Mobile Logo

EdR Fund Europe Value & Yield Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/05/2017)
124,39 EUR
Philippe  LECOQ–LU1161528358–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1161528358–
Anthony PENEL
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
124,39 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/05/2017)
6
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (26/05/2017)
124,39 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment belegt in Europese large caps en selecteert kwaliteitsaandelen met een bovengemiddeld rendement en/of een lage waardering, in combinatie met een actief liquiditeitsbeheer. Defensieve aandelen en liquide middelen maken minimaal 50% uit van de portefeuille, terwijl cyclische en financiële aandelen niet meer dan 50% van de portefeuille mogen uitmaken.

+ -

Commentaar 28/04/2017

Door politieke spanningen en twijfels over het economisch beleid van Donald Trump werd de maand aarzelend ingezet, maar uiteindelijk keerde de trend en werd de maand afgesloten met een herstel. De Europese markten zijn gerustgesteld door het nog steeds bijzonder verruimingsgezinde discours van de ECB en uitgelaten over de resultaten van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Ook in april speelt het politieke nieuws nog steeds een prominente rol, maar de markten lijken stilaan meer oog te krijgen voor de – voor dit kwartaal redelijk goede – bedrijfsresultaten. De cijfers vertonen voor alle sectoren een positieve trend voor de organische groei. De dynamiek is vooral gunstig voor duurzame consumptiegoederen: luxegoederen, auto's, en reizen en ontspanning leverden tijdens de maand de beste prestaties. Ook in de industrie en de technologie worden geruststellende cijfers gepubliceerd. De berichtgeving over de opkomende markten en Europa is voor de rest van het jaar veeleer bemoedigend. Anderzijds hebben de aardoliesector en de basisproducten te lijden van de lagere olieprijzen, vooral nadat bepaalde velden in Libië opnieuw in productie zijn genomen. Op fusie- en overnamevlak hebben de conclusies van de strategische evaluatie van Unilever (als reactie op het van de hand gewezen overnamebod van Kraft) geleid tot aanzienlijke activaverkopen en vooruitzichten van een aandeleninkoop. In de loop van de maand kreeg Akzo na twee eerdere weigeringen een derde overnamebod van PPG, deels in cash en deels in effecten. Een conclusie blijft vooralsnog uit. Er werd aangekondigd dat de familie Arnault de minderheidsbelangen van Dior zou overnemen en dat het merk bij LVMH zou worden ondergebracht, om de structuren te vereenvoudigen en zodoende synergieën te verwezenlijken.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (26/05/2017)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.


Rendement

Rendement N-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2017 9,62 % 9,62 %
1 jaar 11,84 % 11,84 %
Sinds oprichting 24,39 % 9,04 %
Sinds 01/01/2017 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

9,62 %

11,84 %

24,39 %

Jaarlijkse

11,84 %

9,04 %Statistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
1 jaar1 jaar1 jaar1 jaar1 jaar
Deelnemingsrecht N-EUR13,16 %3,12 %0,97 %-1,87 %1,38 %
Benchmark12,39 %
Maximaal maandelijks verliesMaximale maandelijkse winstMaximale drawdownAlphaBeta
Sinds oprichtingSinds oprichting1 jaar1 jaar1 jaar
Deelnemingsrecht N-EUR-7,35 %9,13 %-11,28 %-0,11 %1,03 %
Benchmark
Deelnemingsrecht N-EUR
Benchmark
1 jaar 3 jaar 1 jaar 3 jaar
Volatiliteit 13,16 % 12,39 %
Tracking Error 3,12 %
Sharpe-ratio 1,38 %
Alpha -0,11 %
Correlatiecoëfficiënt 0,97 %
Informatieratio -1,87 %
Maximaal maandelijks verlies -7,35 %
Maximale maandelijkse winst 9,13 %
Maximale drawdown -11,28 %
Beta 1,03 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
02/09/1999
Oprichtingsdatum (Aandeel)
18/11/2014
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
5000000.00 EUR
ISIN-code
LU1161528358
Nettovermogen (fonds)
466 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,550 %
Toegepaste beheerkosten
0,550 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.