Mobile Logo

EdR Fund Europe Synergy Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
126,95 USD
Philippe  LECOQ–LU1102948673–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102948673–
Olivier HUET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
126,95 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
126,95 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar een regelmatige overprestatie over een volledige conjunctuurcyclus door de selectie van die het doelwit kunnen zijn van een fusie of overname enerzijds (vooral tijdens periodes van groei) en de selectie van kandidaten voor een herstructurering anderzijds (vooral tijdens periodes van vertraging. De toegevoegde waarde ligt in de ervaring van de beheerder in de selectie van effecten die aan belangrijke evenementen kunnen onderworpen worden.

+ -

Commentaar 31/10/2017

De aandelenmarkten sloten de maand oktober opnieuw hoger af, dankzij de gunstige omstandigheden. De ECB heeft haar programma voor de aankoop van activa verlengd tot september 2018 en zal het maandelijks bedrag van de aankopen vanaf januari 2018 verlagen van € 60 miljard naar € 30 miljard. Op macro-economisch vlak onderscheidde de eurozone zich opnieuw door goed georiënteerde cijfers, zowel voor de samengestelde PMI van september als voor de PMI van de maaksector van oktober, wat getuigt van een dynamische economie. Na de onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië door het Catalaanse parlement, werd de regio onder het toezicht van Madrid geplaatst. Op 21 december zullen er vervroegde verkiezingen plaatsvinden. De kwartaalcijfers, ondersteund door de organische groei, tonen een versnelling van de cyclus aan, met een operationeel hefboomeffect dat per sector verschilt: sterk voor de cyclische waarden van de industrie, de technologie en de luxe, maar door de stijging van de energieprijzen en de grondstoffenkosten minder gunstig voor de bouwsector, en minder zichtbaar in de bankensector (lage premie van het verwachte risico en vermoedelijk geen snelle of abrupte verhoging van de rente). Wat de fusies en overnames betreft, kondigde Atos eerst de overname van Siemens Convergence Creators (CVC) aan, en daarna de overname van drie consultancykantoren in de gezondheidssector in de Verenigde Staten. Bayer gaat enkele van zijn activiteiten verkopen aan BASF om zijn bod op Monsanto vlotter te laten verlopen. Airbus kondigde een partnerschap aan met Bombardier om een meerderheidsbelang in het C Series-programma te verwerven zonder contanten in te brengen, en het bod van Prysmian op General Cable past in het kader van een consolidatie van de kabelsector in Europa. In de loop van de maand hebben wij Unicredit versterkt, gelet op de verbetering van de Italiaanse economie. Het begin van de normalisering van het monetaire beleid van de ECB zou gunstig moeten zijn voor de banken. Wij hebben onze posities in Philips Electronic, Akzo Nobel, Wärtsilä Corporation, Aéroports de Paris en Rémy Cointreau teruggeschroefd.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement R-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

16,57 %

20,92 %

16,57 %

20,92 %

1 jaar

26,08 %

27,00 %

26,08 %

27,00 %

3 jaar

12,41 %

15,72 %

3,97 %

4,98 %

5 jaar

36,95 %

49,05 %

6,49 %

8,30 %

Sinds oprichting

26,95 %

33,98 %

3,83 %

4,72 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

16,57 %

20,92 %

26,08 %

27,00 %

12,41 %

15,72 %

36,95 %

49,05 %

26,95 %

33,98 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

26,08 %

27,00 %

3,97 %

4,98 %

6,49 %

8,30 %

3,83 %

4,72 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*9,48 %8,89 %4,12 %0,90 %-0,15 %3,21 %
3 jaar*12,40 %12,93 %3,61 %0,96 %-0,10 %0,39 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*-3,18 %0,01 %0,96 %
3 jaar*-24,25 %0,01 %0,92 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting13,45 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-16,06 %
Deelnemingsrecht R-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,48 % 12,40 % 8,89 % 12,93 %
Tracking Error 4,12 % 3,61 %
Sharpe-ratio 3,21 % 0,39 %
Alpha 0,01 % 0,01 %
Correlatiecoëfficiënt 0,90 % 0,96 %
Informatieratio -0,15 % -0,10 %
Maximaal maandelijks verlies -16,06 %
Maximale maandelijkse winst 13,45 %
Maximale drawdown -3,18 % -24,25 %
Beta 0,96 % 0,92 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
05/12/2006
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1102948673
Nettovermogen (fonds)
765 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
2,100 %
Toegepaste beheerkosten
2,100 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.