Mobile Logo

EdR Fund Europe Value & Yield Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/06/2017)
01,91 GBP
Philippe  LECOQ–LU1103285323–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1103285323–
Anthony PENEL
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
01,91 GBP
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/06/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/06/2017)
01,91 GBP
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment belegt in Europese large caps en selecteert kwaliteitsaandelen met een bovengemiddeld rendement en/of een lage waardering, in combinatie met een actief liquiditeitsbeheer. Defensieve aandelen en liquide middelen maken minimaal 50% uit van de portefeuille, terwijl cyclische en financiële aandelen niet meer dan 50% van de portefeuille mogen uitmaken.

+ -

Commentaar 31/05/2017

De bevestiging van een gunstig macro-economisch klimaat (zeer goede samengestelde PMI in de eurozone en Duitse IFO) wakkerde het vertrouwen van de beleggers aan. De markten stegen en consolideerden na de overwinning van Emmanuel Macron in de Franse presidentsverkiezingen, maar daalden daarna door geruchten over een mogelijke afzetting van Donald Trump en de verdenkingen van corruptie die de Braziliaanse president boven het hoofd hangen. Ondanks grote druk sloten de Europese markten mei hoger af. De impact van de publicaties van de bedrijfsresultaten bleef groot tijdens de maand. De publicaties van de kwartaalresultaten waren zeer gunstig in Europa, met een van de grootste stijgingen van de afgelopen zeven jaar. De resultaten voor het eerste kwartaal stegen +23% in Europa, ondersteund door een omzetgroei van meer dan 10%. Er zijn echter nog steeds verschillen tussen diverse sectoren: de sectoren van de consumptie, agrovoeding, nutsbedrijven en telecommunicatie lieten mooie groeicijfers zien, terwijl de sectoren van de mijnbouw, chemie en energie nog steeds te lijden hadden van het effect van de lagere grondstoffen- en aardolieprijzen. Er waren ook deze maand weer een paar fusies en overnames. De Zwitserse chemiegroep Clariant kondigde een fusie van gelijken met Huntsman aan ter waarde van $ 13 miljard (in effecten), om groter te worden en meer marktaandeel te veroveren. De epiloog van het Zodiac/Safran-feuilleton lijkt te naderen, aangezien het aanbod is goedgekeurd door de familiale aandeelhouders van Zodiac en de raden van bestuur van beide bedrijven. De druk werd wat opgevoerd bij PPG, dat nog tot 1 juni heeft om een 4de bod tot overname van Akzo in te dienen (vóór de wettelijke verjaringstermijn van 6 maanden). Accor, tot slot, kondigde aan dat zijn raad van bestuur zijn fiat heeft gegeven om dochteronderneming HotelInvest af te scheiden van de rest van de groep, zodat het op termijn verkocht kan worden.In de loop van de maand openden wij een positie in Prosieben. De groep profiteert van een hoog dividend en een sterke groei van zijn digitale activiteiten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (26/06/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement L-GBP Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

13,02 %

12,69 %

13,02 %

12,69 %

1 jaar

30,82 %

33,91 %

30,63 %

33,70 %

3 jaar

35,44 %

34,49 %

10,63 %

10,37 %

5 jaar

98,28 %

96,19 %

14,66 %

14,42 %

Sinds oprichting

92,33 %

90,34 %

9,80 %

9,64 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (L-GBP)

Benchmark

13,02 %

12,69 %

30,82 %

33,91 %

35,44 %

34,49 %

98,28 %

96,19 %

92,33 %

90,34 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (L-GBP)

Benchmark

30,63 %

33,70 %

10,63 %

10,37 %

14,66 %

14,42 %

9,80 %

9,64 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmark
1 jaar*15,86 %14,00 %4,12 %0,97 %-1,14 %2,25 %
3 jaar*11,73 %11,12 %4,29 %0,93 %0,79 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmarkDeelnemingsrecht L-GBPBenchmark
1 jaar*-7,14 %-0,12 %1,10 %
3 jaar*-13,50 %0,02 %0,98 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting12,63 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-16,10 %
Deelnemingsrecht L-GBP
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 15,86 % 11,73 % 14,00 % 11,12 %
Tracking Error 4,12 % 4,29 %
Sharpe-ratio 2,25 % 0,79 %
Alpha -0,12 % 0,02 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 % 0,93 %
Informatieratio -1,14 %
Maximaal maandelijks verlies -16,10 %
Maximale maandelijkse winst 12,63 %
Maximale drawdown -7,14 % -13,50 %
Beta 1,10 % 0,98 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
02/09/1999
Oprichtingsdatum (Aandeel)
30/06/2010
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
GBP
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1103285323
Nettovermogen (fonds)
475 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,650 %
Toegepaste beheerkosten
0,650 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.