Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Synergy Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/03/2018)
121,36 EUR
Philippe  LECOQ–LU1161527467–
Philippe LECOQ
Olivier HUET–LU1161527467–
Olivier HUET
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
121,36 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/03/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (20/03/2018)
121,36 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Olivier HUET  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het Compartiment streeft naar een regelmatige overprestatie over een volledige conjunctuurcyclus door de selectie van die het doelwit kunnen zijn van een fusie of overname enerzijds (vooral tijdens periodes van groei) en de selectie van kandidaten voor een herstructurering anderzijds (vooral tijdens periodes van vertraging. De toegevoegde waarde ligt in de ervaring van de beheerder in de selectie van effecten die aan belangrijke evenementen kunnen onderworpen worden.

+ -

Commentaar 28/02/2018

De aandelenmarkten sloten de maand februari af met een duidelijk verlies, nadat ze sterk waren gecorrigeerd na de sterke stijgingen in januari en de opflakkering van de volatiliteit. Deze correctie breidde zich uit naar de kredietmarkt met een verbreding van de spreads. Terwijl de rentevoeten blijven stijgen in de Verenigde Staten, zijn ze relatief stabiel gebleven in de eurozone. De rente op Duitse staatsobligaties op 10 jaar is zelfs met 4 basispunten gedaald tijdens de maand. Dat illustreert de veranderende perceptie over het monetaire beleid in de Verenigde Staten in vergelijking met de eurozone, terwijl de inflatiedruk in de eurozone niet bijzonder hoog is (+1,2% in Frankrijk, net als voor de hele eurozone). De euro profiteerde hiervan om te dalen en sloot de maand af op 1,22 dollar, na de grens van 1,25 getest te hebben, een kritiek niveau voor de winstvooruitzichten van de bedrijven. De resultaten die de bedrijven hebben gepubliceerd voor het vierde kwartaal van 2017 zijn solide en wijzen op een sterkere opleving van de groei in 2018, met aanzienlijke opwaartse herzieningen. De versnelling van de organische groei is vooral merkbaar bij cyclische bedrijven, technologiebedrijven en sectoren zoals hotels en media, die daarvoor werden beloond. Daarentegen werden meer defensieve sectoren en bedrijven die gevoeliger zijn voor een rentestijging afgestraft.Wat de bedrijfstransformaties betreft, was er het bod van Comcast op het Britse Sky voor een bedrag van 25 miljard euro, 16% hoger dan het bod van 21st Century Fox. Accor heeft de verkoop van zijn meerderheidsbelang in Accor Invest aangekondigd en zal daarvoor 4,4 miljard euro innen. Het zou dit bedrag kunnen aanwenden om een nieuwe overname te plannen. De fusie van Essilor, dat in het vierde kwartaal opnieuw aanknoopte bij groei, met Luxottica werd goedgekeurd door de Amerikaanse en Europese autoriteiten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (20/03/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

-0,11 %

-3,27 %

-0,11 %

-3,27 %

1 jaar

0,83 %

1,71 %

0,83 %

1,71 %

3 jaar

3,48 %

-0,06 %

1,15 %

-0,02 %

Sinds oprichting

21,36 %

17,26 %

6,04 %

4,94 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

-0,11 %

-3,27 %

0,83 %

1,71 %

3,48 %

-0,06 %

21,36 %

17,26 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

0,83 %

1,71 %

1,15 %

-0,02 %

6,04 %

4,94 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*10,60 %10,19 %2,98 %0,96 %-0,32 %0,38 %
3 jaar*11,82 %12,12 %3,39 %0,96 %0,31 %0,14 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*-7,79 %-0,02 %1,00 %
3 jaar*-23,01 %0,09 %0,94 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting8,03 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-8,47 %
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 10,60 % 11,82 % 10,19 % 12,12 %
Tracking Error 2,98 % 3,39 %
Sharpe-ratio 0,38 % 0,14 %
Alpha -0,02 % 0,09 %
Correlatiecoëfficiënt 0,96 % 0,96 %
Informatieratio -0,32 % 0,31 %
Maximaal maandelijks verlies -8,47 %
Maximale maandelijkse winst 8,03 %
Maximale drawdown -7,79 % -23,01 %
Beta 1,00 % 0,94 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
05/12/2006
Oprichtingsdatum (Aandeel)
01/12/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1161527467
Nettovermogen (fonds)
660 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,850 %
Toegepaste beheerkosten
0,850 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max
Prestatievergoeding
15,000 %

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.