Edmond de Rothschild

Welkom op ons Fund Center

Deze website biedt volledige informatie over de fondsassortimenten van de groep Edmond de Rothschild. Zij biedt met name directe toegang tot de belangrijkste fondsgegevens (rendement, intrinsieke waarden, kenmerken) en hun commerciële of juridische documenten.

Vul uw land in en geef aan tot welke beleggerscategorie u behoort:
Mobile Logo

EdR Fund Floating Rate Credit Bedrijfsobligatie

Bedrijfsobligatie
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (25/06/2019)
9.496,29 EUR
Benjamine  NICKLAUS–LU1082946390–
Benjamine NICKLAUS
Léo ABELLARD–LU1082946390–
Léo ABELLARD
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Risico- en opbrengstprofiel (1)
1234567
9.496,29 EUR
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (25/06/2019)
3
1234567
Risico- en opbrengstprofiel
Beleggingstermijn
Ontwikkeling van de vereffeningswaarde (25/06/2019)
9.496,29 EUR
Risico- en opbrengstprofiel
1234567
Beleggingstermijn
Benjamine NICKLAUS  
Léo ABELLARD  
De identiteit van de in dit document vermelde beheerders kan veranderen gedurende de levensduur van het product.
Contact

Beleggingsdoelstelling

De beleggingsdoelstelling van het Compartiment is een jaarlijks nettorendement dat 250 basispunten hoger ligt dan de 3-maands Euribor Index over een beleggingstermijn van 18 maanden, aan de hand van een portefeuille van schuldbewijzen en derivaten.

+ -

Ontwikkeling van de vereffeningswaarde

Grafiek (25/06/2019)
Avertissement
U staat op het punt de historische cijfers van een portefeuille te downloaden. Resultaten uit het verleden zijn geen indicator voor toekomstige resultaten en zijn niet constant in de tijd. Zij kunnen met name worden beïnvloed door de evolutie van de wisselkoersen.

Rendement O-EUR Gecumuleerd Jaarlijkse

1,64 %

2,17 %

0,44 %

1,37 %

0,75 %

1,31 %

Sinds oprichting

6,06 %

7,67 %

0,97 %

1,22 %

Sinds 01/01/2019 1 jaar* 3 jaar* 5 jaar* Sinds oprichting
Gecumuleerd

Deelnemingsrecht (O-EUR)

Benchmark

6,06 %

7,67 %

Jaarlijkse

Deelnemingsrecht (O-EUR)

Benchmark

1,64 %

2,17 %

0,44 %

1,37 %

0,75 %

1,31 %

0,97 %

1,22 %

*Voortschrijdende periodes

JaarrendementStatistieken

VolatiliteitTracking ErrorCorrelatiecoëfficiëntInformatieratioSharpe-ratio
Deelnemingsrecht O-EURBenchmarkDeelnemingsrecht O-EURBenchmarkDeelnemingsrecht O-EURBenchmarkDeelnemingsrecht O-EURBenchmarkDeelnemingsrecht O-EURBenchmark
1 jaar*2,77 %0,01 %2,77 %-0,03 %-0,72 %300,99 %
3 jaar*2,48 %0,48 %2,48 %0,08 %-0,56 %3,61 %
Maximale drawdownAlphaBeta
Deelnemingsrecht O-EURBenchmarkDeelnemingsrecht O-EURBenchmarkDeelnemingsrecht O-EURBenchmark
1 jaar*-3,54 %0,46 %-10,94 %
3 jaar*-5,49 %-0,04 %0,39 %
Maximale maandelijkse winst Sinds oprichting1,53 %
Maximaal maandelijks verlies Sinds oprichting-1,78 %
Deelnemingsrecht O-EUR
Benchmark
1 jaar* 3 jaar* 1 jaar* 3 jaar*
Volatiliteit 2,77 % 2,48 % 0,01 % 0,48 %
Tracking Error 2,77 % 2,48 %
Sharpe-ratio 300,99 % 3,61 %
Alpha 0,46 % -0,04 %
Correlatiecoëfficiënt -0,03 % 0,08 %
Informatieratio -0,72 % -0,56 %
Maximaal maandelijks verlies -1,78 %
Maximale maandelijkse winst 1,53 %
Maximale drawdown -3,54 % -5,49 %
Beta -10,94 % 0,39 %

Kenmerken

Oprichtingsdatum (Fonds)
07/01/1999
Oprichtingsdatum (Aandeel)
31/05/2013
Juridische vorm
SICAV
Benchmark
EURIBOR EUR 3M
250BP
Referentievaluta (fonds)
EUR
Valuta (deelnemingsrecht)
EUR
Minimuminleg
10000000.00 EUR
ISIN-code
LU1082946390
Nettovermogen (fonds)
91 M (EUR)
Regelgevende autoriteit
CSSF
EU-regulering
UCITS
Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg)
Gedelegeerde Beheermaatschappij
Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Land van domiciliëring
Luxembourg
Maximale Beheerkosten
0,200 %
Toegepaste beheerkosten
0,200 %
Voorwaarden voor inschrijving en terugkoop
Dagelijks voor 12u30 aan de netto vermogenswaarde van de dag

Documentatie

Alles selecteren

(1) De synthetische risico- en rendementsindicator beoordeelt het fonds op een schaal van 1 tot 7. Dit ratingsysteem is gebaseerd op de gemiddelde schommelingen van de IW gedurende de afgelopen vijf jaar, dus op de grootte van de opwaartse en neerwaartse variatie van de portefeuille. Als de IW minder dan 5 jaar omvat, is de classificatie het resultaat van andere reglementaire berekeningsmethodes. Historische gegevens zoals gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel. De huidige categorie is noch een garantie, noch een doel. Categorie 1 betekent niet dat het om een risicoloze belegging gaat.