Mobile Logo

EdR Fund Europe Value & Yield Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
129,81 USD
Philippe  LECOQ–LU1103285679–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1103285679–
Anthony PENEL
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
129,81 USD
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/10/2017)
129,81 USD
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment belegt in Europese large caps en selecteert kwaliteitsaandelen met een bovengemiddeld rendement en/of een lage waardering, in combinatie met een actief liquiditeitsbeheer. Defensieve aandelen en liquide middelen maken minimaal 50% uit van de portefeuille, terwijl cyclische en financiële aandelen niet meer dan 50% van de portefeuille mogen uitmaken.

+ -

Commentaar 29/09/2017

De maand september werd gekenmerkt door twee kenteringen: de stijging van de lange rente na de voortdurende daling in juli-augustus en het einde van de waardestijging van de euro ten opzichte van de dollar (zoals die van het pond tegenover de dollar), die eind 2016 van start ging en vooral midden april sterk uitviel door het wegebben van het politieke risico in de eurozone. Door de afgenomen spanningen op deze twee gebieden kon de aandelenmarkt haar vooruitgang voortzetten, ondersteund door het cyclusherstel in de eurozone, die blijk gaf van een prima dynamiek (op bijna 2%) en net zo alomtegenwoordig was (alle landen en sectoren nemen eraan deel) als solide: zij wordt dan ook gevoed door binnenlandse factoren en is dus minder gevoelig voor externe schokken. In die context gingen de meer waardegerichte aandelen er het sterkst op vooruit, waarbij de financiële en cyclisch-industriële waarden weer in de smaak vielen bij de beleggers, vooral in de automobielsector, die een rendement van twee cijfers boekte tijdens de maand. Meer defensieve sectoren zoals telecom en nutsbedrijven daarentegen bleven achter. De aandelen van geïntegreerde aardolieproducenten werden aangedreven door de stijging van de aardoliekoers. Op M&A-gebied kondigde BASF de overname van bepaalde activiteiten van Solvay aan, ondertekende ThyssenKrupp een memorandum of understanding voor een 50/50 joint venture voor de Europese staalactiviteiten met Tata Steel, en zetten Alstom en Siemens een ontwerp voor een “Airbus voor het spoor” in de steigers.In de loop van de maand namen wij Unicredit op, gelet op de verbetering van de Italiaanse economie. Het vooruitzicht van een begin van de normalisering van het monetaire beleid van de ECB komt reeds tot uiting in een geleidelijke stijging van de 10-jarige rente. Vooral de banken en verzekeraars zouden van deze trend moeten kunnen profiteren. Wij hebben onze posities in ING en Crédit Agricole teruggeschroefd, ten gunste van ABN Amro en Munich Re. Wij hebben ook onze blootstelling aan de nutsbedrijven verlaagd (vooral bij de gereguleerde Italiaanse waarden), omdat deze gevoelig zijn voor het vooruitzicht van renteverhogingen: Terna, SNAM en Vinci.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/10/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement R-USD Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

19,85 %

23,51 %

19,85 %

23,51 %

1 jaar

21,85 %

25,94 %

21,85 %

25,94 %

3 jaar

14,21 %

21,74 %

4,52 %

6,76 %

5 jaar

28,83 %

42,97 %

5,19 %

7,41 %

Sinds oprichting

29,81 %

36,69 %

4,25 %

5,12 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

19,85 %

23,51 %

21,85 %

25,94 %

14,21 %

21,74 %

28,83 %

42,97 %

29,81 %

36,69 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (R-USD)

Benchmark

21,85 %

25,94 %

4,52 %

6,76 %

5,19 %

7,41 %

4,25 %

5,12 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*10,07 %9,32 %2,97 %0,96 %-1,12 %2,31 %
3 jaar*12,58 %13,05 %4,01 %0,95 %-0,50 %0,30 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmarkDeelnemingsrecht R-USDBenchmark
1 jaar*-7,61 %-0,06 %1,03 %
3 jaar*-22,60 %-0,13 %0,92 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting13,53 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-14,78 %
Deelnemingsrecht R-USD
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 10,07 % 12,58 % 9,32 % 13,05 %
Tracking Error 2,97 % 4,01 %
Sharpe-ratio 2,31 % 0,30 %
Alpha -0,06 % -0,13 %
Correlatiecoëfficiënt 0,96 % 0,95 %
Informatieratio -1,12 % -0,50 %
Maximaal maandelijks verlies -14,78 %
Maximale maandelijkse winst 13,53 %
Maximale drawdown -7,61 % -22,60 %
Beta 1,03 % 0,92 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
02/09/1999
Oprichtingsdatum (Aandeel)
15/07/2011
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
USD
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1103285679
Nettovermogen (fonds)
448 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
2,100 %
Toegepaste beheerkosten
2,100 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.