Mobile Logo

EdR Fund Europe Value & Yield Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
120,24 EUR
Philippe  LECOQ–LU1161528358–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1161528358–
Anthony PENEL
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
120,24 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (15/11/2017)
120,24 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment belegt in Europese large caps en selecteert kwaliteitsaandelen met een bovengemiddeld rendement en/of een lage waardering, in combinatie met een actief liquiditeitsbeheer. Defensieve aandelen en liquide middelen maken minimaal 50% uit van de portefeuille, terwijl cyclische en financiële aandelen niet meer dan 50% van de portefeuille mogen uitmaken.

+ -

Commentaar 31/10/2017

De aandelenmarkten sloten de maand oktober opnieuw hoger af, dankzij de gunstige omstandigheden. De ECB heeft haar programma voor de aankoop van activa verlengd tot september 2018 en zal het maandelijks bedrag van de aankopen vanaf januari 2018 verlagen van € 60 miljard naar € 30 miljard. Het resultaat hiervan was een lager risico van renteverhoging en het stilvallen van de stijging van de euro, twee elementen die duidelijk in de kaart spelen van de aandelenwaarderingen in de eurozone. De Bank of England verhoogde de rente voor de eerste keer in 10 jaar tijd met 25 basispunten, naar 0,50%. Op macro-economisch vlak onderscheidde de eurozone zich opnieuw door goed georiënteerde cijfers die getuigen van een dynamische economie: de samengestelde PMI van september steeg tot een historisch record van 56,7 (t.o.v. 55,7 in augustus) en de PMI van de maaksector van oktober was stabiel op 58,5 (t.o.v. 56,8 in september) en 56,1 in Frankrijk. Na de onafhankelijkheidsverklaring van Catalonië door het Catalaanse parlement, werd de regio onder het toezicht van Madrid geplaatst. Op 21 december zullen er vervroegde verkiezingen plaatsvinden. De kwartaalcijfers, ondersteund door de organische groei, tonen een versnelling van de cyclus aan, met een operationeel hefboomeffect dat per sector verschilt: sterk voor de cyclische waarden van de industrie, de technologie en de luxe, maar door de stijging van de energieprijzen en de grondstoffenkosten minder gunstig voor de bouwsector, en minder zichtbaar in de bankensector (lage premie van het verwachte risico en vermoedelijk geen snelle of abrupte verhoging van de rente). In de loop van de maand hebben wij Unicredit versterkt, gelet op de verbetering van de Italiaanse economie, en ook Prosiebensat.1. Onze posities in Airbus, CNH, Vinci, Peugeot en Daimler hebben we teruggeschroefd.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (15/11/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement N-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017

5,97 %

8,08 %

5,97 %

8,08 %

1 jaar

13,57 %

15,46 %

13,57 %

15,46 %

Sinds oprichting

20,24 %

21,06 %

6,35 %

6,59 %

Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

5,97 %

8,08 %

13,57 %

15,46 %

20,24 %

21,06 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (N-EUR)

Benchmark

13,57 %

15,46 %

6,35 %

6,59 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*9,99 %8,87 %3,21 %0,95 %-0,69 %2,69 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmarkDeelnemingsrecht N-EURBenchmark
1 jaar*-7,55 %-0,06 %1,07 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting9,13 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-7,35 %
Deelnemingsrecht N-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 9,99 % 8,87 %
Tracking Error 3,21 %
Sharpe-ratio 2,69 %
Alpha -0,06 %
Correlatiecoëfficiënt 0,95 %
Informatieratio -0,69 %
Maximaal maandelijks verlies -7,35 %
Maximale maandelijkse winst 9,13 %
Maximale drawdown -7,55 %
Beta 1,07 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
02/09/1999
Oprichtingsdatum (Aandeel)
18/11/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
5000000.00 EUR
ISIN-code
LU1161528358
Nettovermogen (fonds)
420 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,550 %
Toegepaste beheerkosten
0,550 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.