Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Synergy Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/04/2018)
239,49 EUR
Philippe  LECOQ–LU1102948327–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102948327–
Olivier HUET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
239,49 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/04/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (19/04/2018)
239,49 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar een regelmatige overprestatie over een volledige conjunctuurcyclus door de selectie van die het doelwit kunnen zijn van een fusie of overname enerzijds (vooral tijdens periodes van groei) en de selectie van kandidaten voor een herstructurering anderzijds (vooral tijdens periodes van vertraging. De toegevoegde waarde ligt in de ervaring van de beheerder in de selectie van effecten die aan belangrijke evenementen kunnen onderworpen worden.

+ -

Commentaar 29/03/2018

De aandelenmarkten maakten pas op de plaats onder druk van twee factoren: de dreiging van een handelsoorlog (toegenomen Amerikaans protectionisme) en de stagnatie en in de eurozone zelfs achteruitgang van de voorlopende indicatoren van de economische activiteit, die zich echter nog steeds op een hoog niveau bevinden. De langetermijnrente, die begin februari een daling had ingezet, zakte verder, zonder verbreding van de spreads tussen de kernlanden en de periferie, en dit ondanks de verkiezingsuitslag in Italië, waar de regeringsvorming moeilijk dreigt te verlopen. Het risico van een koersstijging van de euro in deze protectionistische context dwingt de ECB voorzichtiger te communiceren over haar monetaire beleid, dat geen gelijke tred houdt met dat van de Fed en het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk en de EU hebben een akkoord bereikt over de transitie in het kader van de brexit, wat het pad effende voor de onderhandelingen over de handel en het Britse pond duurder maakt. Die context leidde tot een sectorale verschuiving naar meer defensieve waarden, zoals nutsbedrijven en gezondheidszorg, terwijl cyclische sectoren zoals industrie, financials en duurzame consumptiegoederen het moeilijker kregen. De marktwaarderingen houden nu rekening met risicopremies die beantwoorden aan de toegenomen volatiliteit en de winstverwachtingen die naar beneden zijn bijgesteld, vooral onder invloed van de wisselkoersen en de grondstoffenprijzen. Ook al valt het risico dat de koersen in bepaalde segmenten van de Amerikaanse technologiesector onhoudbaar zijn geworden niet uit te sluiten, anderzijds blijkt toch dat een terugkeer van de onbezorgde, euforische stemming van het begin van het jaar minder waarschijnlijk is geworden. De markt straft bedrijven af die investeren (in kapitaalgoederen, R&D, M&A, klantenwerving…) om rendement te genereren op middellange termijn.Er waren geen wezenlijke bewegingen in de portefeuille in de loop van de maand.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (19/04/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

1,61 %

-1,09 %

1,61 %

-1,09 %

1 jaar

1,62 %

3,96 %

1,62 %

3,96 %

3 jaar

2,20 %

2,03 %

0,73 %

0,67 %

5 jaar

41,54 %

50,95 %

7,19 %

8,58 %

Sinds oprichting

139,49 %

126,13 %

9,99 %

9,30 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

1,61 %

-1,09 %

1,62 %

3,96 %

2,20 %

2,03 %

41,54 %

50,95 %

139,49 %

126,13 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-EUR)

Benchmark

1,62 %

3,96 %

0,73 %

0,67 %

7,19 %

8,58 %

9,99 %

9,30 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementKenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
05/12/2006
Oprichtingsdatum (Aandeel)
16/02/2009
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1102948327
Nettovermogen (fonds)
654 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
2,100 %
Toegepaste beheerkosten
2,100 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.