Mobile Logo

EdR Fund Europe Synergy Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
01,74 GBP
Philippe  LECOQ–LU1102961262–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1102961262–
Olivier HUET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
01,74 GBP
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
01,74 GBP
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar een regelmatige overprestatie over een volledige conjunctuurcyclus door de selectie van die het doelwit kunnen zijn van een fusie of overname enerzijds (vooral tijdens periodes van groei) en de selectie van kandidaten voor een herstructurering anderzijds (vooral tijdens periodes van vertraging. De toegevoegde waarde ligt in de ervaring van de beheerder in de selectie van effecten die aan belangrijke evenementen kunnen onderworpen worden.

+ -

Commentaar 29/09/2017

De maand september werd gekenmerkt door twee kenteringen: de stijging van de lange rente na de voortdurende daling in juli-augustus en het einde van de waardestijging van de euro ten opzichte van de dollar (zoals die van het pond tegenover de dollar), die eind 2016 van start ging en vooral midden april sterk uitviel door het wegebben van het politieke risico in de eurozone. Door de afgenomen spanningen op deze twee gebieden kon de aandelenmarkt haar vooruitgang voortzetten, ondersteund door het cyclusherstel in de eurozone, die blijk gaf van een prima dynamiek (op bijna 2%) en net zo alomtegenwoordig was (alle landen en sectoren nemen eraan deel) als solide: zij wordt dan ook gevoed door binnenlandse factoren en is dus minder gevoelig voor externe schokken. In die context gingen de meer waardegerichte aandelen er het sterkst op vooruit, waarbij de financiële en cyclisch-industriële waarden weer in de smaak vielen bij de beleggers, vooral in de automobielsector, die een rendement van twee cijfers boekte tijdens de maand. Meer defensieve sectoren zoals telecom en nutsbedrijven daarentegen bleven achter. De aandelen van geïntegreerde aardolieproducenten werden aangedreven door de stijging van de aardoliekoers. Op M&A-gebied kondigde BASF de overname van bepaalde activiteiten van Solvay aan, ondertekende ThyssenKrupp een memorandum of understanding voor een 50/50 joint venture voor de Europese staalactiviteiten met Tata Steel, en zetten Alstom en Siemens een ontwerp voor een “Airbus voor het spoor” in de steigers.In de loop van de maand namen wij Unicredit en Generali op om de tot nu toe zwakke blootstelling aan de financiële waarden te versterken, en aan Italië, waar de economie aan de beterende hand is. Het vooruitzicht van een begin van de normalisering van het monetaire beleid van de ECB komt reeds tot uiting in een geleidelijke stijging van de 10-jarige rente. Die trend zou positief moeten zijn voor de banken en verzekeraars. Wij hebben Metro Wholesale & Food teruggeschroefd.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement L-GBP Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

14,47 %

15,88 %

14,47 %

15,88 %

1 jaar

17,57 %

17,65 %

17,57 %

17,65 %

3 jaar

56,76 %

48,81 %

16,13 %

14,14 %

5 jaar

77,55 %

75,32 %

12,16 %

11,88 %

Sinds oprichting

74,00 %

62,24 %

8,58 %

7,46 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (L-GBP)

Benchmark

14,47 %

15,88 %

17,57 %

17,65 %

56,76 %

48,81 %

77,55 %

75,32 %

74,00 %

62,24 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (L-GBP)

Benchmark

17,57 %

17,65 %

16,13 %

14,14 %

12,16 %

11,88 %

8,58 %

7,46 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmark
1 jaar*12,11 %11,90 %5,18 %0,91 %-0,25 %1,53 %
3 jaar*10,62 %10,90 %3,69 %0,94 %0,54 %0,99 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmark
1 jaar*-8,00 %0,01 %0,92 %
3 jaar*-16,18 %0,23 %0,92 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting14,75 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-16,00 %
Deelnemingsrecht L-GBP
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 12,11 % 10,62 % 11,90 % 10,90 %
Tracking Error 5,18 % 3,69 %
Sharpe-ratio 1,53 % 0,99 %
Alpha 0,01 % 0,23 %
Correlatiecoëfficiënt 0,91 % 0,94 %
Informatieratio -0,25 % 0,54 %
Maximaal maandelijks verlies -16,00 %
Maximale maandelijkse winst 14,75 %
Maximale drawdown -8,00 % -16,18 %
Beta 0,92 % 0,92 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
05/12/2006
Oprichtingsdatum (Aandeel)
28/01/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
GBP
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1102961262
Nettovermogen (fonds)
772 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,650 %
Toegepaste beheerkosten
0,650 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.