Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Synergy Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/02/2018)
133,78 USD
Philippe  LECOQ–LU1102948673–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102948673–
Olivier HUET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
133,78 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/02/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (14/02/2018)
133,78 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar een regelmatige overprestatie over een volledige conjunctuurcyclus door de selectie van die het doelwit kunnen zijn van een fusie of overname enerzijds (vooral tijdens periodes van groei) en de selectie van kandidaten voor een herstructurering anderzijds (vooral tijdens periodes van vertraging. De toegevoegde waarde ligt in de ervaring van de beheerder in de selectie van effecten die aan belangrijke evenementen kunnen onderworpen worden.

+ -

Commentaar 31/01/2018

De maand januari werd gekenmerkt door een duidelijk stijgende trend van de Europese aandelenindexen dankzij een wereldwijde economische groei die nog steeds solide en synchroon is en in de Verenigde Staten nieuw leven werd ingeblazen door de belastinghervorming, die de Amerikaanse cyclus zal verlengen. Het IMF heeft zijn economische vooruitzichten opwaarts herzien en in Duitsland klaart de politieke lucht op na het bereiken van een akkoord over de vorming van een regeringscoalitie tussen de SPD en de CDU. Tegenover deze gunstige omstandigheden staan twee opvallende vaststellingen die twijfels oproepen: enerzijds is er de stijging van de staatsrente (de Amerikaanse rente op 10 jaar is gestegen van 2,4% aan het einde van 2017 naar 2,7% eind januari, terwijl de Duitse Bund van 0,4% naar bijna 0,7% is gestegen), en anderzijds is er de zwakte van de dollar. Als de verdere stijging van de staatsrente aan beide zijden van de Atlantische Oceaan kan worden verklaard door een verbetering van de groeivooruitzichten, gekoppeld aan signalen van een versnelling van de inflatie, roept de val van de dollar meer vragen op over de oorzaken, de gevolgen (de relatieve waardestijging van de euro reduceert een deel van de winstgroei van de Europese bedrijven) en de oplossingen (de ECB lijkt in eerste instantie te hebben bijgedragen tot de stijging van de euro door te wijzen op een noodzakelijke aanpassing van het monetaire beleid gezien de verbetering van de economische situatie, voordat ze er zich zorgen over begonnen te maken). Op sectorniveau weerspiegelt de outperformance van de ondergewaardeerde financiële instellingen en cyclische bedrijven deze reflatietrend. Wat de fusie- en overnameactiviteit en meer in het algemeen de bedrijfstransformaties betreft, blijft het een drukke periode: Sanofi dat achtereenvolgens een bod uitbracht op Bioverativ en vervolgens op Ablynx, de spin-off Kering/Puma en Altice Europa/Verenigde Staten, het bod van Barcelo op de Spaanse groep NH Hotel, de aankondiging van een ambitieus transformatieplan door de nieuwe CEO van Carrefour Alexandre Bompard, enz. We hebben onze positie in GKN, Rémy Cointreau, Intercontinental Hotels, Croda en Sage Group teruggeschroefd en hebben onze kleine positie in Metro verkocht. We hebben Daimler in de portefeuille opgenomen, waarvan de activa mogelijk worden gesplitst in twee afzonderlijk genoteerde entiteiten, en hebben onze positie in Commerzbank, Standard Chartered en Tullow Oil versterkt.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (14/02/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement R-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

1,76 %

-0,63 %

1,76 %

-0,63 %

1 jaar

18,58 %

21,61 %

18,58 %

21,61 %

3 jaar

14,33 %

16,21 %

4,56 %

5,13 %

5 jaar

27,24 %

36,15 %

4,93 %

6,36 %

Sinds oprichting

33,78 %

38,18 %

4,51 %

5,03 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

1,76 %

-0,63 %

18,58 %

21,61 %

14,33 %

16,21 %

27,24 %

36,15 %

33,78 %

38,18 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

18,58 %

21,61 %

4,56 %

5,13 %

4,93 %

6,36 %

4,51 %

5,03 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*9,96 %8,61 %3,08 %0,95 %-1,66 %3,21 %
3 jaar*12,55 %12,86 %3,53 %0,96 %-0,36 %0,62 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*-4,09 %-0,13 %1,11 %
3 jaar*-24,25 %-0,06 %0,94 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting13,75 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-16,06 %
Deelnemingsrecht R-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,96 % 12,55 % 8,61 % 12,86 %
Tracking Error 3,08 % 3,53 %
Sharpe-ratio 3,21 % 0,62 %
Alpha -0,13 % -0,06 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 % 0,96 %
Informatieratio -1,66 % -0,36 %
Maximaal maandelijks verlies -16,06 %
Maximale maandelijkse winst 13,75 %
Maximale drawdown -4,09 % -24,25 %
Beta 1,11 % 0,94 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
05/12/2006
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1102948673
Nettovermogen (fonds)
653 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
2,100 %
Toegepaste beheerkosten
2,100 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.