Mobile Logo

EdR Fund Europe Synergy Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2017)
146,35 EUR
Philippe  LECOQ–LU1102947519–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102947519–
Olivier HUET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
146,35 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/08/2017)
146,35 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar een regelmatige overprestatie over een volledige conjunctuurcyclus door de selectie van die het doelwit kunnen zijn van een fusie of overname enerzijds (vooral tijdens periodes van groei) en de selectie van kandidaten voor een herstructurering anderzijds (vooral tijdens periodes van vertraging. De toegevoegde waarde ligt in de ervaring van de beheerder in de selectie van effecten die aan belangrijke evenementen kunnen onderworpen worden.

+ -

Commentaar 31/07/2017

De Europese aandelenmarkten hebben hun licht baissegerichte trend die midden mei was ingezet, doorgetrokken in de loop van de maand juli. Op de achtergrond van deze maand: de opleving van de aardolieprijs tot boven $ 50 per vat (Brent +7,5%), de waardestijging van de euro (+3,6% tegenover de dollar; +2,2% tegenover het Britse pond), en de publicaties van het tweede kwartaal. De verklaringen van de ECB waren weliswaar erg gematigd (inflatievooruitzichten die nog ver onder het streefcijfer liggen), maar zijn door de beleggers toch geïnterpreteerd als het begin van een kentering van het ultrasoepele beleid in de herfst. De stijging van de euro, vooral tegenover de dollar, zette de Europese exporteurs die sterk zijn ingeplant in de dollarzone (farma, luchtvaart) onder druk. De (overvloedige) winstpublicaties van 2017 gaven een dubbel gevoel: de goede publicaties leidden in de meeste gevallen niet tot sterke rendementen voor de betrokken aandelen, terwijl de tegenvallende, of zelfs conforme, publicaties voor zware verkoopdruk zorgden. Bij de tegenvallers vermelden we Astrazeneca (eerste resultaten van een oncologieonderzoek negatief), en de winstwaarschuwingen van Ericsson, GEA Group en Atlas Copco. De positieve publicaties liggen verspreid over uiteenlopende sectoren, zoals luxe met Kering en LVMH, voeding met Heineken, of de autosector met Peugeot SA, dat een recordbedrijfsmarge aankondigt. Ten slotte was er de verklaring van de Amerikaanse FDA, die met zijn voornemen om beperkingen op het nicotinegehalte op te leggen de tabaksector in vrije val deed belanden.In de loop van de maand hebben wij Carrefour en Ericsson versterkt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/08/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement J-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

6,67 %

6,04 %

6,67 %

6,04 %

1 jaar

12,25 %

11,72 %

12,18 %

11,65 %

3 jaar

27,04 %

21,95 %

8,30 %

6,83 %

5 jaar

54,65 %

55,17 %

9,11 %

9,18 %

Sinds oprichting

65,56 %

57,33 %

8,63 %

7,73 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

6,67 %

6,04 %

12,25 %

11,72 %

27,04 %

21,95 %

54,65 %

55,17 %

65,56 %

57,33 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (J-EUR)

Benchmark

12,18 %

11,65 %

8,30 %

6,83 %

9,11 %

9,18 %

8,63 %

7,73 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmark
1 jaar*10,93 %10,45 %4,39 %0,92 %0,43 %1,36 %
3 jaar*12,61 %13,02 %3,51 %0,96 %0,35 %0,51 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmarkDeelnemingsrecht J-EURBenchmark
1 jaar*-8,32 %0,04 %0,96 %
3 jaar*-22,95 %0,13 %0,93 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting8,87 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-15,48 %
Deelnemingsrecht J-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 10,93 % 12,61 % 10,45 % 13,02 %
Tracking Error 4,39 % 3,51 %
Sharpe-ratio 1,36 % 0,51 %
Alpha 0,04 % 0,13 %
Correlatiecoëfficiënt 0,92 % 0,96 %
Informatieratio 0,43 % 0,35 %
Maximaal maandelijks verlies -15,48 %
Maximale maandelijkse winst 8,87 %
Maximale drawdown -8,32 % -22,95 %
Beta 0,96 % 0,93 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
05/12/2006
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
500000.00 EUR
ISIN-code
LU1102947519
Nettovermogen (fonds)
776 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,750 %
Toegepaste beheerkosten
0,750 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.