Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Europe Value & Yield Aandelen Europa

Aandelen Europa
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/07/2018)
112,95 EUR
Philippe  LECOQ–LU1161528432–
Philippe LECOQ
Anthony PENEL–LU1161528432–
Anthony PENEL
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
112,95 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/07/2018)
5
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
> 5 jaar
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (16/07/2018)
112,95 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
> 5 jaar
Philippe LECOQ  
Anthony PENEL  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

Het compartiment belegt in Europese large caps en selecteert kwaliteitsaandelen met een bovengemiddeld rendement en/of een lage waardering, in combinatie met een actief liquiditeitsbeheer. Defensieve aandelen en liquide middelen maken minimaal 50% uit van de portefeuille, terwijl cyclische en financiële aandelen niet meer dan 50% van de portefeuille mogen uitmaken.

+ -

Commentaar 29/06/2018

De wereldwijde ontwikkeling van de economische cyclus (sterke Amerikaanse groei, normalisering van het monetaire beleid zonder verslechtering van de financiële voorwaarden voor bedrijven en een gunstige wisselkoers voor de Europese bedrijven) staat in contrast met de onzekerheid over de duur van deze cyclus, die historisch gezien zeer uitzonderlijk is. In deze context zaait het risico van oplopende handelsspanningen twijfels over de houdbaarheid van deze groei, terwijl het huidige groeitempo tot onzekerheid leidt met betrekking tot het risico van een monetaire verstrakking in de VS, die de cyclus zou kunnen afbreken. Bovendien doen de zwakke Europese activiteitsindicatoren in combinatie met de terugkeer van het politieke risico in de eurozone opnieuw vragen rijzen over de groeimogelijkheden van deze regio. Hierdoor kort de beurs zijn horizon in door de voorkeur te geven aan zichtbare groei (sterke groei van het luxesegment, structurele groei van de technologiesector, ...) ten koste van cyclische sectoren en financiële instellingen.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (16/07/2018)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement C-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse
Sinds 01/01/2018

1,34 %

0,59 %

1,34 %

0,59 %

1 jaar

-0,89 %

2,09 %

-0,88 %

2,07 %

Sinds oprichting

12,95 %

23,99 %

5,46 %

9,84 %

Sinds 01/01/2018 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

1,34 %

0,59 %

-0,89 %

2,09 %

12,95 %

23,99 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (C-EUR)

Benchmark

-0,88 %

2,07 %

5,46 %

9,84 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*11,19 %11,40 %3,84 %0,94 %-0,91 %0,28 %
3 jaar*
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmarkDeelnemingsrecht C-EURBenchmark
1 jaar*-8,21 %-0,06 %0,92 %
3 jaar*
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting6,05 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-4,28 %
Deelnemingsrecht C-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 11,19 % 11,40 %
Tracking Error 3,84 %
Sharpe-ratio 0,28 %
Alpha -0,06 %
Correlatiecoëfficiënt 0,94 %
Informatieratio -0,91 %
Maximaal maandelijks verlies -4,28 %
Maximale maandelijkse winst 6,05 %
Maximale drawdown -8,21 %
Beta 0,92 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
02/09/1999
Oprichtingsdatum (Aandeel)
01/04/2016
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
MSCI Europe (NR)
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
1 Deelnemingsrecht
ISIN-code
LU1161528432
Nettovermogen (fonds)
289 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,850 %
Toegepaste beheerkosten
0,850 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag
Inschrijvingsvergoeding
3,00 % max

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.