Mobile Logo

EdR Fund Europe Value & Yield Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2017)
119,58 EUR
Philippe  LECOQ–LU1161528275–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1161528275–
Anthony PENEL
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
119,58 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (18/07/2017)
119,58 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment belegt in Europese large caps en selecteert kwaliteitsaandelen met een bovengemiddeld rendement en/of een lage waardering, in combinatie met een actief liquiditeitsbeheer. Defensieve aandelen en liquide middelen maken minimaal 50% uit van de portefeuille, terwijl cyclische en financiële aandelen niet meer dan 50% van de portefeuille mogen uitmaken.

+ -

Commentaar 30/06/2017

Het waren vooral macro-economische gebeurtenissen die de Europese markten in de loop van de maand juli hebben beïnvloed. De indicatoren zijn gedaald in een complexe geopolitieke context na de Britse verkiezingen, die uitliepen op een echec voor Theresa May. De conservatieven raakten immers hun absolute meerderheid kwijt, wat weer nieuwe vragen opriep over de brexitonderhandelingen. De onzekerheid over een eventuele koerswijziging van de monetaire politiek (die in de eurozone minder soepel zou worden) en de invloed daarvan op een mogelijke stijging van de rentevoeten wogen eveneens zwaar mee tegen de achtergrond van een daling van de olieprijzen. Op sectorniveau daalden alle beurssegmenten, met uitzondering van de banken, die gevoelig zijn voor een stijging van de rentevoeten en waarvan de beleggers opgelucht ademhaalden na de redding van Banco Popular in Spanje en van Veneto en Vincenza in Italië. Nochtans zijn de tijdens de maand gepubliceerde indicatoren van de eurozone positief (met name een hogere PMI van de maaksector in de eurozone) en bevestigen ze een gunstig herstel van de activiteiten. Het luchtvaartverkeer vertoont nog steeds een stijgende lijn, net als de activiteiten van de vliegtuigbouwers en hun toeleveranciers. Het aantal inschrijvingen van nieuwe auto's blijft stijgen in Europa. Ook de fusie- en overnameactiviteit blijft dynamisch. De aankoop door de beleggersactivist Third Point van een belang in Nestlé heeft het agrovoedingscompartiment op de beurs nieuw leven ingeblazen. Alexandre Bompard, de voormalige CEO van Fnac-Darty, volgde op 16 juni Georges Plassat op als hoofd van Carrefour. Diageo heeft aangekondigd dat het Casamigos, de producent van zeer hoogwaardige tequila, overneemt tegen uitzonderlijke waarderingsmultiples. Ten slotte heeft de Europese Unie groen licht gegeven voor de overname van Telecom Italia door Vivendi. Wij hebben Vivendi verkocht vanwege haar onduidelijke strategie en management.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (18/07/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement O-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

6,76 %

7,53 %

6,76 %

7,53 %

1 jaar

11,95 %

15,81 %

11,95 %

15,81 %

Sinds oprichting

24,48 %

24,59 %

8,33 %

8,36 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (O-EUR)

Benchmark

6,76 %

7,53 %

11,95 %

15,81 %

24,48 %

24,59 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (O-EUR)

Benchmark

11,95 %

15,81 %

8,33 %

8,36 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht O-EURBenchmarkDeelnemingsrecht O-EURBenchmarkDeelnemingsrecht O-EURBenchmarkDeelnemingsrecht O-EURBenchmarkDeelnemingsrecht O-EURBenchmark
1 jaar*11,78 %10,70 %2,97 %0,97 %-1,43 %1,64 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht O-EURBenchmarkDeelnemingsrecht O-EURBenchmarkDeelnemingsrecht O-EURBenchmark
1 jaar*-6,46 %-0,09 %1,07 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting9,13 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-7,36 %
Deelnemingsrecht O-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 11,78 % 10,70 %
Tracking Error 2,97 %
Sharpe-ratio 1,64 %
Alpha -0,09 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 %
Informatieratio -1,43 %
Maximaal maandelijks verlies -7,36 %
Maximale maandelijkse winst 9,13 %
Maximale drawdown -6,46 %
Beta 1,07 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
02/09/1999
Oprichtingsdatum (Aandeel)
23/10/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
5000000.00 EUR
ISIN-code
LU1161528275
Nettovermogen (fonds)
459 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,550 %
Toegepaste beheerkosten
0,550 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.