 %
Alpha -0,05 % 0,01 %
Correlatiecoëfficiënt 0,91 % 0,97 %
Informatieratio -0,83 % -0,10 %
Maximaal maandelijks verlies -16,09 %
Maximale maandelijkse winst 13,71 %
Maximale drawdown -7,61 % -22,95 %
Beta 1,00 % 0,93 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
05/12/2006
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1102947519
Nettovermogen (fonds)
768 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.